logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

  Föreningsliv

100-årig biblioteksförening

Den 30 september 1915 bildades i Lilla salen i Akademiska föreningen i Lund en ny förening. Det var Sveriges allmänna biblioteksförening, som idag kallar sig Svensk biblioteksförening. Från Lund deltog bland andra läraren Robert Hansson, som sedan 1870-talet i olika roller ansvarat för Stadsbiblioteket. Biblioteksföreningar från ett antal länder slöt sig 1927 samman i IFLA […]

Antirivningsgruppen – ARG

Under nära ett decennium såg Antirivningsgruppen, ARG till att stadsbyggnadsfrågor blev livligt debatterade i Lund och att varje rivning blev politiskt känslig. Den rivningsvåg som gick över svenska stadskärnor under 1960- och 70-talet drabbade Lund relativt sent. Det var de pågående rivningarna i Nöden som ledde fram till att tankarna på ARG föddes en luciaafton […]

Föreningen Gamla Lund

Den 17 april 1918 bildades ”Föreningen Det Gamla Lund” som skulle verka för bevarandet av ”stadens minnen”.  Ett tidningsupprop hade undertecknats av inte mindre än 49 personer, varav flera var mycket välkända prominenser – till exempel biskop Gottfrid Billing, borgmästare Carl Brink, redaktör Waldemar Bülow, landsarkivarie Lauritz Weibull och domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin. Av undertecknarna tillhörde […]

LUGI – inte bara handboll

År 1912 ägde de olympiska spelen rum i Stockholm. Tävlingarna genomfördes på den i nationalromantisk anda nybyggda Stockholms stadion. Spelen och inte minst de svenska framgångarna på banorna blev en nationell propagandaföreställning för svensk idrott. Nu skulle det smidas medan järnet var varmt. Inte minst gällde det att skapa en ännu starkare svensk trupp till […]

Lunds Anarkistgrupp

Lunds Anarkistgrupp startades på våren 1969 av pseudonymerna Keddy  och Kriss, men förberedelser pågick redan 1968. Man fick snart flera medlemmar och började hålla regelbundna möten på Lunds Bokcafé och Akademiska Föreningen. Gruppen kom till i den våg av lokala anarkistgrupper som uppstod i Sverige efter den så kallade Majrevolten. Liknande grupper blommade upp i […]

Lunds arbetarbibliotek

Lunds arbetarbibliotek fick sin första lokal 1892 hemma hos dess förste bibliotekarie – skräddaren J. Hallin, som bodde på Stora Södergatan 45. Han förvarade där 174 böcker som man kunde låna under ett par öppettimmar i veckan. Hösten 1894 flyttades biblioteket till Råbygatan 13, dvs till Arbetarringens fastighet därstädes. Sex år senare – 1900 – […]

Lunds Arbetares Bageriförening

Lunds Arbetares Bageriförening bildades 1888 som en avläggare av Arbetarringen, och den har fått ge namn åt kvarteret Bagaren som ligger omgärdat av Skolgatan, Råbygatan, Södra Esplanaden och Östra Vallgatan. Bageriföreningens syfte var att ”skaffa deltagarne friskt och sundt bröd till billigt pris.” Det första bageriet inrymdes i en gårdsflygel vid Råbygatan. Efterhand utvidgades verksamheten […]

Lunds vänorter

– bibliotek, cykelvägar och skolutbytenBarnböcker till biblioteket i León i Nicaragua och cykelvägar i polska Zabrze. Det är exempel på Lunds kommuns vänortsarbete. Lund har åtta vänorter. Skolklasser kommer till Lund och Lundaelever åker till vänorterna. Besök här och där sker också vid olika kulturevenemang. Under Lundakarnevalen 2014 ordnades internationella dagar med besök från vänorterna. NordisktDe […]

Lönnen & Fruntimmersföreningen

Den 29 oktober 1892 öppnades en Barnkrubba i fastigheten Korsgatan 5 i Lund. Den öppnades av ”Lunds frivilliga förening for församlingsvård”. En förening som grundats 8 april 1890. Fastigheten hade kommit föreningen till godo genom ett köpebrev ställt till några av dess medlemmar» Barnkrubban avsågs att för en ringa avgift från morgon till afton hysa […]

Spelmansgillet som spelar allt överallt

Lunds spelmansgille har spelat skånsk folkmusik i över 50 år. Vi repeterar varje vecka i lokal vid Lunds domkyrka, mitt i stan och nära universitetet.Spelmansgillet kan bidra till musiken vid bröllop,  begravning och vid gudstjänster.Vi spelar även till dans (vals, polska, svingedans, polka, och liknande  och  vid olika högtidsfester. Eller som här på Folkmusikens dag. […]

STF´s vandrarhem i Lund

Apelskolan Det första vandrarhemmet i Lund initierades av vandrarhemsnämnden, en kommunal nämnd. 1933 lyckades man inrätta Lunds första vandrarhem i Apelgatan. Den byggnad man kunde ta i anspråk byggdes 1900 av Lunds landsförsamling som Lilla Råby skola. Efter det att Lilla Råby inkorporerats med Lund blev skolhuset Allmän Högre Folkskola och senare omvandlades den till […]

Strindbergsföreningen i Lund

August Strindberg kom till Lund den 29 december 1896. Under den tid han bodde i staden skrev han några av sina märkligaste och mest nyskapande verk: Inferno, Legender, Till Damaskus I-II och Gustav Vasa. Han bodde på många adresser. Mest kända är nog Tomegapsgatan 22 (nuv 24) och Grönegatan 8 (nuv 10), där det finns […]

Uarda-akademien

Uarda-akademien instiftades av Sten Broman med syfte att ”verka för den lundensiska spextraditionens bevarande i kombination med nyskapande produktivitet”. Akademien, som tog sitt namn efter det klassiska lundaspexet Uarda från 1908, instiftades i samband med att spexet firade 50-årsjubileum. Enligt akademiens hemsida är den, ”en sammanslutning av aktiva och före detta spexare och karnevalister, vars […]

Vänskapens hus – en plats för trivsam samvaro sedan 1700-talet

Vänskapens hus bedriver sin verksamhet i ett gammalt hus på Bredgatan 19 byggt 1794 och förvaltar grannhuset Bredgatan 21 byggt 1790. Husen ägs av kommunen. År 1977 flyttade Vänskapens hus in. Tio år senare ville kommunen göra om huset helt. Det skulle ändras helt och bestå av fyra lägenheter. Ninnie Sahlström, en av grundarna till […]