logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

  Lunds industrihistoria

Lunds industrihistoria

Detta är en tidslinje om Lunds industri- och företagshistoria. Staden var tidigt en viktig handelsplats och under 1700- och 1800-talen utvecklades Lund också till en viktig industristad.

995Lund blir myntort

mynt

995 låter Sven Tveskägg slå sina första mynt. En del omständigheter tyder på att Lund mycket väl kan ha varit myntort redan vid denna tid. I den välkända skatten från Igelösa norr om staden finns det mynt som kan ha producerats i Lund. Skatten är nedgrävd senast 1007. Knut den Store hade under flera års […]

1624Lunds första apotek

apotek

Lund får sitt första apotek år 1624. Det ligger då ungefär på samma plats som apoteket Svanen ligger idag.

1662Landtullen införs

Sign

1662 införs lilla tullen eller landtullen som innebär att varor och införs i Lund beskattas vid stadgränsen. Den medeltida stadsbefästningen kommer då att tjäna som tullgräns.

1717Lunds första tidning

Lundska Logerdagz Courant No 1 10 augustii 1717

1717-1718, i samband med Karl XII:s vistelse i staden som då fungerade som Sveriges de facto huvudstad, ger boktryckaren Abraham Haberegger i Lund ut Skånes första tidning ”Lundska Lögerdags Courant”. Detta är troligen den första tidning som ges ut i Skåne. Sammanlagt kommer 75 nummer att ges ut innan den kom ut den 19 juni […]

1735Borgs färgeri

borgsfargeri2

Hans Borg startar år 1735 ett färgeri för tyg. Företaget har framtiden för sig och avvecklas slutgiltigt först på 1970-talet. Läs mer om Borgs Färgeri här

1741Tegelbruk

tegelbruk

Holger Lieffertz startar år 1741 ett tegelbruk. Detta ligger ungefär i södra delen av nuvarande Norra kyrkogården.

1743Tobaksfabrik startas

tobaksfabrik

1743 startas en tobaksfabrik av handelsmännen Carl Ludvig Alegre och Casper Lieffertz. Fabriken var utrustad med ett spinneribord och en press av 1200 skålpunds vikt. Här sysselsattes totalt 12 personer. En mästare, en rullare, två poppmakare och åtta pojkar. 1745 är tillverkningen 23627 skålpund rulltobak, på 1850-talet är den uppe i 3000 skålpund. Råvaran odlas […]

1775Lunds Veckoblad

Lunds Wecko Blad No 1 5 Januarii 1775

Lunds Veckoblad, eller som den senare kom att heta Lunds Dagblad, var en dagstidning som gavs ut i Lund under nära tvåhundra år, från 1775 till 1970. Den var dagstidning 1897-1960 och var under övriga perioder antingen veckotidning, tvådagarstidning eller tredagarstidning under andra namn. Dess politiska beteckning var länge konservativ, men 1938 blev Lunds Dagblad […]

1837Pålsjö Tegelbruk

Sign

Pålsjö tegelbruk grundades 1837 av handelsmannen O Jönsson och låg i den södra delen av området Smörlyckan, på en plats som då kallades Ängs- eller Gräslyckan. Bruket finns med på 1853 års karta och placeringen var där Getingevägen och Tornavägen korsas idag. År 1855 köptes det av Paul Isberg som gett upphov till brukets och […]

1845Första ångmaskinen

Berling

År 1845 installeras en ångmaskin i Berlings stilgjuteri. Det är sannolikt Lunds första. Läs mer om Berlings stilgjuteri här

1847Skråtvånget upphävs

hantverkare

1847 upphävs skråtvånget. I Lund bildas samma år Fabriks- och Hantverksföreningen, vilket sker vid ett sammanträde inför magistraten den 19 maj 1847. Vid tillfället tillfrågas stadens handlare om de vill vara med, men dessa avböjer och meddelar att de tänker bilda en egen förening istället.

1847Salanders Fabriker

Sign

Salanders Fabriksaktiebolag var ett av Lunds stora företag inom färgeri- och textilbranschen och grundades 1847. Företaget höll till med sitt färger på Bredgatan ända tills verksamheten upphörde 1977. En brand skadade stora delar av byggnaderna 1937. Salanders hade ocksa mattväveri och spinneri vid kvarteret Raffinaderiet från tiden för andra världskriget fram till 1973 respektive 1977. […]

1854Pianofabrikerna i Lund

Sign

År 1854 startar David Hansson, ursprungligen från Vellinge, en pianofabrik på Skomakaregatan 4 i Lund.Denna förvärvas 1912 av Mårtenssons orgelfabrik som lägger ner tillverkningen av pianon 1923. I början av 1860-talet finns ytterligare en pianotillverkare. Som kuriositet kan nämnas att det idag finns ett piano signerat ”P. Clausen N:1 Lund 1861”. Senare kommer även Anders […]

1854Handskmöller

Sign

Handskmöller grundas 1854 av Jöns Petter Möller och ligger då på V Mårtensgatan 10. Fabriken, som senare kommer att flytta till Grönegatan, arbetar sig sakta uppåt. Glansperioden infaller på 1930-talet och verksamheten sysselsätter vid denna tid cirka 160 personer. Efter andra världskriget minskar lönsamheten och handsktillverningen upphör 1965. Efter detta har företaget ägnat sig åt […]

1856Folkets tidning startas

folketstidning

1856 startas Folkets Tidning av Christian Bülow . Den företräder tidens liberala idéer och kommer att utges till 1921.

1856Järnvägen kommer till Lund

BV jvg1

1856 invigdes den första etappen av Södra Stambanan mellan Malmö och Lund. Året därpå inleddes byggandet av stationshus med banhall samt godsmagasin i Lund. 1859 stod stationsbyggnaderna klara. Läs mer om när järnvägen kom till Lund här

1861Sven Otto Åkerlunds Färgeri

Sign

Sven Otto Åkerlund startar 1861 ett färgeri i Lund. Detta kommer att ligga vid Bredgatan. Åkerlund är både kunnig och driftig inom sitt gebit och företaget kommer snabbt att konkurrera framgångsrikt med Borgs. I slutet av 1880-talet arrenderas färgeriet ut till C H Salander som 1894 köper upp röresen.

1862Håkan Ohlssons boktryckeri

HakanOhlsson

År 1862 startar studenten Håkan Ohlsson ett blankettryckeri som skall komma att växa till ett stort företag i Lund. Rörelsen övertas av hans son Håkan Th Ohlsson som också grundar ett förlag. Senare kommer företaget, Håkan Ohlssons förlag & tryckeri att föras vidare av dennes båda söner Per Håkan och Sven Håkan Ohlsson, som 1943 […]

1862Amand Deshayes Franska Ångkvarn

Deshayes

Deshayes Franska Ångkvarn etableras 1862 av fransmannen Amand Deshayes. Anläggningen blir den första fabriken i Lund med fast ångpanneanläggning och ångmaskin. Det är också den första fabriken som etableras kring järnvägsområdet. Både ångmaskinen och själva kvarnen är ganska små och enkla. Kvarnen har en väderkvarnsliknande konstruktion med fyra par kvarnstenar. Deshayes driver verksamheten till 1874 […]

1862Lunds Gasverk

Gasverk

År 1862 sammankallar kemiprofessorn N J Berlin några personer för att diskutera anläggande av ett gasverk i Lund. Resultatet blir ett förslag som godtas av stadfullmäktige och på hösten 1863 kan verket leverera gasen till gatlyktorna i staden. Fram till sekelskiftet produceras i första hand lysgas, men när lyktorna ersätts av elektriska lampor kommer gasen […]

1864Carl Holmbergs Mekaniska verkstad

CarlHolmbergMekaniska verkstaden

Carl Holmbergs börjar 1864 verksamhet i sin Mekaniska Verkstad  Företaget växer sig snabbt stort. Det var beläget mitt emot stationshuset, på den tomt där Malmborgs ligger idag. Läs mer om Carl Holmberg Mekaniska verkstad här

1864Näringsfrihets–förordning utfärdas

Sign

1864 utfärdas Näringsfrihetsförordningen. Därmed avskaffas allt tvång om avläggande av yrkesprov och om hantverksföreningar. Fabriks- och Hantverksföreningen lever dock kvar som en ideell förening.

1866Lunds Cigarr- och Tobaksfabrik

Sign

1866 grundas Lunds Cigarr- och Tobaksfabrik vid Lilla Fiskaregatan 14. Den ägs 1906 av fabrikören C.A. Jönsson och sysselsätter vid denna tid 60 arbetare. Fabriken övertas 1912 av den sk Tobakstrusten och läggs därefter ner. En annan tobaksfabrik drevs  av Johan Nissvandt i mitten av 1800-talet. Denna går dock i konkurs 1873. Denna skylls till […]

1870Lunds Nya Gjuteri och Mekaniska Verkstad

Sign

Lunds Nya Gjuteri och Mekaniska Verkstad grundas 1870 av Carl Bernlund och är Lunds andra mekaniska fabrik med gjuteri. Som många andra liknande företag vid denna tid inriktar man sig på jordbruksredskap och andra typer av järnvaror. Exempel på detta är ugnar, spislar, tegelslagningsmaskiner, kvarnar och olika slag av gjutgodsartiklar. Företaget säljs 1897 och får […]

1870Lunds Bryggeribolag

LundsBryggeriet 1904

1870 bildas Lunds bryggeribolag och kommer att finnas kvar till 1965. Grundare är jordbrukaren Jakob Magnus Ekström och handlaren Pehr Larsson. Efter att Larsson avlidit 1874 blir Ekström ensam ägare. Här tillverkas öl i industriell skala från start. Under 1970-talet rivs stora delar av bebyggelsen då man byggde bostäder här. Fasaderna mot Kävlingevägen finns dock […]

1870Fritz A. Lundboms Läderfabrik

Sign

Fr. Lundboms Läderfabrik AB startas 1870 av Fritz Lundbom och ligger då på Östra Mårtensgatan 15. Ägaren heter Frits A. Lundbom, men spåren av detta garveri upphör före andra världskriget.

1871Carl Th. Lundboms Garveri

Sign

Carl Th Lundboms garveri- och lästfabrik etableras 1871 på Bredgatan 28 i centrala Lund. I ett garveri beredde man djurhudar. 1897 övertas firman av det norska företaget Hildisch, men 1907 eldhärjas lokalerna och efter det läggs verksamheten ner.

1872Lunds Mejeri Bolag

Sign

Lunds Mejeri börjar sin tillvaro 1872 på en från Fremlingska gården avstyckad tomt i hörnet Magle Stora Kyrkogata och Själbodgatan. Den som är den drivande kraften vid starten är den driftige storjordbrukaren Gottfrid Warholm. Som kompanjoner har han G. Skytte och A Pettersson. Mejeriet förvärvas av lundaortens Mejeriförening år 1947 och blir efter det nerlagt. […]

1874Edv. Schönbecks Ångkvarn

Sign

En av Skånes tidigaste industriella kvarnar var Edvard Schönbecks Ångkvarn som etablerades av Edvard Schönbeck i Lund år 1874.

1874Annetorps Tegelbruk

Sign

1874 grundades Annetorps tegelbruk av Nils Jönsson, som även ägde Annetorp. Tegelbruket var det första i Lund att äga en ångmaskin, och det var år 1876 det största i Lund.  År 1904 omvandlades bruket till ett aktiebolag, och 1938 hade produktionen fördubblats. År 1948 löstes tegelbruket in av staden och byggnaderna revs 1951-52. Gropen som […]

1876Nordströms Handskfabrik

Sign

Nordströms Handsfabrik startas 1876 av Hugo Nordström. Verksamheten utvecklas snabbt men får sin stora expansion först in på 1900-talet. Detta sker efter att grundarens son, Valfrid Nordström, inrättat ett garveri. I handskfabriken finns 1950 omkring 250 anställda, i garveriet jobbar 23 personer. Företaget påverkas mycket av vikande konjukturer efter kriget och 1960 flyttas verksamheten till […]

1877Johan Aspegréns Franska Ångkvarn

Sign

Handlanden Johan Aspegrén övertar 1878 den kvarnrörelse som 1874 startats vid Lilla Södergatan (kv S:t Mårten) av Edvard Schönbeck. Mätt i tillverkningsvärde blir fabriken snabbt en av stadens största. År 1880 invigs nya fabriksbyggnader. På fem stenkvarnar mals 1890 3.000 ton spannmål av de 11 anställda. I samband med bolagiseringen 1906 ändras namnet till AB […]

1878Lunds Mekaniska Snickerifabrik

Sign

Lunds Mekaniska Snickerifabrik grundas år 1878 av Carl Holmberg, Lorentz Jönsson och H J Nilsson. Detta är Lunds första mekaniska snickerifabrik och avsikten var att tillverka halv- och helfranska dörrar., fönster, listverk, paneler och golvbrädor. Man avser också att tillverka lusthus, kiosker, verandor, badhus och sommarhus. Företaget kommer dock att ha en kort verksamhet, endast […]

1880Lunds Spritförädlingsfabrik

Sign

Lunds Spritförädlingsfabrik grundas av disponent Axel Westerström år 1880. Det kommer att ligga vid Lilla Fiskaregatan (Clementsgatan 3). 1895 tillverkas här 380.000 liter 50-procentigt brännvin och 25.000 liter punsch. Arbetsstyrkan består av 4 man. Verksamheten fortgår ännu 1907 men upphör strax efter det. Axel Westerströms Vin- & Spritbutik drivs sedan vidare på samma adress fram […]

1884Lunds Kvarnbryggeri och Mekaniska Snickerifabrik

KvarnB

Den 16 juli 1884 ansöker Carl Bernlund om lov att få uppföra en fabriksbyggnad ”för bedrifvande af Såg- Hyfvel- o Kvarnbyggerirörelse”. Det är dock nog enbart i rollen som markägare och eventuellt finansiär som Bernlund är behjälplig vid starten. Den egentlige initiativtagaren är Hans Johan Nilsson, och den 18/10 lämnade han in en kompletterande bygglovsansökan […]

1884Klosters Mejeri

Sign

1884 köper Carl Holmberg den tomt som Lunds mekaniska Snickerifabrik tidigare legat på och året efter startas här Klosters Mejeri. Tyvärr finns det inte kvar många officiella uppgifter om företaget, dess omfattning eller verksamhet. Dock är troligen en av anledningarna till att det startas att här testades de olika mejerimaskiner som tillverkas vid Carl Holmbergs […]

1885J.W.P Hanssons Bryggeri

Sign

J W P Hanssons bryggeri etableras i Lund 1885 och ligger då vid korsningen Bankgatan 20/Trädgårdsgatan 7. Några år senare, 1893, utrustas bryggeriet med ångmaskin. Efter detta kommer rörelsen att ombildas till Petterssons ångbryggeri. Verksamheten upphör 1950.

1888Sockerbolaget bildas

sockerbolaget

1888 anläggs Sockerraffinaderiet Öresund väster om järnvägen. Det blir fram till nedläggningen 1914 ett av Lunds stora industriföretag med omkring 200 arbetare. Tillverkningen är knuten till ett snabbt uppsving för den skånska sockerbetsodlingen.

1888Sockerrafinaderiet Öresund

SockerRaff 1898

Sockerrafinaderiet Öresund etablerar sin verksamhet på Spoletorpsområdet 1888. Det kommer att ha en kortvarig men framgångsrik verksamhetsperiod i Lund med intensiv utveckling.Så länge företaget är i drift är detta en av stades stora industrier och sysselsätter omkring 200 personer. Sockerrafinaderiet hade grundats 1883 av den danske kemiingenjören Vilhelm Jørgensen som också äger fabriken Øresunds Chemiske […]

1888Lunds Arbetares Bageriförening

Bageriforeningen

Lunds Arbetares Bageriförening startades 1888 med syfte att kunna prodcera ”friskt och sundt bröd till billigt pris” åt föreningens medlemmar. Det första bryggeriet fanns i en gårdsflygel på Råbygatan. 1951 övertog Konsumtionsföreningen Fenix bageriet och 1972 lades verksamheten ner. Läs mer här.

1889Armaturfabriken startar

armatur

1889 grundas Armaturfabriken av Carl Holmberg som ett sidoföretag till den mekaniska verkstaden. Fabriken blir snabbt stor. I början av 1900-talet sysselsätts 200 arbetare med tillverkningen av armaturer (ventiler och annan utrustning till ångpannor) och produkterna sälj över hela världen.

1889Svenska Bindgarnsfabriken

bindgarnfabriken

Svenska Bindgarnsfabriken AB bildas 1889 utifrån  en fabrik som 1847 startats som en hantverksrörelse av en repslagaregesäll. Läs mer om Bindgarnsfabriken här

1890Armaturfabriken Carl Holmberg

Armaturfb

Armaturfabriken grundas av fabrikör Carl Holmberg 1889, men produktionen kommer inte igång förrän året efter. Företaget är ett fristående dotterföretag till Carl Holmbergs Mekaniska Verkstad. Armaturen blir det första företaget av sitt slag i Sverige. Carl Holmberg avled själv 1890 men hans söner Carl Olof och Frans Gottfrid Holmberg driver företaget vidare tillsammans med armaturspecialisten […]

1890Carl Ohlins Snickerifabrik

Sign

Carl Ohlins snickerifabrik grundades troligen på 1890-talet. Verksamheten upphörde 1918. Tre år senare, 1921, blev det en omstart, nu under namnet Aktiebolaget Möbelindustri. Fabriken låg på Västergatan 9 men flyttade 1935 till Magle Lilla Kyrkogata 2. Vid det laget hade företaget 6 anställda och tillverkade möbker och inredningar,

1892Klosters Gjuteri och Reparationsverkstad

Sign

Klosters Gjuter grundas 1892 av bokhållaren Bror P Persson. Troligen får företaget sitt namn eftersom det ligger intill Sankt Peters Klosters socken. Detta kommer att bli Lunds tredje mekaniska verkstad med gjuteri. Klosters Gjuteri blir tyvärr ingen större framgång då det startas mitt under en konjuktursvacka. Sannolikt bidrar det också till de uteblivna framgångarna att […]

1892Novilla Ångbryggeri

Sign

1892 startades Novilla Ångbryggeri av Gottfrid Karlsson. Detta låg på Östertull 30 (idag Ö Mårtensgatan 14). Senare byggdes fabriken om till plåtslageri.

1893Oskar P. Lindbergs och O. Ottossons Garveri

Sign

Oskar P. Lindbergs & O. Ottosons Garveri- och läderhandel startas 1893 på Bredgatan 30. Senare övertar C. Hildisch J:r & C:o Garveri (ibland även benämnt J:r & Co Hildisch) verksamheten. Detta är en norsk firma som även kommer att överta Carl Th. Lundboms garveri. Efter en brand den 29 november 1907 läggs verksamheten ner.

1893Petterssons Ångbryggeri

Sign

Petterssons Ångbryggeri ligger vid Trädgårdsgatan 7. Företaget börjar sin verksamhet 1893 och är i själva verket en ombildning av J W P Hanssons Bryggeri, startat 1885. Petterssons Ångbryggeri är verksamt fram till 1950 då företaget läggs ner.

1894Tullkammaren byggs

tullkammaren

Tullkammaren vid Clemenstorget byggs 1894. Där förtullas utländskt gods. Verksamheten uppför först på 1970-talet. Läs mer om Tullkammaren här

1895Svenska Leksaksfabriken

leksaker

Svenska Leksaksfabriken startas i Åkarp 1890 genom en sammanslagning av Malmö-Åkarps Leksaksfabrik och Svenska Leksaksfabriken. 1895 bildas företaget till aktiebolag och flyttar till Lund. Inriktningen är att man ska tillverka leksaker, men även reklamskyltar, dekorerade bleckplåtar och många olika sorters dekorerade burkar. Fabrikens tillvaro blir dock kort och företaget går i konkurs 1898. I stället […]

1895Bleckvarufabriken

Bleckvaru

Bleckvarufabriken bildades som en rekonstruktion av Svenska Leksaksfabriken (1895) när detta gick i konkurs 1898. Man tog då över såväl lokaler som utrustning för tryckning, torkugnar och olika sorters stansningsmaskiner med mera. Produktionen blev därefter inriktad på förpackningar av bleckplåt. Företaget finns fortfarande kvar, numera under namnet PLM.

1896Lunds Andelsmejeri

LundsAndelsmejeri

Lunds Andelsmejeriförening bildades den 14 juli 1896 av ett antal lantbrukare kring Lund. Avtal om tomtköp hade redan träffats och strax därefter påbörjades bygget med H O Forsberg som byggmästare. Den 21 december samma år kunde mejeriet tas i drift. Förmodligen ritades byggnaderna antingen av byggmästaren eller av Carl Holmbergs Mekaniska Verkstad som levererade maskinutrustningen.

1896Skånska Hvitgarferiet

Sign

Skånska Hvitgarferiet tillhörde handskmakare J P Möller (se artikeln om Handskmöller, 1854). Fabriken omnämns under åren 1896-1908.

1897Rudelius och Boklund

RudeliusBoklund

1897 köper verkmästaren Johan Ivar Rudelius och mejeristen Axel Ferdinand Boklund Lunds Nya Gjuteri och Mekaniska Verkstad, grundat 1870. Nu kommer produktionen att inriktas på mejerimaskiner, men också bryggeri- och tvätterimaskiner. Vid denna tid pågår en intensiv uppbyggnad av andelsmejerier i hela landet och dessa behöver utrustning. Verksamheten upphör 1918.

1897Lunds Mekaniska Verkstad

LundsMekVerk

Lunds Mekaniska Verkstad bildas 1897 som en rekonstruktion av Klosters Gjuteri när detta går i konkurs. Ett aktiebolag bildas och nytt kapital tillförs. Samtidigt blir konjukturen mer gynnsam än den varit tidigare. Inriktningen på produktionen ändras också. Från och med sekelskiftet övergår man mer och mer från mejerimaskiner till ångmaskiner, ångpannor, verktygsmaskiner och redskap för […]

1897Lennartssons Såg och Hyfleri

Sign

Lennartssons Såg och Hyfleri bildas 1897 av virkeshandlare N.P Lennartsson. Detta är den första ångsågen som använder sågram. Eftersom det inte finns några större barrskogar kring Lund köper man allt timmer från Norrland, Småland och Norra Skåne. Troligen bedömer man att möjligheterna till avsättning för produkterna är goda eftersom detta är en period när det […]

1897Hildisch J:or & Co

Sign

C. Hildisch J:r & C:o Garveri (ibland även benämnt J:r & Co Hildisch)är en norsk firma som 1897 övertar Oskar P. Lindbergs & O. Ottosons Garveri- och läderhandel, startad 1893. Företaget tar senare även över Carl Th. Lundboms garveri. Efter en brand den 29 november 1907 läggs verksamheten ner.; Co.

1897Lunds Skofabrik

skofabrikenbankgatan

1897 startas Lunds Skofabrik av Lars Andersson. Företaget ligger först på Brunnsgatan, men flyttas 1900 till Skomakaregatan. Det övertas då av Philip Andersson, ingift i familjen, och denne uppför år 1923 en ny fabriksbyggnad vid Bankgatan 15. Signum för tillverkningen är ”kvalitetsvaror i dam- och herrskor”. Man hade också en skobutik på Skomakaregata, denna säljs […]

1903Konservfabriken Nonpareil

Sign

Den tyska konservfabriken Nonpareil kom till Lund 1903 och inreddes i en ombyggd slaktbod på en fastighet på Möllevången, längs Kävlingevägen.

1907KF startar

1907 öppnar Kooperativa föreningen Felix sin första livsmedelsbutik på Mårtenstorget.

1907Den stora utställningen

vyk21

1907 var ett viktigt år i Lunds historia. Då hölls den stora industri-, hantverks- och konstutställningen, ungefär på det område där Stadsparen ligger idag. Och en sak råder det ingen som helst tvivel om: den var för sin tid en magnifik expo!

1929Åkerlund & Rausing

AkerlundRausing

Åkerlund & Rausing är ett förpackningsföretag som grundades 1929 av Erik Åkerlund och Ruben Rausing. Ruben Rausing hade fram till 1929 arbetat på Esselte med förpackningsfrågor. Erik Åkerlund hade samma år sålt sitt tidskriftsförlag till Bonniers, och var den som stod för startkapitalet medan Rausing stod för kunnandet. Företaget startades ursprungligen i Malmö men flyttade […]

1931Epa öppnas

EPA

Vid jultiden 1931 öppnas  Lunds första varuhus. Det är Epa (Enhetsprisaktiebolaget) som kommer att ligga vid Mårtenstorgets östra ända. Läs mer om Epa här

1943Tetra Pak

TetraPak

Tetra Pak bildades i Lund 1943 när grundaren Dr Ruben Rausing tog de första initiativen till en ny typ av mjölkförpackning. Företaget är idag världsledande inom process- och förpackningslösningar för livsmedel och har över 24.000 anställda över hela världen.

1944Tetraedern blir till

tetraedern

Mjölkförpackningen ”tetraedern” blir första steget mot ett av världens mest framgångsrika industriföretag. Laboratorieassistenten Erik Wallenberg kommer 1944 på idén om förpackningens fyrsidiga pyramidform och företagaren Ruben Rausing patenterar den och lanserar Tetra Pak 1951.

1955Draco

Sign

Draco var ett läkemedelsbolag som startades av Astra 1955 för att etablera sig nära den akademiska forskningen vid Lunds universitet. Företaget bytte 1991 namn till Astra-Draco för att framhäva att det var en del av Astra-koncernen. Vid Astras sammanslagning med det engelska läkemedelsbolaget Zeneca fick verksamheten i Lund namnet Astra Zeneca R&D Lund. Verksamheten blev […]

1964Gambro

Gambro

Gambro grundades 1964 i Lund av Holger Crafoord och har idag omkring 8.000 anställda, produktionsanläggningar i nio länder och försäljning i fler än 100 länder. Gambro är ett globalt medicintekniskt företag som tillverkar produkter för dialysbehandling. År 2013 köptes Gambro av amerikanska Baxter International.

1980Ideon blir till

Ideon

Under 1980-talet byggs Ideon upp. Det är ’’forskarbyn’’ där goda hightech-idéer från högskoleforskningen med stöd av näringslivet utvecklas till färdiga produkter. Ideon Science Park i Lund är Sveriges första forskningsby och hyser 2015 ca 290 företag inom framför allt IT, cleantech och life science (läkemedel, medicinteknik, bioteknik och hälsovård). Ideon ligger i nordöstra Lund i […]