logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Mjöberg, Jöran (1913-2006), litteraturvetare, kulturskribent

   Profiler

Mjöberg Jöran

Jöran Mjöbergs far var Josua, legendarisk rektor för Katedralskolan, men särskilt nära stod Jöran sin mor, prästdotter från Simlångsdalen, den bygd Jöran älskade mest.

Antinazist
Han läste litteraturhistoria och utnyttjade studietiden även till annat. Han var redaktör för tidningen Lundagård, och i tal och skrift kämpade han mot Nazi-Tyskland och mot nazistiska medlöpare. Redan 1944 utgav han Dikt och diktatur. Svenskt kulturförsvar, där de antinazistiska författarna lyfts fram.

1945 disputerade Jöran Mjöberg på en avhandling om Karlfeldt. Därefter blev han svensk lektor i Oslo och sedan forskare vid Harvard University. Dessa uppdrag bidrog till ett mycket internationellt perspektiv i vad han läste och skrev.

Från Växjö till Dar es Salaam
Jöran blev lektor vid läroverket i Växjö 1953 och var högskolelektor i Växjö från 1968 till sin pensionering. Sedan var han professor i Dar es Salaam, och i Sverige fick han professors namn 1989. Sin pensionärstid tillbringade han huvudsakligen i Lund.

Nordisk litteraturvetenskap berikade han genom böcker om Nordahl Grieg, Pär Lagerkvist, Erik Axel Karlfeldt och inte minst om de isländska sagorna och deras betydelse för nordisk identitet.

Introducerade latinamerikanska författare
När Jöran blev pensionär lärde han sig spanska och introducerade en rad latinamerikanska författarskap. Han skrev böcker om Mexico och om USA:s tidiga historia och kultur. Kanske var William Faulkner hans största författarfavorit.

Särskilt utmärkande för Jöran var att han inte lät sig begränsas av vetenskapliga barriärer. Han skrev om bildkonst, om Europas medeltidskatedraler och om arkitektur i litteratur. I Svenska Dagbladet skrev han recensioner och andra kulturartiklar från 1940; den sista publicerades dagen efter hans död. Han dolde aldrig sitt engagemang för människor och verk. I den ovanliga memoarboken Stunder längesedan beskriver han händelser, människor, konst och litteratur som varit av stor betydelse för honom.

Jörans största tillgång var ett mycket stort människointresse. Han hade en väldig förmåga att knyta kontakter över alla generationsgränser och kunde i hög ålder få nya djupa vänskaper.

En lycklig människa
I en minnesartikel efter hans bortgång skrevs att Jöran Mjöberg var ett levande bevis på att det faktiskt finns ovanligt intelligenta människor som också är ovanligt lyckliga. Med Jöran som förebild har några medelålders och äldre män skapat Jöran Mjöberg-Akademien.

Text: Sverker Oredsson

Läs mer:
”Allt är mitt” Jöran Mjöberg 1913 – 2006: en minnesskrift.  2007
Mjöberg, Jöran, Stunder längesedan.  2004

  Senast uppdaterad 17 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André