logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Ljunggren, Sven Olof (1863-1934), storbyggmästare

   Profiler

Ljunggren Sven Olof

Sven-Olof Ljunggren är muraren från Lund som gjorde en lång klassresa. Han började som murarlärling och slutade som storbyggmästare och en betydelsefull man i staden.

Ljunggrens far var murare så yrkesvalet var inte svårt. Han blev lärling hos murarmästaren och byggmästaren Peter Christian Sörensen. Senare i livet kom Sven Olof att samarbeta med sonen – den kände arkitekten Salomon Sörensen. Han var ambitiös och tog sig genom en lång teoretisk utbildning på den lägre tekniska yrkesskolan samtidigt med lärlingskapet. Han avlade sitt gesällprov 1884 och två år senare fick han ett resestipendium och begav sig ut på den klassiska gesällvandringen i form av en studieresa i Europa. I Tyskland intresserade han sig särskilt för byggandet av stora pampiga hus utanför en gammal stadskärna.

Ljunggrens hus
Ljunggrens hus vid Spolegatan

Stor familj
I Lund hade han redan familj – hustrun Clara som var murardotter och första barnet, dottern Selma. När Sven Olof kom hem satte han upp egen verksamhet som byggmästare. Omkring 1890 byggde han fastigheten Påskalyckan 7, hörnet av Fredsgatan och Spolegatan, och här flyttade han in med sin familj.

Barnen, alla döttrar, kom i tät följd, efter Selma kom Ida, Hilma och Gerda. !894 föddes tvillingarna Sigrid och Signe. Men de är bara ett år när de får kikhosta och dör. Först lilla Sigrid och samma dag hon begravs förlorar de också systern Signe. Samma år föddes en sjunde dotter, Agnes. Glädjen var förstås stor när det 1898 äntligen kom en pojke i familjen men förbyttes snabbt i sorg. Den lille pojken dog nästa dag.

Clemenstorget
Sven-Olof drev på sin karriär. Han byggde nu ett stort hus i hörnet av Karl XI-gatan och Clemenstorget, ritat av Henrik Sjöström. Här kunde han använda sina lärdomar från studieresan i Tyskland. Här fanns flera moderniteter. Det var det första huset i Lund med gas som energikälla – både för uppvärmning och för belysning. Lägenheterna hade badrum och vattentoalett. Familjen Ljunggren flyttade in.  En av hyresgästerna var ”Fader Berg”.

Sven-Olof och hans Clara var nu en del av Lunds borgare-elit. Han var ordförande i Byggmästarföreningen, ordensbroder och de var medlemmar i Knutsgillet.

Bland de offentliga byggnader som han uppfördes var Landsarkivet och Botaniska Museet. Det sistnämnda blev byggmästarens sista projekt – år 1914 drabbades han av en hjärnblödning som han aldrig hämtade sig riktigt från.

Text: Solveig Ståhl, foto: Claes Wahlöö

Läs mer:
Olsson, Kerstin, Sven O. Ljunggren – en byggmästare i Lund. (I Från Lunds horisont. 2008, s. 3-19).

2017-05

  Senast uppdaterad 23 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av caesax