logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Alm Folke

Alm, Folke (1917 – 2002), domkyrkoorganist, körledare, kompositör

Lund är en av landets rikaste körstäder. Rötterna finns både i studentkåren och i stadens kyrkor. I Domkyrkan verkade Joseph Hedar som domkyrkokapellmästare från 1931 till sin död 1960. Hans efterträdare blev Folke Alm. Folke Alm föddes i Karlskrona 1917. Efter studier på Musikhögskolan 1939 – 1943 blev han organist i Varbergs kyrka samt dirigent […]

Andersson Nils

Andersson, Nils (1864-1921), jurist, folkmusikupptecknare

Född i Hofterup. Bosatt i Lund fr.o.m. 1880. Stadsnotarie i Lund 1901-1921 . Skulle ha blivit borgmästare. En av Strindbergs lundavänner. Att Nils Anderssons minne ännu hedras beror främst på hans betydande insatser för att rädda den svenska folkmusiken. Han föddes i en bondgård som ligger alldeles intill Hofterups kyrka och var son till lantbrukaren […]

Bengtsson Nils Otto

Bengtsson, Nils Otto (1913 – 1990), lärare och musiker

Nils Otto växte upp på Norra Vallgatan och blev med tiden amatörmusiker, lärare och mottagare av stadens kulturpris. Han förmedlade till Lunds innevånare – stora som små – en stark känsla för musicerandets glädje.  MusikenLunds Kammarmusiksällskap bildades våren 1944. Det första verk som framfördes var en stråkkvartett av Beethoven. Spelade gjorde Director musices Gerhard Lundqvist, tonsättaren […]

Berg Alfred

Berg, Alfred ”Fader Berg” (1857-1929), kördirigent, tonsättare, anförare för Lunds studentsångförening

Alfred Berg växte upp i Hudiksvall och åtnjöt tidigt undervisning i piano av sin mor, en skicklig amatörpianist. Han studerade i Uppsala och fördjupade sig främst i botanik med växtfysiologi. Uppsalalivet medförde dock ett livligt, närmast uppslukande, engagemang i musikaliska sammanhang. Han blev en flitig deltagare i manskören Allmänna sången och spelade violin i Akademiska […]

Broman Sten

Broman, Sten (1902 – 1983), tonsättare, programledare

Sten B. hade många strängar på sin lyra. Han var bl.a. musikforskare, gourmet och programledare i radio och TV. Han levde 1902-1983, var född i Uppsala men nästan hela sitt liv lundabo. Sten Broman var son till Ivar Broman, anatomiprofessor, och Dagmar Broman, pianist. Familjen bodde på Finngatan 14 i den s.k. Rosenvillan. Han var […]

Fernström John

Fernström, John (1897-1961), tonsättare, dirigent, pedagog

John Fernström var hela sitt liv starkt knuten till Skåne. Han föddes emellertid i Kina där hans föräldrar arbetade som missionärer. Efter tio år hos föräldrarna skickades han hem till Sverige tillsammans med sin bror Karl för att gå i Osby realskola, skapad av ortens missionsförsamling. Loven tillbringade han ofta i Gislöv hos äldre släktingar. […]

Lindblad Otto

Lindblad, Otto (1809-1864), kompositör, körledare och klockare

Otto Lindblad föddes 31 mars 1809 i Karlstorp Småland. Hans far var komminister. Tillsammans med sina syskon undervisades han i hemmet och fortsatte vid tio års ålder sina studier vid läroverket i Växjö. På läroverket var musikundervisningen undermålig men tillsammans med några kamrater bildade han en liten kör som vann en sådan uppskattning att den fick […]

Ljunghill Sonja

Ljunghill, Sonja (1912-1997), lågstadielärare, riksspelman.

Sonja Ljunghill gladde många med sin musik och sång. Varje år deltog hon klädd i Tornadräkten i Folkmusikens dag, som ordnas av Kulturen tillsammans med Lunds spelmansgille.Men också i andra sammanhang spred hon glädje. Jan Mårtensson berättar i boken Lundaprofiler under tusen år om när det var lång kö på bankkontoret på Mårtenstorget.De som köade blev surare och […]