logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

  Byggnader

Från gravkapell över barnrikehus till skolor och museer. I Lund finns alla slags byggnader.

  Domkyrkan

Mycket är skrivet om Domkyrkan, som därför fick en egen mapp.

AFart03

AF – Akademiska föreningen

Byggnadskomplex  i  röd  tegel uppfört i etapper. Upptar hela södra delen av kvarteret Föreningen med fasader åt väster, söder och öster. Den äldsta delen är den södra. Den byggdes 1851 och ritades av arkitekten H. J. Strömberg. Det blev en anläggning med fyra flyglar runt en gård och med ett fyrkantigt, krenelerat torn i varje […]

af_1909_1911_banner

Akademiska föreningens hus byggs om 1909 – 1911

De äldsta delarna av Akademiska Föreningen byggdes 1851 och ritades av arkitekten H J Strömberg. 1868 kom tillbyggnaden mot Sankt Annegatan till, men redan 1880 började man planera för en ny tillbyggnad. Den kände arkitekten Helgo Zettervall ritade ett förslag och de hus som var belägena norr om det befintliga AF-huset köptes in. Zettervalls förslag kom […]

RK_allhelgonakyrkan

Allhelgonakyrkan

Allhelgonakyrkan är en kyrkobyggnad som tillhör Lunds Allhelgonaförsamling, Skåne, Lunds stift. Den ligger i Lund, cirka 600 meter norr om Lunds domkyrka. 1962 blev kyrkan församlingskyrka. Kyrkan började byggas 1887 och invigdes 1891. Kyrkan ska ha kommit till av att biskop Johan Henrik Thomander (1798–1865) hade ansett att Lunds domkyrka hade blivit för liten för […]

GNart003

Allhelgonakyrkan – från förfall till juvel

Visst lyser och skimrar hon som en juvel, Allhelgonakyrkan. När ett hundraårigt lager av sot, damm och smuts tvättats bort framträder den ljusa stjärnkupolen som den var från början. Kyrkoherde Sten Hallonsten berättade medryckande om den lyckosamma restaureringen när han tog emot Gamla Lund och besökande medlemmar i Malmö Kulturhistoriska Förening. Men för tjugo år […]

BVallhelgonaskolan

Allhelgonaskolan – Bredgatan 26

Allhelgonaskolan (nuvarande Socialhögskolan) Skolbyggnad uppförd 1890 av skolrådet efter ritningar av stadsingenjören A. B. Jakobsson. Byggnaden är två våningar hög, med medeltidsinfluerad fasad i röd tegel. Byggnadens mittaxel är försedd med en bred risalit, tre våningar hög och krönt av frontespis med rundbågefris. Den nya skolbyggnaden inreddes till 8 småskole- och 5 folkskolesalar. En hög […]

apoteket_svanen

Apoteket Svanen

Apoteket Svanen har legat på nuvarande plats sedan mitten av 1600-talet.  Apoteksrörelsen övertogs 1897 av Fredrik Montelin, och 1898 – 99 lät han omgestalta huset utvändigt och invändigt i enlighet med ett förslag av Folke Zettervall. Den äldre huvudbyggnaden av korsvirke vid Kyrkogatan revs ned till grunden, medan en yngre del vid Klostergatan (byggd 1862) delvis […]

arkeolog

Archaeologicum

Tvåvåningsbyggnad i röd handslagen tegel. Uppförd för anatomiska institutionen i nordöstra hörnet av den dåvarande botaniska trädgården. Byggnaden ligger i en sluttning och har i sin södra, lägre del en hög gråstenssockel vilken smalnar av och saknas helt i norra gaveln. Fasaderna är utförda i Brunius stil, artikulerade med lisener, våningslister och friser i mönstermurning. […]

Armaturen1

Armaturfabriken Carl Holmberg

Carl Holmbergs Armaturfabrik på Trollebergsv 1, Gasverksgatan 1, (Kv Armaturen) är Lunds kanske mest välkända äldre industrimiljö. Den byggdes 1890, byggdes till 1896-97, 1906 (ritad av A B Jakobsson) och 1947. 2014 tillkom en takvåning i glas om 1000 kvm kontorslokaler (ritad av Kamikaze Arkitekter). 1890 grundades Armaturfabriken Carl Holmberg, den första i sitt slag inom landet, […]

Sydsvenska banken

Bankhuset vid Stortorget

Det sk Bankhuset på Stortorget uppfördes 1915 på den plats där det gamla rådhuset tidigare låg (byggt 1841, rivet 1913). Byggherre för det nya bankpalatset var Sydsvenska Kreditaktiebolaget och bankverksamheten kunde flytta in i huset 1916. 1922 bytte man namn till Sydsvenska Banken som 1935 förvärvade Skånska Bankens rörelse och även dess namn. Banken blev […]

Berlings Stilgjuteri i Lund

Under de nu drygt 500 år som boktryckarekonsten utövats i Västerlandet har stilgjutning utgjort förutsättningen för och kärnan i den mångfacetterade grafiska teknik som nyttjats fram till omkring 1980. Kulturens förre chef Bengt Bengtsson visade med sin banbrytande doktorsavhandling 1956, Svenskt stilgjuteri före är 1700, att stilgjutning kontinuerligt förekommit i Sverige alltsedan den första boken […]

BV_berlingska01

Berlingska boktryckeriet

1745 etablerade sig släkten Berling som akademiboktryckare i Lund. Från mitten av 1700-talet var familjen bosatt i gård nr 296 vid Lilla Gråbrödersgatan, nuvarande Televerkets tomt. På 1840-talet förvärvade Fredrik Berling tomt 307 på andra sidan gatan, i kvarteret Gråbröder, och verksamheten flyttades dit. I gathörnet uppfördes ett gediget tvåvåningshus av tegel med tygel vid […]

BVthomanders1

Biskopsgatan 2, Sandgatan 16 – Thomanders

Thomanderska studenthemmet Envåningshus i rött tegel med lister, fönsteromfattningar och rusticerande hörnkedjor i grå puts. Volutgavlar och tre takkupor som är krönta med snäckornament och tureller. Sitt nuvarande utseende i holländsk nyrenässansstil fick huset vid en ombyggnad 1895 efter ritningar av Henrik Sjöström. Då byttes också takteglet ut mot skiffer och en dörr mot gatan […]

Blendasstuga

Blendas stuga

En vårfika på trappan till Blendas stuga där boken och björken slår ut och där vitsipporna blommar mitt i Lund. Kulturportal Lunds redaktion rekommenderar ett besök i kvarteret Kråkelyckan vid Karl XI- och Karl XII-gatorna. Där finns gamla och nya Ribbingska vårdhemmet, Quennerstedtska  villan och där finns Blendas stuga, en av Sveriges äldsta bevarade lekstugor. […]

Rabyholm

Borgerligt lantliv

I Lund liksom i de flesta andra städer fanns det utanför vallarna lyckor och allmänningsjord. Lyckorna ägdes av någon av stadens borgare och där odlade man, ibland i egen regi, ibland arrenderade man ut jorden. Allmänningsjordarna användes främst som betesmark för stadsborgarnas kreatur. Någon gång i mitten av 1800-talet blev det modernt att flytta ut […]

GM_borgska

Borgska tegelhuset

Det så kallade Borgska stenhuset är troligen byggt under senmedeltiden. Inga större förändringar har skett med denna byggnad sedan början av 1800-talet. Namnet har huset fått efter släkten Borg som under drygt 200 år bedrev en mycket omfattande färg- och spinneriverksamhet i detta kvarter. Rörelsen startades av Hans  Persson Borg 1735 och var verksam till […]

RK_botaniskamuseet

Botaniska Museet

Det yngsta huset i Botaniska trädgården är en nationalromantisk tegelbyggnad från 1913 efter ritningar av Theodor Wåhlin. Huset har bland annat inrymt Botaniska museet. Samlingarna finns numera på Porfyrvägen 20, Arkivcentrum Syd. Botaniska museet ingår sedan första januari 2010 i Biologiska institutionen inom Naturvetenskapliga Fakulteten. Botaniska museets samlingar omfattar ca 2,5 miljoner exemplar av växter. […]

RK_botulfshuset

Botulfshuset

Botulfsgatan 5 domineras av det sk Botulfshuset, eller Funkishuset. Det är en butiks- och bostadsbyggnad byggd i 5 våningar. Här finns även ett gårdshus i två våningar som nås via en portal mot Botulsplatsen. Huset byggdes 1931 och var ritat av arkitekten Carl E Rosvall. Det är inspirerat av den sydeuropeiska formen av funktionalismen, som […]

BV_bredg17

Bredgatan 17 – Kjederqvistska gården

Kjederqvistska gården innehades under 1700-talets senare hälft av en av stadens mest burgna handelsmän Jakob Bager, på 1770-talet den högsta taxerade i staden. Vid 1790-talets början övergick gården i handelsmannen Malte Damsbergs ägo och från hans tid härrör huvudbyggnaden vid Bredgatan och norra gårdsflygeln, båda tvåvånings korsvirkeshus uppförda 1794. I sin nuvarande form är gården, vilken omfattar fyra byggnader, representativ för […]

Wickmanska_Bredgat_o_Paradisgat_2

Bredgatan 2 – Wickmanska

Wickmanska gården var Lunds bäst bevarade köpmangård från 1700-talet, men blev i stort sett totalförstört vid en brand den 2 augusti 2002. Omkring den stensatta gården grupperade sig ett antal korsvikeshus. Huvudbyggnaden uppfördes 1788 och var redan från början en välbeställd köpmans ansikte utåt. Både ur byggnadsteknisk och arkitektonisk synvinkel höjde den sig över de […]

RK_clemenstorget3

Brooméska huset

Brooméska huset har fått sitt namn efter prosten Gustav Broomé.  Det byggdes av regementsdjurläkaren Gustav Ekberg 1859 med stall för tjugofyra hästar men såldes redan samma år till prosten. Entréns placering ger huset slagsida åt öster. Dörromfattningen är från 1889 och ritades av Henrik Sjöström. Den södra kanten av Clemenstorget skakades av en rejäl strid […]

RK_bruniushuset

Bruniushuset

Carl Georg Brunius’ bostadshus vid Kiliansgatan i Lund stod färdigbyggt 1840 och är ett av de märkligare husen i stadens profanarkitektur. Brunius var född 1792 och började studera vid Lunds universitet. Han promoverades till filosofie magister 1814 och blev docent i grekiska 1815. År 1824 efterträdde han Esaias Tegnér som professor i detta språk, ett […]

ARK_bulowskahuset

Bülowska huset

År 1854—1856 uppförde murarmästaren Hans Eklund i hörnet östra Mårtensgatan/Mårtenstorget ett tvåvåningshus med klassicerande putsfasad och tornpåbyggnader i hörnen. 1876 hade Christian Bülow övertagit huset och härifrån utgav han och så småningom sonen Waldemar, Folkets tidning. Även Eggertska flickskolan har haft sina lokaler här. Huset övertogs så småningom av Epa som där julen 1931 öppnade […]

Café Ariman – Hotel Central

I det vackra och anrika huset på Kungsgatan finns sedan 1983 Café Ariman. Det är ett av Lunds mest välbesökta caféer , en mötesplats för Lunds studenter och för det alternativa Lund. Den kontinentala stämningen här gör att många svenskar med utländska rötter söker sig hit och Ariman är också en speciell mötesplats för gäststudenter. […]

KUM_carlssons

Carlssons Trädgård

In på gården i det anrika korsvirkeshuset från 1808 vid Mårtenstorget södra sida ligger Carlssons trädgård. Här öppnade Albin Carlsson (i sin egen trädgård) den klassiska uteserveringen 1939. Från början var caféets kök inrymt i stallet på bakgården. Detta blev snabbt ett populärt ställe bland ståndspersonerna på Mårtenstorget. Eftersom Carlsson (eller ”Albin Cals” som det […]

gilsdog

Dominikanerna på Sandgatan 8

Maria Magdalens konvent ligger mitt i Lund sedan 1947. Fast den dominikanska närvaron är egentligen av betydligt äldre datum. Redan 1221, samma år som den helige Dominikus dog, grundades det första konventet med samma namn i det som då var Danmarks ärkebiskopssäte. Ett av skälen till den tidiga etablering kan vara, att den helige Dominikus […]

Domkyrkoforum3

Domkyrkoforum

Domkyrkoforum är Lunds stifts besökscentrum för Lunds domkyrka och första advent 2016 var det fem år sedan byggnaden invigdes. Vägen från idé till första spadtaget var lång och kantad av förseningar, fördyringar, kontroverser och protester av olika slag. Men idag betraktas Domkyrkoforum som ett arkitektoniskt landmärke i Lund, prisbelönat och en värdefull turistattraktion. Ett besökscentrum […]

Domushuset

Den östra delen av Mårtenstorget kantas av Domushuset. Här låg Lunds första varuhus, EPA, som öppnade i den så kallade Bülowska fastigheten, vilken tidigare bland annat innehållit Folkets Tidnings redaktion. Bülowska fastigheten, som låg i hörnet av Östra Mårtensgatan och Mårtenstorget,  revs 1971 för året efter ersättas av det i folkmun benämnda Domushuset. 1957 flyttade […]

GN_eggert

Eggertska skolan

1850 fick Lund sin första ordentliga flickskola på Stora Södergatan 14. Det var fru och mamsell Andersson, samt en tyska, fräulein Caroline Eggert, som då öppnade ett efter den tidens enkla anspråk ganska ståtligt läroverk. Lokalen  på Stora Södergatan 14 bestod af två ganska rymliga rum. Där varje klass hade ett brunmålat, långt bord omgifvet […]

EkskaHuset

Ekska huset

Ekska huset bär namn efter professor Johan Gustav Ek och dennes hustru Augusta, vilka stod som ägare till fastigheten 1857—1891. Korsvirkeshus i två våningar med rött tegel i facken och svartmålad ektimra. Sadeltak, vars takfall mot söder täcks med rött enkupigt tegel och mot norr med gult. Bruns vårta fönstersnickerier och dubbel mörkgrön fyllningsdörr. Mot […]

skanskabrand

Eran Skånska Brand definitivt slut

Sundbergs praktfulla kontorshus byggt för Skånska Brand tillhör Lunds allra stiligaste byggnader, såväl exteriört som interiört. Skånska Brand. För äldre lundabor är detta än i dag hörnhuset Tegnérsplatsen – Stora Algatan. Byggnaden ägs numera av Internationella miljöinstitutet och var dessförinnan Kyrkans hus. Men byggherre 1906-10 och användare i 72 år var försäkringsbolaget Skånska Brand. Det […]

RK_estniska

Esternas hus

Tvåvåningshuset vid Sankt Petri kyrkogata uppfördes 1879—80 som bostadshus. Byggnadens putsade fasad i klassicerande stil bevarar sin ursprungliga karaktär; sockeln är profilerad, bottenvåningen försedd med bandrustik samt den övre våningen slätputsad med profilerade fönsteromfattningar med krönande akroterier. Profilerat listverk avdelar våningarna och vid takfoten löper en gesims med tandsnitt. 1882 förvärvades fastigheten av Lunds Läroverksförening […]

Ett lejon att skratta åt

År 1882 byggde timmerman J Lindström ett hyreshus i hörnet Grönegatan – Stålbrogatan. Fasaden fick rika dekorationer i nyrenässans och under fönsterna sitter dekorplattor med lejonmaskaroner omgivna av blomsterslingor. Om plattorna är tillverkade för huset eller köpta på postorder ur en katalog vet vi inte, men tillverkade på verkstad är de. En modell skulpterades i […]

BV_clemenstorget5

Fokushuset

Med fasad mot både Clemenstorget och Bangatan ligger det i folkmun kallade Fokus-huset, uppkallat efter det varuhus som finns här, men som numer heter Malmborgs. I huset finns också flera andra företag, t ex Lunds första privata läkarhus Capio Citykliniken. Här fanns också tidigare vattenreningsföretaget Purac, grundat av familjen Rausing 1956 , som sysslar med […]

folkhus10

Folkets hus

Efter korsningen med Magie Lilla Kyrkogata följer Folkets Hus. Där har arbetarrörelsen huserat sedan 1900-talets början. Byggnadskomplexet har tillkommit i omgångar. Den senaste stora ombyggnaden skedde 1969 efter ritningar av Hans Westman. Då tillkom bland annat Stadsteatern. Förutom arbetarrörelsens olika verksamheter inhystes i Folkets Hus ända in på 1990-talet tidningen Arbetets lundaredaktion. l Folkets Hus […]

BV_folketshus01

Folkets hus

Ett medeltida hus med en våning ovan jord, grå putsad gatufasad med ett rundbågigt fönster, ett rakt tvåluftat, två raka enluftade och en ensten-bred öppning i muren. Detta hus är inbyggt i ett trevåningshus i betong med gatufasaden beklädd i koppar, täta rader av enluftsfönster, platt tak och indragen hörnentré i nordväst. Den medeltida delen […]

Folkskolebyggnader

1842 fick Sverige en folkskolestadga som föreskrev allmän skolplikt. Till en början bedrevs folkundervisningen ofta i provisoriska lokaler. På 1860-talet kom emellertid skolbyggandet igång på allvar i landets kommuner, efter en tid av livlig fackdebatt om pedagogik och om skolbyggnaders utformning. Bland annat publicerade överintendentsämbetet 1865 en samling ”Normalritningar för folkskolebyggnader”. Skriften förespråkar en enkel […]

RK_forfattarhuset

Författarhuset

I detta hus – med gaveln ut mot Stora Tomegatan – bodde författaren Olle Hammarlund fram till sin död 1976 med sin familj, sina böcker och papegojan Sparrman. Olle Hammarlund, född 1918, var journalist och författare. Han skrev personliga krönikor med drag av essä och kåseri, bland annat i tidskrifterna Industria, Böckernas värld och Vi. […]

KUM_ugglan02

Församlingshemmet Ugglan

Församlingshemmet Ugglan i hörnet Råbygatan och Södra Esplanaden, med sin fantasifulla arkitektur, var det första församlingshemmet i Sverige och stod färdig 1901. Ugglan är Diakonicentralens öppna verksamhet med ett café, en social mötesplats, dit människor kommer för att värma sig, få ett mål mat, frukost eller lunch, eller bara en kopp kaffe. I en predikan […]

RK_biskopshuset

Gamla biskopshuset – Biskopsgatan 1

På Biskopsgatan 1, vid mynningen till Sandgatan, ligger det före detta residenset för biskopen i Lund. Numera bor det inte längre någon biskop där och det gjorde det inte från början heller, men namnet Biskopshuset kommer det nog att få bära ett tag framöver. Huset byggdes ursprungligen (1842-45) som institutionsbyggnad för universitetets fysiska, kemiska och […]

Kyrkog13

Gamla Hypoteksföreningen

Fastigheten på Kyrkogatan 13 är byggd 1915-1918. Byggherre var Skånska Hypoteksföreningen och arkitekten hette I.G.Clason. Byggnaden är gjord i venetiansk stil och inreddes för Hypteksföreningen. Det byggdes med all den prakt som dåtiden krävde av ett huvudkontor för den skånska jordbruksnäringens huvudfinansiär. Hypoteksföreningen grundades av Carl Adolf Agardh, samme man som också tog initiativ till […]

BVhistoriskainst

Gamla kemikum – Magle St Kyrkog 12

1863 byggdes en envåningsbyggnad i tegel som kemiskt laboratorium på f. d. Maria Magie kyrkogård. Byggnaden sträckte sig från Magie Stora- till Magie Lilla Kyrkogata och vid yttersidorna fanns flyglar mot öster. 1879 skedde en till och påbyggnad. Mot öster gjorde man en tillbyggnad med exakt samma plan som det gamla huset så att en […]

_DSC2965

Gamla kirurgen

Byggnaden är belägen på Lunds gamla lasarettsområde och byggdes som en kirurgklinik för utvärtes sjuka – därav det i dag dagliga namnet Gamla kirurgen – och kom att användas som sådan de följande 100 åren. Byggnaden stod färdig 1868 och är ritad i sengotisk stil av den kände arkitekten Helgo Zettervall, som ritat många av […]

BV_myntet01

Gamla myntverket – Grönegatan 4

Fastigheten i hörnet Stora Fiskaregatan och Grönegatan ligger i kvarteret Myntet och ser ut som om det härstammar från medeltiden, men är i själva verket byggt 1915-1916. Det är dock byggt i en stil som anknyter till medeltida skånsk stadsbebyggelse. Arkitekt var Theodor Wåhlin och byggherre AB Scholander & co. Idag inrymmer fastigheten en bank. Kvarteret Myntet […]

Gleerups

Fastigheten uppfördes 1871 av handlande Petter Ekelöf, som då var en av stadens största köpmän. Före honom  hade handelsman Olof Edelberg ägt gården, som då bestod av flera ålderdomliga korsvirkesbyggnader. 1871 revs allt detta, och ersattes med nya tegelmurade hus med putsade fasader enligt tidens klassicistiska ideal. Byggmästare var Hans Ekelund, som troligen också utfört […]

Gravkapell i Lund

Den medeltida sedvanan att begrava de döda under kyrkans golv och runtom kyrkan var fram till 1800-talets början en självklar sak. Men allteftersom kyrkorna försvann och befolkningen växte blev det fullt.De kyrkogårdar inne i staden, som var i bruk längst var Krafts kyrkogård öster om domkyrkans absid (idag Krafts torg), Magle kyrkogård (belägen mellan Magle-gatorna) […]

Grynmalaregården

Grynmalaregården är ett av Lunds äldsta kommunala dagis. (Det äldsta är Lönnen i Korsgatan, startad som barnkrubba av Lunds frivilla förening för de fattigas vård på 1890-talet)Dagiset rymmer nu också en förskola och adressen är Grynmalaregatan 1 i kvarteret Grynmalaren. När dagiset startade 1945 var kom de flesta barnen från Nöden och på den tiden […]

RK_LUHM

Historiska museet

Lunds historiska museum uppfördes som biskopshus 1840-45 efter ritningar av professor Axel Nyström, Arkitekturen efterliknar medeltida rundbågestil. Domkyrkoarkitekten och byggledaren Carl Georg Brunius gjorde ändringar under arbetes gång. 1848 bytte kyrkan huset mot universitetes nybyggnad, Biskopshuset, i Sandgatans norra blickfång. Institutionerna för zoologi, kemi och fysik flyttade in. År 1917 renoverades huset under ledning av […]

BV_LUHM

Historiska museet – byggnaden

Trevåningsbyggnad i röd tegel med sadeltak. Sockeln i haillasten är hämtad från Allhelgonaklostrets ruiner och väggarnas tegel kommer dels från ett tegelbruk vid Trolleholm, vilket var anlagt av Brunius, och dels från Bohuslän. Fasaden mot Krafts torg är symmetrisk. Dess centralt placerade portal har kopplade sandstenskolonner med bysantinska kapital, huggna av murmästaren Johan Stenberg. Portalens […]

Histmus

Historiska museet nyrenoverat

I 100 år har Historiska museet funnits vid Krafts torg. Där bak domkyrkans absid har byggnaden kanske inte upplevts så tillgänglig. Tills nu när ett nytt sekel inleds. Museet är nyrenoverat och välkomnar till elva miljoner berättelser. Nu stiger man in genom en ny entré för att träffa Musse från Uppåkra, uroxen som är så […]

altona

Hotel Altona

Detta avsnitt börjar med Jöns Andersson, som hade något så originellt som en kombinerad krog ”Fördärvet” och trävaruhandel på Bantorgets norra sida. Groggvirke? Kundkretsen bestod mest av timmermän och murargesäller. Det var i den här miljön som sonen Thor fostrades och växte upp. Han skulle bli den förste innehavaren av Hotell Altona, som började byggas […]

RK_historiskamuseet

Huset på Maria Magle kyrkogård

1863 byggdes här en envåningsbyggnad i tegel som kemiskt laboratorium på f. d. Maria Magle kyrkogård. 1879 skedde en till och påbyggnad. 1959 överläts byggnaden till historiska institutionen som gjorde en del ändringar i interiören. 2014 flyttade institutionen till LUX och fastigheten ha numera privat ägare.Läs mer om byggnaden och dess historia här. Maria Magle […]

badhus

Högevallsbadet

Högevallsbadet är det tredje badhuset i ordningen på denna plats och byggdes 1978-1980. Detta kom att utrustas med en vattenrutschbana 1991. Badhuset kallas numera bara Högevall och innehåller nu även ett äventyrsbad.. Offentliga bad har en mer än hundraårig historia i Lund. Redan 1861 öppnade fattigvården en offentlig badinrättning vid Lilla Algatan. Drygt tjugo år […]

RK_juridikum01

Juridicum

Juridicum heter byggnaden som rymmer Juridiska fakulteten vid Lunds universitet och är beläget i Televerkets gamla byggnad på Lilla Gråbrödersgatan mitt i centrala Lund. Juridicum rymmer också Juridiska fakultetens bibliotek. Flertalet av föreläsningssalarna finns dock i det nära belägna ”Tryckeriet”, dvs i de lokaler där tidigare Berlingske tryckeriet hade sin verksamhet. Juridiska fakulteten grundades redan […]

BV_kalmarnation

Kalmar Nation

Kalmar Nation äger två studentbostads-fastigheter. Den ena är Kalmargården på Biskopsgatan 12, där nationens expedition och samlingslokaler är inrymda samt korridorboende. Huset uppfördes 1952 efter ritningar av Hans Westman. Den andra fastigheten, Kalmar västra med adress Måsvägen 7, har 40 korridorrum och 12 lägenheter. Med sina 310 år på nacken har Kalmar nation en diger […]

Kapitelhuset – bildgalleri

I hörnet av Kiliansgatan och Krafts torg låg före 1928 ett envåningshus i vinkel, som rymde både pastorsexpedition och restaurangen Malmens källare. Gamla pastorsexpeditionen, som också 1864 – 1870 hyste det några bokhyllor stora stadsbiblioteket, revs för att 1928 ge plats åt nuvarande Domkapitlet.

domkap01

Kapitelhuset – husets historia

På denna tomt, i hörnet av Kiliansgatan och Krafts Torg, låg fram till 1928 ett envåningshus som rymde både pastorsexpeditionen och restaurang Malmens källare. Kapitelhuset som idag står här byggdes detta år som förvaltningslokaler till domkapitlet och stiftsförvaltningen. Fortfarande finns dessa funktioner i huset. På platsen låg under medeltiden och fram till reformationen ett dominikankloster. […]

KUM_karlXII01

Karl XII-huset

Det så kallade Karl XII-huset byggdes sannolikt mellan 1586 och 1589 av Corfitz Viffert i en då aktuell byggnadsstil som hämtade sina förebilder från Nederländerna. Kritstensbanden i fasaden är karaktäristiska för denna stil. Den tillhörande tomten omfattade hela kvarteret. Det är inte osannolikt att delar av en medeltida byggnad ingår i den nuvarande byggnaden. Åtminstone […]

KUM_katte01

Katedralskolan

Katedralskolan grundades troligen 1085 efter en donation från Knut den helige och är därmed Nordens äldsta läroanstalt. 1837 flyttade skolan till sitt nuvarande läge mellan Stora Södergatan och Grönegatan, där den stora huvudbyggnaden kom att uppföras 1896. 1971 blev ”Katte” gymnasieskola. Skolan har för närvarande fyra utbildningsprogram: Naturvetenskapliga programmet, Samhällsveteskapliga programmet, International Baccalaureate och en […]

kil11

Kiliansgatan 11 – Kiliansgården

På fastigheten finns idag två byggnader, en stor mitt på tomten och en liten i hörnet av Kiliansgatan och Magie Stora Kyrkogata. Den stora byggnaden har en våning med valmat sadeltak och frontespiser på båda fasaderna. Den är uppförd av ekekorsvirke med bränd sten och har sockel av natursten med en del stenar från medeltida […]

BV_bruniushuset

Kiliansgatan 17 – Bruniushuset

Carl George Brunius var professor i grekiska, men började tidigt intressera sig för svensk medeltidsarkitektur. Han kom så småningom att leda ett antal kyrkorestaureringar och drogs så småningom över i en omfattande arkitektverksamhet. Han kom att fungera som introduktör i Sverige av de romantiska tendenser som bröt fram på kontinenten i reaktion mot klassicismens stelhet […]

kilian10

Kiliansgården, Hemgården

Hemgården Lunds Ungdoms- och Hemgård, mer känt som Hemgården, är en en partipolitiskt och religiöst obunden föreningsdriven fritidsgård för alla åldrar. Verksamheten startade 1942 och har sedan 1960 bedrivits i huset på Kiliansgatan 11. På hemgården finns bl a aktiviteter som café, biljard, sällskapsspel, pingis, fotolabb, inspelsningsstudios, replokaler och mycket mer. De flesta aktiviteterna och […]

san__014_Kottbesiktningsbyran_m_Svartbrodraklostret

Konsthallen – Mårtenstorget 3

1957 revs den stora köttbesiktningshallen och på dess plats byggdes en konsthall som ritades av arkitekt Klas Anselm. Klocktornet och muren från 1916 revs också 1957, och konsthallen lades i linje med de övriga byggnaderna vid torgets norra sida. Den byggdes i röd tegel och har en helt sluten fasad mot torget. Entrén till konsthallen […]

konv02

Konviktet

Akademiska Föreningens Konviktorium hade gamla anor. Det började redan 1830 och i en paragraf från samma år stadgas bland annat följande: I Convictorium spisas middag af 3:ne och qvällsvard af 2:ne enkla rätter. Med, undantag af brännvin till maten fä ingen spirituösa förekomma. All uppassning sker af manspersoner”. Men alla var inte odelat entusiastiska. Smålands […]

Kristallen1

Kristallen – bygget av Lunds nya förvaltningshus

Bygget av Kristallen, den nya förvaltningsbyggnaden vid järnvägen, pågår just nu – februari 2013 – för fullt. I Lund lär det idag finnas förvaltningar på 32 olika adresser i kommunen. Och under många år har det talats om att skapa ett gemensamt förvaltningshus. Beslut om byggen kan ta sin tid i Lund – men efter […]

Kristallen

Kristallen klar

— Miljö, miljö, miljö, upprepar Lunds kommuns tekniske direktör Håkan Lockby när han ger Kulturportalen en rundvisning i nya kommunhuset Kristallen väster om stationen intill Vävaregatan. Kristallen heter huset eftersom det ligger i kvarteret Kristallen. Något av en kristall är det med mycket glas och grönt skimmer. Under våren 2014 har 500 av kommunens anställda […]

RK_krognoshuset

Krognoshuset

Krognoshuset Krognoshuset är Lunds äldsta bevarade profana byggnad. Man trodde länge att den var en rest av Svartbrödraklostret. I början av 1900-talet  blev det dock klart att byggnaden ingått i en privat gårdsanläggning, som innefattade hela det nuvarande Mårtenstorget. Detaljer i huset tyder på att det är från 1300-talet. Under 1300- och 1400-talet  ägdes huset […]

kuggis

Kuggis

För nutidens lundabor säger namnet Kuggis inget, men för det tidiga 1800-talets akademiker innebar namnet en fruktansvärd realitet. Officiellt hade byggnaden en annan benämning. Den kallades Nya akademien till skillnad från Gamla akademien, som den ännu på Lundagård befintliga byggnaden benämndes. Men när universitetet i mitten av 1800-talet erhållit flera byggnader och i synnerhet sedan […]

BV_kungsg2c

Kungsgatan 2

Trevåningshus med flygel byggt 1887 som Hotell Central av änkefru Mathilda Brulin. Gatufasad i röd maskinslagen tegel med rik dekor i form av profiltegel och prefabricerade terrakottaplattor. Fasadens mitt något framspringande med en balkong murad av tegel uppburen av dekorativa gjutjärnskonsoler. Andra våningens fönster har mönstermurad fönsterbröstning och ovanför fönsterna sitter snäckformade ornament. Tre stycken […]

kungshusmalnsvv

Kungshuset i Lundagård

Det röda tegelhus som kallas Kungshuset är idag en känd och central punkt i staden Lund. Kungshuset uppfördes under perioden 1578 -1584, som residens åt kung Fredrik II. Byggnaden har även kallats ”Lundagårdshuset” på grund av dess placering inom tomtgränsen för det medeltida ärkebiskopliga residenset Lundagård eller på latin curia Lundensis. Lundagård tillhörde förmodligen ärkebiskopsstolen […]

Kyrkogatan 1

Det pampiga huset i korsningen av Kyrkogatan och Lilla Fiskaregatan uppfördes 1910-12 för Skånska Handelsbankens räkning. Det är den första i raden av ståtliga bankpalats längs Kyrkogatan i norrgående riktning. Den nuvarande byggnaden ritades av arkitekt Carl Bergsten och är ett praktfullt och tidstypiskt monument från förra sekelskiftet. Mot Stortorget har byggnaden 5 våningar och […]

kyg1

Kyrkogatan 1

På en framträdande plats i Stortorgets nordvästra hörn skedde 1910—12 en större nybyggnad för Skånska Handelsbanken med Carl Bergsten som arkitekt. Bankbyggnaden är ett vältaligt exempel på den monumentala arkitektur som vid seklets början möjliggjordes av ny teknik och penningstarka byggherrar. Byggnadspartiet mot torget är uppfört i fem våningar och har genom det branta höga […]

kyg13

Kyrkogatan 13 – Gamla Hypotekshuset

När  Skånska  Hypoteksföreningen 1914 beslöt att uppföra ett nytt hus lät de ansvariga uppgiften gå till Isak Gustaf Clason, en av landets då mest ansedda arkitekter. På 1890-talet hade Clason initierat en arkitekturströmning som vände sig mot tidens överdekorerade putsarkitektur och förespråkade användningen av äkta material, helst natursten i fasaderna. Med Hypoteksföreningen som byggherre gavs […]

Kyrkog15

Kyrkogatan 15

Huset byggdes 1855-1857 av handlare Carl Björk, arkitekt och byggmästare var P C Sörensson. Byggnaden var ett av de tidigaste husen med tre våningar i Lund och var mycket påkostat. Förutom huvudbyggnaden omfattade gården ett par flyglar och flera ekonomihus (stall och packhus). Mot Stora Gråbrödersgatan låg ett tvåvåningshus med vagnsportar och spannmålsmagasin. Dock förbyggde […]

Kyrkog17

Kyrkogatan 17

Huset på Kyrkogatan 17 byggdes 1910-1911. Byggherre var Fastighets AB Lundagård och arkitekt Fr Fredriksson. Utmärkande för fastigheten är det höga tornet som accentuerar byggnadens höjd och mäktighet. Conditori Lundagård Conditori Lundagård hade 1875 en föregångare med adress Kyrkogatan 11-13 vid namn Konditoriet vid Lundagård. 1896 fick detta nytt namn, Kafé Lundagård, och ny ägare, […]

Kyrkog19

Kyrkogatan 19

Trevåningshus uppfört 1876 av byggmästare J. H. Mortensen, som med största sannolikhet även var husets arkitekt. Huset var ursprungligen inrett till en större bostadslägenhet i varje plan, med idag är interiören kraftigt ombyggd. Byggnaden har en rikt artikulerad fasad i klassicerande stil. Den höga bottenvåningen har bandrustik. Ett fem fönsteraxlar brett mittparti är utformat som […]

kyg21

Kyrkogatan 21 – Liljewalchska huset

1779 erhöll handelsman Carl Ludvig Bager denna gård som gåva av sin far Jacob Bager, tillika handelsman och ägare av gård nr 270 vid Bredgatan. Carl Bager avled 1787 och 1791 övergick gården till ny ägare, handelsman Sewerin Magnus Liljewalch. Bebyggelsens ålder är ej känd, men troligen uppfördes huvudbyggnaden under 1700-talets sista årtionden. Den äldsta […]

Kyrkog23

Kyrkogatan 23

I korsningen mellan Kyrkogatan och Sankt Petri Kyrkogata ligger ett korsvirkeshus vars äldsta delar troligen är från 1740-talet. En gång i tiden var detta en s k studentkasern och gick under namnet Lövkojan. Studentkasernerna uppstod under 1800-talet och innebar att husets ägare hyrde ut flera rum till studenter. Det lär ha funnits omkring 25 sådana […]

GM_kyrkog1

Kyrkogatan 7

I hörnet Kyrkogatan och Klostergatan ligger det hus som var Sparbanken Finns första bankpalats, och som man lät uppföra 1874. Fram till dess hade banken haft sina lokaler i gamla rådhuset, men nu fick man för första gången en egen byggnad. Överst på gaveln finns en klocka, uppsatt 1881, vilken var till stor nytta för […]

BV_spbfinn01

Kyrkogatan 9, Sparbanken Öresund

Bankbyggnaden från 1874 (på Kyrkogatan 7) blev redan inom några år för liten, och 1896 lät Sparbanken Alfred Hellerström utföra ett ritningsförslag till nybyggnad den obebyggda tomtdelen vid Klostergatan; en asymmetrisk fasad i nygotisk stil. Förslaget antogs inte, utan nybyggnaden förlades i stället på värdshuset Altonas tomt norr om gamla banken vid Kyrkogatan. Inför nybyggnationen […]

Liberiet

Liberiet uppfördes under 1400-talet. Benämningen Liberium härstammar från latinets liber – vilket betyder bok. Från slutet av medeltiden fanns här domkapitlets bibliotek.Detta är den enda av alla byggnader som fanns runt Domkyrkan på den tiden som finns kvar än idag. Efter att universitet bildats 1668 övertog man byggnaden samma år och denna användes då av […]

Lilla Hotellet

Lilla hotellet på Bankgatan 7 ligger ungefär 100 meter söder om Mårtenstorget. Hotellet består av fem varsamt renoverade gatuhus och gårdshus från mitten av 1800 talet, vilket ger miljön här en väldigt speciell atmosfär. Ursprungligen var dessa hus inredda till smålägenheter och under 1800-talet fanns här tillhörande ekonomibyggnader med stall, loge och lada. 1938 inreddes […]

RK_lindebergska

Lindebergska skolan

På Sankt Laurentigatans norra sida ligger Lindebergska skolan. Här bedrivs idag verksamhet av bl a Lars-Erik Larsson-gymnasiet, en fristående gymnasieskola som erbjuder naturvetenskaplig utbildning med musik som speciell profil, och Kulturskolan . Lindebergska skolan byggdes 1914-16 av Läroverksföreningen i Lund byggnads AB med Hagström & Ekman som arkitekter. Den kände historikern Martin Weibull tog 1880 […]

Lindforska

Lindforska huset

Huset ligger på ursprunglig plats och har namn efter professor Anders Otto Lindfors som ägde det 1818—1841. Kulturen har byggt om och anpassat huset för museiändamål flera gånger. Senast för universitetsmuseet som invigdes 1997. Då restaurerades bottenvåningen rumsindelning från 1800-talet. Exteriört återfick huset utseendet vid Kulturens köp 1898. Efter förvärvet lät Karlin riva ut merparten […]

Locus_Peccatorum_Sankt_Annaegat_o_Adelgat_kulturen

Locus Peccatorum

Huset byggdes som ett vanligt bostadshus men kom ganska snart att tjäna som studentkasern. Både P H Ling och A O Lindfors hyrde ut rum till studenter i huset. Lunds studentkaserner var en gång lika viktiga i studentlivet som dagens nationshus och hade humoristiska namn som Glädjen, Lyktan och Mösseberg. När Kulturen övertog byggnaden 1898 […]

RK_stationshuset

Lund C

Banan Malmö–Lund invigdes den 1 december 1856 men stationshuset stod klart först i februari 1858. Det var då Lunds nästa domkyrkan största byggnad. På spårsidan fanns de första decennierna en banhall så resenärerna kunde stiga av och gå under tak. På andra våningen bodde stinsen och där fanns även stadens telegrafstation. Vem som ritade huset […]

Kungshus_1

Lundagårdshuset

Lundagårdshuset, även kallat Kungshuset, byggdes 1578-1584 på uppdrag av den danske kungen Fredrik II. Arkitekt var Diiriik Byggmästare. Huset som uppfördes som bostad för kungen och hans länsman Björn Kaas, byggdes i två våningar med en entré i tornet mot domkyrkan. Under kriget (1643-1645) blev huset illa skadat och såldes 1660 till biskop Peder Winstrup. […]

tp_Kungshus_02

Lundagårdshuset genom tiderna

Röd tegelbyggnad i tre våningar med sadeltak och runt trapptorn på sydfasaden. Fasaderna är artikulerade med rundbågefriser, lister och blinderingar och trapptornet har krenelerad avslutning. Fönstren är rundbågiga i bottenvåningen och raka i de övre våningarna. Entrén i trapptornet är inramad av en rundbågig portal i sandsten med spetsig betäckning. Den består av kopplade och […]

BV_bageriforeningen2

Lunds Arbetares Bageriförening

Lunds Arbetares Bageriförening bildades 1888 som en avläggare av Arbetarringen, och den har fått ge namn åt kvarteret Bagaren som ligger omgärdat av Skolgatan, Råbygatan, Södra Esplanaden och Östra Vallgatan. Bageriföreningens syfte var att ”skaffa deltagarne friskt och sundt bröd till billigt pris.” Det första bageriet inrymdes i en gårdsflygel vid Råbygatan. Efterhand utvidgades verksamheten […]

Lunds badhushistoria

Medeltida badstugorRedan från vikingatid finns det uppgifter om att man badade, tvättade och rengjorde sitt hår. Arkeologerna har hittat många kammar och örslevar. Folk som hade råd hade egen badstuga på sin gård. För fattigt folk fanns det tidigt offentliga badstugor, som var flitigt besökta av både kvinnor och män. Den äldsta uppgiften om ett […]

Lunds bevaringsprogram

Under åren 1980 – 2004 publicerades bevaringsprogram för Lunds kommun i flera delar. Böckerna är en guldgruva för den som vill veta med om Lunds hus, om Lunds stadsdelar, om hur Lund såg ut förr. Ofta finner man också kortare historiker över en stadsdels eller ett områdes historia. Böckerna illustreras rikligt av både gamla och […]

RK_elverket2

Lunds Elverk – Winstrupsgatan 1

Längst ner på Winstrupsgatan ligger Elektricitetsverket, eller Lunds Elverk. I dagligt tal kallas huset ofta bara för Elverket. Tidigare var här restaurang och nattklubb med det passande namnet Watt, naturligtvis anspelande på de gamla elverkslokalerna. I dag finns i huset en rad med företag, bl a Labs2 Group AB. På adressen fanns också Lunds synagoga […]

RK_konsthallen

Lunds konsthall

Lunds konsthall är resultatet av en donation från Gamla Sparbanken, nuvarande Sparbanken Finn, till Lunds stad. 1953 beslöt stadsfullmäktige att motta gåvan och inbjöd sex arkitekter till en tävling om den nya konsthallens utformning. 1954 bestämde prisnämnden enhälligt att Klas Anshelms förslag skulle utföras. Anshelm (1914–1980) var en välkänd och ofta anlitad arkitekt i Lund. […]

BVlundsnation1

Lunds nation- Agardhsgatan 1

Studentbostadshus i fyra, fem och sex våningar, uppfört i betong och tegel med fasader i rött tegel murat i mönster med flatsidan utåt. Byggnaden på tomt 35 i hörnet Agardhsgatan/Stora Tomegatan uppfördes 1957 och består utmed Agardhsgatan av två byggnadskroppar, den ena i gatulinjen och den andra något indragen. Den indragna delen har sex våningar […]

Lunds rådhushistoria

Lund har haft många rådhus. Det finns historiska belägg för att det sedan medeltiden har det funnits rådhus vid Stortorget. Från slutet av 1400-talet vet man att fem stycken har legat på Stortorgets norra sida och dagens rådhus ligger på den östra sidan. Minnestavlan ovan finns på det stora f.d. bankhuset på torgets norra sida. […]

Stadshallen

Lunds Stadshall

Lunds Stadshall ligger vid Stortorget mitt i Lund. Den ritades av arkitekten Klas Anshelm och uppfördes 1968. Byggnaden är internationellt uppmärksammad för sitt formspråk och besöks årligen av arkitektstuderande från hela världen. På Lunds stadshall kan man lyssna till konserter och föreläsningar, delta i seminarier och konferenser eller besöka utställningar och mässor. Huset är i […]

Lunds studentkårs barndaghem

Studerande föräldrar boende i Lund har förtur för sina barn till Lunds studentkårs daghem, också kallat Studentkårens förskola, som ligger på Biskopsgatan. Dagiset drivs av Lunds kommun men ägs och finansieras av en stiftelse i vilken Lunds Universitets Studentkårer har styrelsemajoritet. Lunds studentkårs daghem kan erbjuda barnen många varierande verksamheter, såsom att att måla, snickra […]

GM_fruntimmersforeningen

Lönnen & Fruntimmersföreningen

Den 29 oktober 1892 öppnades en Barnkrubba i fastigheten Korsgatan 5 i Lund. Den öppnades av ”Lunds frivilliga förening for församlingsvård”. En förening som grundats 8 april 1890. Fastigheten hade kommit föreningen till godo genom ett köpebrev ställt till några av dess medlemmar» Barnkrubban avsågs att för en ringa avgift från morgon till afton hysa […]

RK_magleskolan

Magleskolan

På hörnet där Magle stora Kyrkogata och Själbodgatan möts ligger Magleskolan. Skolan byggdes i omgångar mellan 1835 och 1860 och har byggts om flera gånger sedan dess. Byggherre var 1835 Lunds stads fattigvårdsstyrelse och huset inreddes till fattigskola och till kok- och arbetsinrättning. 1852 byggdes huset till vid Själbodgatan för Fruntimmersföreningens småbarnsskola och allmänna fattigvårdens […]

BV_maglestkyrkg5

Magleskolan – Magle stora kyrkogata 5

Tvåvåningshus i röd, handslagen tegel. I gatufasaden en hög, avsatt, putsad, svartmålad sockel. Fönsterna har markerade omfattningar i fasadens tegel och även den rundbågiga huvudentrén har en avtrappad omfattning i två skift tegel. Framför denna en fritrappa i natursten. Parfyllningsdörr med solfjäderspröjsat överljus. Fasaden avslutas med en profilerad takgesims i formtegel och sadeltaket är klätt […]

RK_malmonation

Malmö Nation

Malmö Nation (Östra Vallgatan 51) Malmö Nation har ett brett utbud av aktiviteter för alla intressen. Med cirka 2700 medlemmar, 37 olika utskott och 500 aktiva är Malmö Nation en av de största nationerna i Lund. Malmö Nation bildades när den gamla Skånska Nationen upplöstes 1890 och hade då ett hundratal medlemmar. På nationens 50-årsjubileum […]

Max IV 1

MAX IV-laboratoriet

På årets ljusaste dag, tisdagen den 21 juni 2016, invigde stadsminister Stefan Löfven och kung Carl XVI Gustaf tillsammans MAX IV-laboratoriet på Brunnshög i Lund i närvaro 500 svenska och internationella gäster. MAX IV-laboratoriet, till vardags kallat MAX IV, är Sveriges största och mest ambitiösa satsning på forskningsinfrastruktur och blir världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning. Med den nya […]

BV_allhelgonakyrkan

Mer om Allhelgonakyrkan

Tanken på en ny kyrka hade väckts redan under 1860-talets andra hälft. Den genomgripande reparationen och ombyggnaden av domkyrkan skulle sätta denna ur bruk för lång tid framöver. Dessutom, och detta var kanske det viktigaste, räckte den inte längre till. Lunds invånarantal hade vuxit från fyra tusen 1840 till drygt tiotusen 1870. 1886 var siffran […]

gakir

Mer om Gamla Kirurgen

Huset är uppfört i två våningar med ett mittparti i tre våningar på en sockel av sprängd natursten. Fasaden i grågult tegel har fått en rik medeltidsromantisk utformning. Det rikt artikulerade mittpartiet kontrasterar kraftigt mot de betydligt lugnare sidopartierna. Mittpartiet är utformat som en mittrisalit med ett framspringande portparti som sträcker sig uppåt över resten av […]

lindf

Mer om Lindforska huset

Envåningslänga i korsvirke med valmat sadeltak och bred frontespis mot gården. Facken är slammade, vita mot gatan och gula mot gården, timrån brunmålad och taket klätt med rött tegel. Gatufasaden har en hög sockel, murad i natursten och femton brunmålade, sexdelade fönster. I huvudentrén mitt på gårdsfasaden en grönmålad, rundbågig pardörr med rundbågigt överljusfönster. Fönsterna […]

BVsaluhallen

Mårtenstorget 1 – Saluhallen

Saluhallen har en sockel av släthuggen granit och därovan rustikt huggen kalksten. Den övre delen av fasaden består av fogstruken, röd maskintegel  med  mönstermurning kring torgportalen av kalksten med Lunds vapen. Sadeltaket är klätt med rött tegel och har två ventilationshuvar. De ursprungliga stora välvda vitmålade fönsterna är bevarade liksom de ådrade fyllningsdörrarna. På gårdssidan […]

BVmartenstorget5

Mårtenstorget 10 – Krognoshuset

På denna tomt låg sedan medeltiden den gård till vilken hela Mårtenstorget och hela kvarteret Döbeln hörde. Sedan Mårtenstorget utlagts 1840 och återstoden av tomten, nuvarande Döbeln, bebyggts mellan 1854 och 1905 låg en del av gårdens byggnader kvar ända till 1916. En av dem, Krognoshuset, finns fortfarande kvar. På Espmans karta från 1783 finns […]

BV_carlssonstr

Mårtenstorget 6B – Carlssons Trädgård

Tvåvåningshus av eke- och furukorsvirke med tegelmur i bottenvåningen mot gatan. Fasaden var ursprungligen putsad, men 1970 framtogs korsvirket i övervåningen och bottenvåningen fick en påspikad timra, som imiterar korsvirke. Till denna gård hörde i äldre tid en stor hagetomt samt en sädeslycka som sträckte sig ända ned till Lilla Tvärgatan. I en del av […]

Tingsrätten

Nya tingsrätten ”ett kaxigt hus”

162 år efter att järnvägen kom till Lund har tågresenärerna fått något nytt att titta på. Nya tingsrätten står där intill spåren ”skrytig” och lite kaxig”. Det är lagmannen Göran Lundahl som ger de epiteten åt huset, som han också tycker är ett vackert hus. Tingsrätten har övergett det gamla tingshuset vid Byggmästaregatan, som Hans […]

Nyplåtat

Nyplåtat vid L Gråbrödersgatan

Det mäktiga tornet på hörnhuset L Gråbrödersgatan/Kyrkogatan har under  2016 fått sin huv reparerad och omtäckt med kopparplåt. Än så länge   lyser plåten blank och grann. Spiran är ny med förgyllda detaljer.   Byggnaden uppfördes uppfördes i två etapper, 1906 och 1911 efter ritningar av T Wåhlin resp. Fr. Fredriksson. Stilen är nationalromantisk. Text och foto: CW 2016-12

biblioteket

När Stadsbiblioteket skulle byggas – en lundensisk långbänk.

1928 flyttade Stadsbiblioteket från sin gamla lokal i Uggleboet (församlingshemmet på Södra Esplanaden) till Stadshuset, mitt emot domkyrkan. Där blev biblioteket kvar i drygt 42 år! De nya lokalerna visade sig ganska snabbt vara för små, framför allt var barnavdelningen alldeles för liten redan från början.1935 kunde man göra en ombyggnad, som bl.a. innebar att […]

Observatoriet

Observatoriet

Lite spännande, lite högtidligt är det att kliva upp för trappan i observatoriebyggnaden vid Svanegatan. Astronomerna flyttade ut 2001 och sedan dess har huset stått tomt. Lunds kommun vill våren 2018 väcka liv i huset och efterfrågar idéer om hur det kan användas och vara tillgängligt för Lundaborna. Kulturportal Lund har gått husesyn.  1867 stod […]

Observatoriet

Lunds gamla observatorium invigdes 1867 och ligger i Observatorieparken vid Stadsparken, precis utanför den stadsvall som tidigare omgärdade Lund. Tidigare hade astronomerna haft sin verksamhet i Kungshuset i Lundagård. Observatoriebyggnaden från 1867 utformades av domkyrkoarkitekten Helgo Zettervall. Senare tillkom andra byggnader i samma stil, bland annat Räknehuset från 1912. På observatoriet användes bland annat ett […]

Biskopshuset_i_Lund_1901

Om Gamla Biskopshuset

Biskopshuset byggdes 1842 för att hysa institutionerna för zoologi, fysik och kemi. Knappast något biskopshus, men huset fick detta namn när universitetet efter några år upptäckte att det var för litet och då helt enkelt bytte hus med kyrkan. Biskoparna avlöste varandra och Per-Olov Ahrén var den siste biskopen som bodde i huset. Biskop K […]

Om Locus Peccatorum

Ett envåningshus med sadeltak och hög takresning med två vindsvåningar. Väggarna är uppförda i korsvirke av ek och facken murade i olika mönster av rött tegel. Fönsterna är tvåluftade och tätspröjsade. Norra gavelspetsen i sin översta del klädd med brun panel, taket med rött tegel. Huset ligger i hörnet av Sankt Annegatan och Adelgatan och […]

palestra_2

Palaestra et Odeum

Palaestra et Odeum ligger vid Universitetsplatsen och tillhör Lunds Universitet. Byggnaden är ritad av Helgo Zettervall och uppfördes 1883. Tidigare låg på denna plats Botaniska trädgården, och bakom fasaden finns fortfarande delar av Orangeriet från 1750-talet kvar. Ursprungligen inrymde Palaestra et Odeum gymnastiksalar, sångsalar mm. Vid en brand 1980 förstördes gymnastiksalen och blev föreläsningssal vid […]

BVpalaisdask1

Palais d`Ask – Sandgatan 4

Hörnhus i 2 1/2 våningar med torn i hörnet. Huset är uppfört i två etapper. Den äldre delen ligger utmed Sandgatan. Den var tidigare något längre, men dess södra del revs för att ge plats åt nybyggnaden. C. J. Ask gav Helgo Zettervall uppdraget att rita det nya huset och idén med dess plan och […]

BV_parkskolan01

Parkskolan

Redan på 1860-talet, när Södra folkskolan eller Vårfruskolan uppfördes, fanns behov av en ny folkskolebyggnad också i den västra delen av staden. Först 1877 kunde emellertid Västra skolan påbörjas för att stå färdig följande år. För byggnadsritningarna anlitade skolrådet hovarkitekt Helgo Zettervall, som redan 1874 uppgjorde de första skisserna till skolan. Byggnaden avpassades eder den […]

Petri Pumpa

Huset på St Petrikyrkogata 7 är byggt i slutet av 1800-talet. Tidigare låg här den välkända restaurangen Petri Pumpa. Namnet kom från en annan och mycket enklare restaurang som låg på platsen ännu tidigare och där man serverade kaffe ur ett kärl med formen av en pumpa. Så sägs det i alla fall. En av […]

GM_pingstkyrkan

Pingstkyrkan

Pingstkyrkans fastighet på Stora Södergatan är byggd 1966. Huset går igenom kvarteret och har fasader både mot Lilla och Stora Södergatan. Fastigheten är till största delen en kyrka, men rymmer även företagslokaler och bostäder. Kyrkdelen innehåller en stor kyrksal för ca 300 personer, församlingsvåningen ’Pelarsalen’ som rymmer dukning för ca 150 personer, flera mindre samlingsrum samt en […]

banner-pingst

Pingstkyrkans hus – Stora Södergatan 25

Pingstkyrkans hus på Stora Södergatan 25 ligger i kvarteret Murgrönan vars bebyggelse spänner över ett par århundraden. Flera av gårdarna har än idag rester av äldre korsvirkesbebyggelse i gathus eller gårdshus. Bilderna visar hus som tidigare låg på denna plats och som revs i samband med att Filadelfiaförsamlingen byggde sin byggnad 1965-1966. Klicka på bilderna […]

RK_pufendorfinst

Pufendorfinstitutet / Classicum

Pufendorfinstitutet / Classicum Pufendorfinstitutet ligger på Biskopsgatan 3, i det hus som ursprungligen ritades åt Fysiska institutionen. Det uppgfördes år 1886 efter ritningar av Henrik Sjöström, elev till den ännu mer välkände arkitekter Helgo Zettervall som ritat en rad kända byggnader i Lund och Skåne. År 1951 flyttade den Klassiska institutionen in i byggnaden. Inför […]

Ryska huset

Bygget av huset på Stora Södergatan 29 påbörjades 1906 men blev färdigt först ett år senare. Arkitekt var troligen Henrik Sjöström. Gårdshuset är dock äldre än 1844. Under 1990-talet började huset att kallas för ”Ryska huset” eftersom det då gick rykten om att här bodde många personer från Östeuropa inneboende. Skandalerna kring ”Ryska huset” som […]

radhus10

Rådhuset

Rådhuset byggdes ursprungligen som stadshus och stod färdigt 1837. I huset var det inrett krog, matservering, spruthus och förvaringsrum för stadens räkenskaper. Högst upp låg Knutssalen, en stor festsal med ”entrefocerad orchestra och fem pelare”. Här hängde de speglar och ännu bevarade ljuskronor, som professorn vid konstakademin i Köpenhemn G. Fr. Hetsch hade ritat redan […]

ronstromska

Rönströmska skolan

På Stora Södergatan 57 låg förr i världen Den högre elementarskolan för flickor. Det var det långa och officiella namnet. I dagligt tal kallades den för Rönströmska skolan och var uppkallad efter dess legendariska föreståndarinna Anna Rönström. Redan 1871 hade hon öppnat sin skola fast då på Nygatan. Senare var den placerad såväl på Winstrupsgatan […]

S:t Petri Kyrkogata 7

Hörnhus i tre våningar, uppfört av byggmästare A. Linhard, som sanno­likt också utfört fasadritningen. Huset är byggt av tegel med putsad, rödmå­lad fasad i klassicerande stil. Bottenvå­ningen har bandrustik och de övre vå­ningarna kvaderindelad puts. Hörnet kröns av ett torn i fransk barockstil, vilket från början var försett med ett utsirat räcke. Fönstren har profilerade […]

RK_saluhallen

Saluhallen

Saluhallen är inte bara centralt belägen, där den ligger mellan Mårtenstorget och Botulfsplatsen mitt i stan, den har även en central plats i många människors upplevelse av Lund. Saluhallen är en stor tillgång för den gamla kulturstaden. Handeln med kött och fisk hade sedan gammalt bedrivits i täckta vagnar på Stortorget. Med ökade krav på […]

GN_saluhallen1000

Saluhallen under 1000 år

En våg från medeltiden hittades när Kulturen under sommaren genomförde en arkeologisk undersökning på Saluhallens innergård. Den föranleddes av den planerade utbyggnaden av Saluhallen. Kvarteret är ur arkeologisk synvinkel dåligt känt. Platsen för undersökningen ligger indraget från gaturummet, vilket den av allt att döma gjort även under medeltiden. Under 1500- och 1600-talen har tomten varit […]

RK saluhallen

Saluhallen vid Mårtenstorget

Saluhallen har en sockel av släthuggen granit och därovan rustikt huggen kalksten. Den övre delen av fasaden består av fogstruken, röd maskintegel  med  mönstermurning kring torgportalen av kalksten med Lunds vapen. Sadeltaket är klätt med rött tegel och har två ventilationshuvar. De ursprungliga stora välvda vitmålade fönsterna är bevarade liksom de ådrade fyllningsdörrarna. På gårdssidan […]

BVzettervallskavillan

Sandgatan 14 – Zettervallska villan

Helgo Zettervall lät 1871 uppföra ett bostadshus med ritkontor åt sig. Huset placerades djupt indragen från gatan. Förgården, som mot gatan avgränsas av en mur med järnstaket mellan cementpelare, arrangerades  som  en tidstypisk trädgård med fontän i mitten. Fasadens muryta är kraftigt modellerad med pilastrar, listverk, fönsterramverk och friser. Trots sitt lilla format är fasaden […]

Kyrkog3

SE-banken – Kino

Mellan det 5 våningar höga bankpalatset i hörnet mot Stortorget och Apoteket Svanens fastighet ligger Kyrkogatan 3 med SE-bankens kontor och biografen Kino. Huset smälter väl in med apotekshuset. Det ser i en första anblick ut att ha bara två våningar, men har egentligen fyra med de två översta indragna mot gården. Biografen Kino (tidigare […]

BV_bankg2_01

Skandiabiografen

Huset i det sydvästra hörnet av Mårtenstorget är byggt 1916. Byggherre var Nathalia Nilsson, arkitekt August W. Lindvall Trevåning i hörnhus med mansardvåning och flera frontespiser samt burspråk. Fasaden är utförd i ett mörkrött, hårdbränt tegel som ger byggnaden en sluten och monumental  karaktär.  Bottenvåningens skyltfönster är spetsbågiga, de övre våningarna har fönster med småspröjsad överdel. I […]

skanskabrand

Skånska Brand

Det s k Skånska Brand-huset vid Tegérsplatsen uppfördes 1906 för Skånska Brandförsäkrings- inrättningen. Denna hade grundats 1828 med inriktning främst på fastigheter i skånska städer. Skånska Brand bedrev sin i byggnaden fram till 1983. När företaget då flyttade sitt huvudkontor till ett större hus såldes byggnaderna till kyrkliga samfälligheten men disponerades efter det av en […]

sk_brand01

Skånska Brand

På fastigheten finns två sammanbyggda gathus. Den östra byggnaden, vid Stora Algatan 7 är uppförd 1904. Den har tre våningar och frontespis. Sockel och portalomfattningar är utförda råhuggen sten och fasaden klädd med rött maskinslaget tegel. Fönster och dörrar liksom frontespisen har svängd överdel med putsomfattningar i Jugendstil. Svarta smidesbalkonger i andra och tredje våningen. […]

GM_smalansnatiob

Smålands Nation

Smålands nation lokaler ligger på Kastanjegatan i centrala Lund och här bor också cirka 250 av nationens medlemmar. Bostäderna består av fyra fastigheter som erbjuder allt från korridorrum till tvårumslägenheter. Länge var huset Dackegården med sina tio våningar Lunds högsta hus. Smålands är fortfarande den enda studentnationen i Lund med en tydlig politisk prägel och […]

Sparta

Sparta – det hatade mästerverket

Med sina 539 korridorrum är studentbostadskomplexet Sparta Akademiska föreningens näst största. Det ritades av den prisade arkitekten Bengt Edman, och invigdes 1971 av Olof Palme. Efter färdigställandet har byggnaden fått utstå mycket kritik, och är än idag omdiskuterat. I en kommunal detaljplan från 2016 omnämns Sparta som ”… det troligen främsta exemplet på brutalistisk arkitektur […]

KUM_spyken02

Spyken

Spyken ligger vid Österport mitt i dagens Lund och är en skola med traditioner sedan 1800-talet, men samtidigt en modern gymnasieskola med Byggprogrammet (BP), Estetiska programmet (ES), Naturvetenskaps- programmet (NV) och Samhällsvetenskapsprogrammet (SP). Spyken grundlades 1848 som Realskolan i Lund. 1869 bytte skolan namn till Lunds privata elementarskola, men kallades i folkmun ofta för Lunds Privata eller just Spyken. […]

KUM_spyken01

Spyken 150 år – född ur revolutionära strömningar

Under 1800-talets första decennier nåddes Sverige av revolutionära strömningar. Radikala reformer krävdes, även inom skolan. De nya idéerna tillämpades först av Nya Elementarskolan i Stockholm, grundad 1828. Tjugo år senare fick den en efterföljare i Lund, då några unga akademiker grundade en Realskolan. Syftet var att erbjuda ett liberalt alterantiv  till den gamla klassiska lärdomsskolan. […]

RK_linajonn1

St Gråbrödersgatan 12

Huset på Stora Gråbrödersgatan 12 byggdes av fröken Maria Jonn (1855-1910) år 1908. Hon flyttade sin syster Lina Jonns populära fotoateljé hit från den tidigare adressen på Bantorget 6. Maria fortsatte fotorörelsen under namnet Lina Jonns Efterträdare. Verksamheten moderniseras och ökas ut. Hon inrättar en stor fotoateljé på översta våningen och startar i bottenvåningen en […]

BV_KarlXIIhuset

St Södergatan 22 – Karl XII-huset

Tvåvåningshus, drygt 38 meter långt och 8,5 meter brett, uppfört av tegel i kryssförband med 90 cm tjocka yttermurar. Stora naturstensblock ingår i gårdssidans murverk. Fasaden pryds av horisontella kritsiensband, mot gatan fyra, mot gården två. Dessa dekorativa kritstensband är ett uttryck för den nederländska renässansstilen och daterar byggnaden till 1500-talets senare hälft,  Lunds Historia […]

biblioteket

Stadsbiblioteket

Biblioteksbyggnaden vid Petri kyrkogata är ett glashus, så att grönskan från den gamla parken bakom biblioteket blir en integrerad del i biblioteksmiljön. Huset stod färdigt 1970 och arkitekt var dansken Flemming Lassen, som också ritat flera bibliotek i Danmark. Bygg- och inredningskostnaderna stannade vid 10 miljoner kronor, och det nybyggda stadsbiblioteket disponerade då ca 5500 m2 och därtill […]

Stadsbiblioteket

Stadsbibliotekets historia

Ingrid André, Från Krafts torg till S:t Peter. Nedslag i Lunds stadsbiblioteks historia från 1990 startar med bibliotekets tillkomst 1864 på pastorsexpeditionen och går fram till 1990, då det nuvarande bibliotekshuset på S:t Petri kyrkogata fyllde tjugo år. Till stadsbibliotekets 150-årsjubileum i december 2014 utkom en jubileumsskrift, Lunds stadsbiblotek 150 år. Det nyskrivna kapitlet Stadsbiblioteket 150 år, […]

stadshall10

Stadshallens historia

Stadsfullmäktige tillsatte 1930 en kommitté, som skulle utreda frågan om uppförande av en konserthusbyggnad m. m. Efter diverse turer och en arkitekttävling framlade kommittén 1941 ett förslag omfattande ett nytt byggnadskomplex längs Stortorgets hela östsida. Förslaget kom aldrig till utförande men diskussionen fortsatte. Under tiden hade bland allmänheten en allt kraftigare opinion växt sig stark […]

Kyrkog11

Stadshuset

1904-1906 uppförde Skånes Enskilda bank sitt palats med tung och mäktig fasad. 1926 övertogs huset av Lunds stad som förvaltningsbyggnad. Det går fortfarande att läsa Stadshuset som är markerat överst på fasaden. Tidigare låg på tomten det sk Sommeliska gården, byggt 1874 men som revs när nuvarande huset skulle byggas. Till vänster på bottenvåningen låg Lunds […]

radh01

Stadshuset blev rådhus

Rådhuset byggdes ursprungligen som stadshus och stod färdigt 1837. Det var en trevåningsbyggnad med bottenvåningen uppförd av sprängd ballasten och de bägge andra av tegel. Det valmade taket var klätt med tegel och i det hade femton gjutna glaspannor infogats för att släppa in ljus. Ursprungligen var det tänkt att hela fasaden skulle putsas men […]

BV_jvg1

Stationsområdet

1856 invigdes första etappen av södra stambanan mellan Malmö och Lund. Aret därpå påbörjades uppförandet av ett stationshus med banhall samt gods­magasin i Lund, och 1859 stod stationsbyggnaderna klara. Vem som utfört den bevarade fasadritningen till Lunds stationshus är inte klarlagt. SJ:s egen järnvägsarkitekt A. W. Edelsvärd uppger på 1870-talet att en dansk, icke namngiven, […]

Apelskolan1

STF´s vandrarhem i Lund

Apelskolan Det första vandrarhemmet i Lund initierades av vandrarhemsnämnden, en kommunal nämnd. 1933 lyckades man inrätta Lunds första vandrarhem i Apelgatan. Den byggnad man kunde ta i anspråk byggdes 1900 av Lunds landsförsamling som Lilla Råby skola. Efter det att Lilla Råby inkorporerats med Lund blev skolhuset Allmän Högre Folkskola och senare omvandlades den till […]

BV_stsodergatan35

Stora Södergatan 35

Tvåvånings korsvirkeshus, uppfört i två etapper; den norra delen vid Södergatan byggdes 1835, och 1837 tillfogades hörnpartiet och längan utmed Tvärgatan. Båda husen är uppförda av ekekorsvirke och hade ursprungligen enkla putsade fasader. 1898 erhöll huvudbyggnaden mot Södergatan en klassicerande putsfasad, av vilken idag endast en profilerad gesims återstår. Under 1900-talet har korsvirket frilagts i […]

BV_bankhuset1

Stortorget 1 – Bankhuset

Huset uppfördes för en bank och med dess placering vid Stortorget, på det gamla rådhusets plats, var det nödvändigt att det skulle bli en monumental och imponerande byggnad. Planen anpassades efter kvarterets form med huvudfasaden mot torget och två lika långa flyglar utmed Kyrkogatan och Kungsga­tan. Bottenvåningen har fasad i huggen granit, avslutad med en […]

radh01

Striden om Rådhuset

1954 var det strängt taget beslutat. Rådhuset, byggt 1837, skulle rivas, Skomakaregatan breddas, ett nytt stort komplex byggas. Men en allt starkare opinion kämpade emot, åren gick och tidsandan hann bli en annan. Så Lund fick behålla sitt gamla rådhus. Numera anses det omistligt, sedan 1974 är det byggnadsminne. Så kan det gå. Saken var […]

Locus_Peccatorum

Studentkaserner i Lund

Studenter har bott i Lund alltsedan universitetet grundades 1668. Från början löstes bostadsfrågan helt enkelt att man inackorderades hos någon av professorerna. Den tidens professorsbostäder var rymliga och härbärgerade redan stora hushåll. Professorer och, inte minst, professorsänkor gjorde sig en extra förtjänst – det var inte ovanligt att man bodde två till fyra studenter i […]

Studentskegården

Bakom en glaslucka satt fru Andersson. Hon hade kontroll över vilka som kom och gick. I drygt 80 år har Lunds Studentskegård funnits vid S:t Laurentiigatan. Ännu bor bara kvinnor där. Men glasluckan är borta och fru Andersson också. 1873 fick kvinnor tillträde till akademiska studier. Andelen kvinnor ökade sakta men säkert. 1920 utgjorde kvinnorna […]

KUM_staket01

Stäket – Fru Görvels gård

Vid Stora Södergatan nära korsningen med Västra Mårtensgatan ligger restaurangen Stäket med sina trappgavlar. Söder om krogen står ytterligare ett hus från renässansen. Båda bostadshusen byggdes på 1570-talet av den berömda Görvel Fadersdotter Sparre (cirka 1509-1605) som var en av Danmarks rikaste kvinnor med vidsträckta jordagods. Den tomt husen byggdes på var mycket stor och […]

GM_sylvanska

Sylvanska huset

Sylvanska hust kallas det gamla huset i hörnet av Stora Tvärgatan och Råbygatan. Det uppfördes ursprungligen omkring år 1800 i hörnet av Stora Algatan och Sandgatan i dess dåvarande sträckning över nuvarande Tegnérsplatsen. Huset ägdes av Andreas Sylvan, en handelsman från Ystad som antogs som akademibohandlare 1783. Här fanns också Lunds första akademiska bokhandel. Sylvan […]

banner-sylvan

Sylvanska huset

Det sk Sylvanska huset har sedan det uppfördes i början av 1800-talet innehållit såväl bokhandel (Lunds första), Akademiska föreningen, arbetsförmedling, pantbank, kontor och bostäder. Bildsviten är från Kulturens arkiv och visar huset fotograferat vid olika tillfällen under årens lopp.

sodran

Södran

Danspalatset Södran låg på Stora Södergatan 57 och var på 40- och 50-talen Lunds eget svar på Nalen. Södran var ett inneställe och danslokal inrättad i en gammal skolgymnastiksal. Hela området med fd Rönströmska skolan  köptes 1939 av byggmästaren Nils Tatis Andersson. Bilismen var i växande och avsikten var att här starta en verksamhet för […]

tegnermuseet

Tegnérmuseet

Esaias Tegnér 1782-1846, var en av sin tids mest betydande svenska författare och skalder. Han bedrev även framgångsrika studier i Lund och erhöll en professur i grekiska 1812. Tolv år senare valdes han dock till biskop i Växjö och 1826 flyttade han och familjen från Lund. Under sin tid som professor i Lund bodde Tegnér […]

BV_televerk01

Televerkets gamla hus

Televerkets huvudbyggnad är en monumental offentlig byggnad i nationalromantikens anda. Huskroppen är asymmetrisk med ett mindre och ett större krenelerat torn samt frontespis med trappgavel. Det branta sadeltaketär täckt med rött, glaserat tegel. Fasaden är murad med mörkt brunviolett helsingborgstegel med sockel, portomfattning och fönsterdetaljer i granit. Tyvärr förvanskas fasaden av att de stora rundbågiga […]

Tomegapsgatan 18 – studenternas barnhem

Envåningshus med fasader i grågult tegel med dekorativa inslag av rött tegel. Sadeltaket är täckt med gult enkupigt tegel. Huset inreddes ursprungligen med sju boningsrum och ett kök samt fyra kamrar på vinden. Takkuporna och en mindre tillbyggnad åt väster tillkom 1924. Huset inreddes 1945 till daghem och utgör nu tillsammans med tomt nr 10 […]

BVtomegap1

Tomegapsgatan 24 – ett hus med historia

Bostadshus med en våning mot gatan och två mot gården. Gatufasaden i grå ädelputs fick sin nuvarande klassiciserande utformning vid en ombyggnad 1926. De stickbågiga fönsterna har en profilerad omfattning med ”slutsten” i puts. Sockeln är profilerad och under takgesimsen löper en fris med modiljonger. Mittpartiet i fasaden är svagt markerat och krönt med trekantig […]

Tomegaps24

Tomegapsgatan 24 – här bodde de

Huset på Tomegapsgatan 24 är byggt 1876. Det var ursprungligen ett envåningshus och användes delvis som brygghus.Detta skulle kunna vara ett gathus i mängden, men är speciellt intressant eftersom det varit bostad åt flera kända personligheter. Huset var bland annat barndomshem åt författaren Axel Wallengren, kanske mer känd under pseudonymen Falstaff Fakir. Senare bodde också […]

GM_tornabanken02

Tornabanken

Torna, Bara och Harjagers sparbank började sin verksamhet år 1849 i hörnhuset där Bankgatan möter Mårtenstorget, i övervåningen på rådman August Theodor Ripas privatbostad. Bankhuset som idag ligger på denna plats uppfördes 1932. Arkitekt var den välkände Theodor Wåhlin. På  ”Tornabankens” tomt låg före 1932 två hus mot torget. Mårtentorget 6A och 6B var ursprungligen […]

RK_embryologen

Tornbladinstitutet

Embryologiska institutionen Ovanför entrén till den mindre av institutionsbyggnaderna på Biskopsgatan 7 står det ”Tornbladinstitutet”. Detta är uppkallat efter Hjalmar Tornblad. Han var ursprungligen skåning och tog studenten i Helsingborg. Tornblad tänkte läsa medicin men kunde inte finansiera sina studier utan läste istället botanik i Lund för att senare först bli tidningsman och sedan lärare […]

Torvlaboratoriet

Arkitekten Klas Anshelms första hus I Lund var torvlaboratoriet i hörnet Torna-Tunavägen.  Det byggdes 1951. 2019 byggdes studentområdet Marathon i samma hörn. Klas Anshelm skapelse fick inte rivas. Den blev till en tvättstuga. Det f d torvlaboratoriet är klätt med tegel i lite olika nyanser från Slottsmöllans tegelbruk vid Halmstad, samma tegel som Anshelm använde […]

Tuna slott

Tuna slott och Tunaparken

Det vilade en mystik över Tuna slott. Det beboddes av en gammal dam med korkskruvslockar. Hon syntes sällan till. Men skymtades då och då när hon färdades i vagn. Den som smög sig in i parken skrämdes bort av en stor skällande Sanktbernhardshund. Tuna slott revs 1948. Här är berättelsen om två damer, ett slott […]

Turistbyran

Turistbyrån har flyttat

Lunds stationshus från 1858 fylls med verksamheter. Senaste tillskottet är turistbyrån som i januari 2018 flyttade från Stadshallen. Flytten innebär en betydligt mindre yta för souvenirer och annat som hör till en turistbyrå.  Det är i den forna biljetthallen som turister och Lundabor ska få service. Ytan delas med biljettförsäljning (Ticketmaster). Men nej, biljetter till […]

GNart011a

Tysta Marie fyller 80 år

Tysta Marie fyller 80 och hedras med en minnesskrift. Och vem var då Tysta Marie? Jo, så kallades i folkmun huset som bostadsrättsföreningen Agardhsgården i februari 1929 beslöt att uppföra i hörnet av Agardhsgatan och Östra Vallgatan. l den första styrelsen ingick systrarna Maria och Hilda Ljunggren som drev igenom stränga regler om tystnad och […]

ub_01_Kristenson

UB – Lärdomens arkitektur

Universitetsbibliotekets kärva, ny gotiska fasad reser sig över besökaren, ännu oförändrad efter hundra år. Men bakom den ålderdomliga exteriören döljer sig ett inre i ständig förvandling. Sedan man passerat den väldiga porten och vandrat in under entréhallens ljusa takvalv stiger man in i ett levande bibliotek – ett bibliotek som formats av nya krav, nya […]

ub

UB och Helgonabacken

Universitetsbiblioteket – UB På Helgonabacken reser sig Universitetsbibliotekets mäktiga byggnad, i dagligt tal oftast endast kallat för UB. Universitetsbiblioteket har genom decennierna på många sätt varit hjärtat i Lunds universitet. Många generationer studenter och forskare har passerat där. l äldre tid kunde forskarna till och med ha egna forskarplatser – för somliga blev det decennier […]

Lux

Universitetets humanister och teologer samlade i LUX

Skeletten och de uppstoppade djuren på Zoologiska museet har ersatts av studenter och SOL har fått sällskap med LUX. Det klipptes inte utan knöts ihop band när universitetets nya hus för humanister och teologer invigdes. LUX består nämligen av gamla Zoologen och Zoofysiologen som har öppnats upp och förenats med en modern nybyggnad i glas. […]

universitetshus

Universitetshuset

Universitetshuset är uppfört av tegel i två våningar med sockel av huggen granit och fasader i cementputs. Planen är närmast T-formig med ett långt öst-västligt mittparti från vars östra del flyglar utgår mot söder och norr och tillsammans bildar en monumental östfasad där mittpartiet utgör mittrisalit. Flyglarnas ytterändar är utformade som tvärgående byggnadskroppar, parallella med […]

Utzonhusen

Arabstaden, Sparbankshusen, Östberlin eller Berlinmuren. Det figurerar en del namn på de gula radhusen i Planetstaden.  Finaste namnet är Utzonhusen. Så heter de för att de ritades av den danske arkitekten Jørn Utzon. Han blev världsberömd när han ritade operahuset i Sydney. Att han ritat radhus i Lund är möjligen mindre känt. 45 hus i […]

Vattning räddar rådhuset

Under rivningsåren räddades rådhuset mot alla odds. Några som var med på den tiden hörde sedan av sig med intressanta kompletteringar och även tips om var minnesgoda nyckelpersoner stod att finna. En sådan person är överingenjör Gunnar Larsson. Han var teknisk huvudansvarig for stadshallsbygget och renoveringen av rådhuset. Tillsammans med konstruktören Åke Holmberg och chefen […]

Villa Sunna

Villa Sunna

I hörnet Tornavägen / Dalbyvägen ligger Villa Sunna omgiven av en, om än sargad, fin park. Villan är numera föreningslokal för de som bor i de fem husen som utgör Villa Sunnas bostadsrättsförening. Då och då öppnas huset för konst- och hantverksutställningar. Parken ägs av Lunds kommun och den får alla besöka. Gleerups sommarnöje Villan […]

GM_varfru

Vårfruskolan

Vårfruskolan ligger centralt belägen i Lund och bedriver undervisning i årskurshomogena klasser indelade i arbetslag. Här finns även fritidshem. År 1866 fanns det i Lund 1.470 barn i skolåldern. Man ansåg då att de befintliga skolorna inte räckte till, varför man 1867 gav Wilhelm Stenhammar i uppdrag att rita en ny skola. Skolan som invigdes […]

BV_varfruskolan

Vårfruskolan

Folkskolebyggnad uppförd i två etapper, 1868 och 1904. Skolan ligger indragen från gatulinjen. Den är två våningar hög, mot väster delvis tre, uppförd i gult tegel på sockel av släthuggen granitkvader. Taket är valmat och täckt med engelsk skiffer. Den ursprungliga arkitektoniska uppbyggnaden bibehölls i huvudsak vid 1904 års tillbyggnad, och den nyare södra delen […]

BV_Lsoderg02

Wahlgrenska gården

Magasinslängan med adress Lilla Södergatan 6 är idag ombyggd till bostäder och är den enda byggnaden som återstår av en stor kringbyggd korsvirkesgård som låg här på 1800-talet. Gården ägdes av en familj Wahlgren som också bedrev en garverirörelse här. Denna byggnad lär vara byggd 1801 och inrymde stamp, barkhus, stall, foderlada, loge och sädesgolv […]

KUM_varmlands02

Wermlands nation

Huset på Stora Tvärgatan som hyser Wermlands Nation uppfördes ursprungligen 1949 och byggdes till 1957. Wermlands nation var den allra första studentnationen i Lund och hade ursprungligen av fyra grundare. Den första var Johannes Eric Ahlström som dessutom valdes till Kurator 1682. De andra tre grundarna var Johannes Tingelholm, Laurentius Karlberg och Magnus Norgreen. Den […]

WieselgrensSol

Wieselgrens minne – Kiliansgatan 9

Huset byggdes 1906 som föreningslokal för nykterhetsföreningen och ersatte då ett äldre hus på tomten som tillhört Godtemplarorden. Två gårdshus i tegel i två våningar fanns tidigare. Det sista revs 1967. Nykterhetsföreningens hus har under många år använts av socialhögskolan. Därefter disponerades det av Kursverksamheten som hade sin undervisning i konsthantverk förlagd här. 1981 renoverades […]

WieselgrensSol

Wieselgrenska – studenthemmet som aldrig blev av

I dessa dagar då vi läser om nya studenter som får bo i husvagnar, militärtält och till och med på rektors soffa är det lätt att tro att bristen på studentrum varit ett evigt problem i Lund. Men så icke: under merparten av universitetets första dryga två århundraden löstes studenternas boende i regel smidigt på […]

RK_wrangelskavillan

Wrangelhuset

Wrangelhuset på Biskopsgatan 5 är en i raden av fyra institutionsbyggnader på denna tomt. Den är byggd 1893 efter ritningar av Salomon Sörensen. I byggnaden fanns under många år Histologiska institutionen. Idag finns här Institutionen för kulturvetenskaper. I byggnaden finns Wrangelbiblioteket som är kursbibliotek för studenter från flera humaniorainstitutioner. På entréplanet finns också café, grupprum […]

RK_zettervallskavillan

Zettervallska villan

Zettervallska villan är en byggnad vid Sandgatan som arkitekten Helgo Zettervall  lät uppföra åt sig själv som bostadshus och ritkontor år 1871. Under många år bedrev här major Thulin sjukgymnastutbildning.  På den tiden kallades villan för ”Lufthopperiet” eftersom den stränge majoren såg till att grindarna låstes innan mörkrets inbrott. ”Lufthoppen” syftar på de akrobatiska övningar, […]

KONakehans

Åke Hans – Bredgatan 5

Åke Hans välkända gård och byggnader har en lång och omväxlande historia bakom sig. Tomten utgjorde under medeltiden en del av Kommenderegården, som ägdes av ett själländskt kloster till vilket bland annat hörde ett skånskt godsinnehav om ett fyrtiotal gårdar. Föreståndare för dessa kallades commendator och som residens innehade denne ovannämnda gård. Omkring 1500 donerades […]

GNart009

Åke Hans och korsriddarna

En sen natt i maj år 1976 brann det i Lund. Branden kan på intet sätt jämföras med storbranden år 1678 utan det var den anrika krogen Åke Hans som stod i ljusan låga. Krogen låg i ett gammalt korsvirkeshus inne på gården med adressen Bredgatan 5. Fastighetsägarna var då och är fortfarande Lunds Fabriks- […]

Ostervang

Östervångskolan

Lund är skolornas stad. Nya poppar ständigt upp. Andra försvinner. En som har försvunnit är Dövstumskolan som etablerades 1871 och så småningom bytte namn till Östervångsskolan.  Under detta namn flyttades den vid årsskiftet 2015-2016 från sin gamla tomt mellan Linnégatan och Dalbyvägen och länkades samman med Tunaskolan på Warholms väg. Där undervisas nu barnen i […]

Östgöta Nation

Östagöta Nations nationshus – med namnet Ostrolocus – är beläget i den s.k. kulturkvadranten och är Lunds mest centrala nationshus. Östgöta Nation är Lunds äldsta och bildades samma år som Universitetet. Året var 1668, och Skåne hade ca tio år tidigare erövrats av danskarna. Förebilderna fanns både i Uppsala och i Tyskland, så det här […]