logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Alm Folke

Alm, Folke (1917 – 2002), domkyrkoorganist, körledare, kompositör

Lund är en av landets rikaste körstäder. Rötterna finns både i studentkåren och i stadens kyrkor. I Domkyrkan verkade Joseph Hedar som domkyrkokapellmästare från 1931 till sin död 1960. Hans efterträdare blev Folke Alm. Folke Alm föddes i Karlskrona 1917. Efter studier på Musikhögskolan 1939 – 1943 blev han organist i Varbergs kyrka samt dirigent […]

Andersson Nils

Andersson, Nils (1864-1921), jurist, folkmusikupptecknare

Född i Hofterup. Bosatt i Lund fr.o.m. 1880. Stadsnotarie i Lund 1901-1921 . Skulle ha blivit borgmästare. En av Strindbergs lundavänner. Att Nils Anderssons minne ännu hedras beror främst på hans betydande insatser för att rädda den svenska folkmusiken. Han föddes i en bondgård som ligger alldeles intill Hofterups kyrka och var son till lantbrukaren […]

Bengtsson Nils Otto

Bengtsson, Nils Otto (1913 – 1990), lärare och musiker

Nils Otto växte upp på Norra Vallgatan och blev med tiden amatörmusiker, lärare och mottagare av stadens kulturpris. Han förmedlade till Lunds innevånare – stora som små – en stark känsla för musicerandets glädje.  MusikenLunds Kammarmusiksällskap bildades våren 1944. Det första verk som framfördes var en stråkkvartett av Beethoven. Spelade gjorde Director musices Gerhard Lundqvist, tonsättaren […]

Berg Alfred

Berg, Alfred ”Fader Berg” (1857-1929), kördirigent, tonsättare, anförare för Lunds studentsångförening

Alfred Berg växte upp i Hudiksvall och åtnjöt tidigt undervisning i piano av sin mor, en skicklig amatörpianist. Han studerade i Uppsala och fördjupade sig främst i botanik med växtfysiologi. Uppsalalivet medförde dock ett livligt, närmast uppslukande, engagemang i musikaliska sammanhang. Han blev en flitig deltagare i manskören Allmänna sången och spelade violin i Akademiska […]

Broman Sten

Broman, Sten (1902 – 1983), tonsättare, programledare

Sten B. hade många strängar på sin lyra. Han var bl.a. musikforskare, gourmet och programledare i radio och TV. Han levde 1902-1983, var född i Uppsala men nästan hela sitt liv lundabo. Sten Broman var son till Ivar Broman, anatomiprofessor, och Dagmar Broman, pianist. Familjen bodde på Finngatan 14 i den s.k. Rosenvillan. Han var […]

Eggeling, Fredrik (1832–1895), musiklärare, musikhandlare

Fredrik Eggeling (1832–1895) är främst känd för en sångbok som han började sammanställa 1873 för användning vid Hvilans folkhögskola där han var musiklärare. Sångboken blev en succé och spreds snart i nya utökade upplagor till ungdomsskolor, läroverk och privathem. Den var vid hans död den mest kända sångboken i Sverige. Den gavs ut långt in […]

Fernström John

Fernström, John (1897-1961), tonsättare, dirigent, pedagog

John Fernström var hela sitt liv starkt knuten till Skåne. Han föddes emellertid i Kina där hans föräldrar arbetade som missionärer. Efter tio år hos föräldrarna skickades han hem till Sverige tillsammans med sin bror Karl för att gå i Osby realskola, skapad av ortens missionsförsamling. Loven tillbringade han ofta i Gislöv hos äldre släktingar. […]

Hallberg-Norlind, Hanna (1858–1929) organist, sånglärare, tonsättare

Hanna Hallberg är den första kvinnan som lyckades göra sig bemärkt i det lundensiska musiklivet. I början av juni 1891 drabbades hennes fästman Nils Peter Norlind, musikdirektör vid Lunds folkskoleseminarium tillika kördirigent och vikarierande domkyrkoorganist, av ett slaganfall. Hanna Hallberg anmälde sig genast villig att gå in som ersättare för honom. Mest akut var ledandet […]

Lindblad Otto

Lindblad, Otto (1809-1864), kompositör, körledare och klockare

Otto Lindblad föddes 31 mars 1809 i Karlstorp Småland. Hans far var komminister. Tillsammans med sina syskon undervisades han i hemmet och fortsatte vid tio års ålder sina studier vid läroverket i Växjö. På läroverket var musikundervisningen undermålig men tillsammans med några kamrater bildade han en liten kör som vann en sådan uppskattning att den fick […]

Ljunghill Sonja

Ljunghill, Sonja (1912-1997), lågstadielärare, riksspelman.

Sonja Ljunghill gladde många med sin musik och sång. Varje år deltog hon klädd i Tornadräkten i Folkmusikens dag, som ordnas av Kulturen tillsammans med Lunds spelmansgille.Men också i andra sammanhang spred hon glädje. Jan Mårtensson berättar i boken Lundaprofiler under tusen år om när det var lång kö på bankkontoret på Mårtenstorget.De som köade blev surare och […]

Möller, Nils Peter (1803–1860), tonsättare, domkyrkokantor, organist

Nils Möller blev under sin livstid främst känd för den 1829 utgivna samlingen med tonsättningar av sånger ur Per Daniel Amadeus Atterboms Lycksalighetens ö. En av sångerna – Vindarnas kör – blev tidigt en känd manskörssång. 1885 fastnade arbetardiktaren Henrik Menander för Möllers slagkraftiga melodi och använde den för sin dikt ”Till arbetarne!” med textbörjan […]

Norlind, Nils Peter (1853––1927), musikdirektör, körledare, organist

Nils Peter Norlind växte upp i ett klockarhem i Saxtorp och fick där en grundläggande musikalisk skolning. Han bedrev studier i Lund som ledde fram till en organist- och kyrkosångarexamen 1882 och en fil.kand.-examen 1886. Två år senare kunde han också kalla sig musikdirektör efter att ha avlagt den högre organist- och kyrkosångarexamen vid Musikaliska […]