logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Callmer, Hulda (1852 – 1937), matlagstant

   Profiler

Foto: Per Bagge/Lunds universitetsbibliotek

Innan studenterna fick tillgång till studentbostäder med korridorkök och kunde laga sin egen mat var inackordering i ett matlag ett vanligt sätt att få både kroppslig och andlig näring. Matlagen drevs i regel av kvinnor som upplät sitt hem till hungriga studenter.
En uppskattad matlagstant var Hulda Callmer som höll igång sin verksamhet i nästan femtio år och försåg generationer av studenter med vällagad mat varje dag. I likhet med sina kollegor var hon prästdotter. Hennes far, Christian Callmer, var kyrkoherde i Konga och Ask.

Han dog 1879 och efterlämnade hustru och nio barn. Hulda var äldst av syskonen. Familjen flyttade in till Lund där släkten ägde ett hus på Tomegapsgatan 20. År 1883 startade de ett matlag och öppnade sitt hem för hungriga studenter. Det kallades att ”ha herrar i maten”. Studenterna var ju män. När universitetsstudier tilläts för kvinnor kom studentskorna också med i matlagen. Snart tog Hulda över hela ansvaret för verksamheten, som hon drev fram till 1932.

Hon har beskrivits som en varmhjärtad och omtänksam kvinna med humor. Hon såg bra ut och hade vackert rött hår.

Matrummet vette mot Tomegapsgatan. Inåt gården var ett sällskapsrum och utanför en trädgård. På första maj och Mårtensafton såg Hulda till att måltiderna blev extra festliga. Då kunde det bli dans och ibland deltog Hulda själv.

Det Callmerska matlaget blev snabbt populärt bland studenterna. För att få en plats vid bordet krävdes rekommendation och det var en förmån att bli accepterad i laget.

Flera kända namn återfinns i medlemsförteckningen. Professor Alf Nyman, författaren Frans G. Bengtsson och textilkonstnären Märta Måås Fjätterström är några.

Text: Solveig Ståhl

Läs mer
Mårtensson, Jan & Ploski, Andrzej, Lundaprofiler under tusen år. 1999.

  Senast uppdaterad 1 oktober, 2023 av Ingrid André
  Publicerad 1 oktober, 2023 av Ingrid André