logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Karlsson, Harry (1903 – 1988), byggmästare

   Profiler

Karlsson Harry
Målning av Lasse Johnsson. 1970.
14-28 september 1954 hölls bomässa i Lund. 30 000 besökare kom till Murarevägen och Arkitektvägen på Väster för att se de nya och billiga radhusen. Byggherre var Lunds storbyggmästare Harry Karlsson. Detta är berättelsen om honom, de hus han byggde och det hus han flyttade. 

Harry Karlsson föddes 1903 i Trelleborg och började sin bana som lärpojke på en möbelsnickarverkstad. 1923 byggde han sitt första hus, en stuga i Kämpinge. Nu var han snickargesäll och det blev två monteringsfärdiga hus i hemstaden. På Limhamns Träindustri ”lärde jag mig göra affärer”. Det skulle bli stora affärer, inte minst i Lund där han öppnade sin byggfirma 1936. 

Industrialiserat byggande med hantverkskvalité

Med inspiration från USA började Harry Karlsson bygga prefabricerade småhus. Dessa hus blev något av ett signum för Byggnads AB Harry Karlsson. Husen finns kvar lite varstans i Lund. Byggmästaren hyllades men kritiserades också för att standarden inte alltid var den bästa. 

Starten i Lund blev dock ett 40-tal lägenheter och kontor som inrättades på Bokbindaregatan. Sedan följde lägenheter på Gyllenkroks allé med Ingeborg Hammarskjöld-Reiz som arkitekt och på Vintergatan där Hans Westman ritade.

I 32 år verkade Harry Karlsson i Lund men byggde också på andra håll i landet, inte minst i Trollhättan, Göteborg och Stockholm. Det blev 1000-tals bostäder främst villor och radhus. Lunnavillan skapades av Harry Karlsson och står för industrialiserat byggande med som byggmästaren själv uttryckte det ”hantverkskvalité”. 

I Lund finns kanske de finaste spåren efter Harry Karlsson i Linnéstaden. Där byggdes under åren 1944-49 radhus och några villor i området intill Sankt Jörgens park. Arkitekt var Hans Westman. 

Linnestaden

Selvaaghusen
1953 mötte Harry Karlsson den norske byggnadsentreprenören Olav Selvaag, ett möte som skulle leda till hans och hans firmas stora genombrott. I avtal med Selvaag byggde Karlsson 26 radhus vid Murarevägen och Arkitektvägen. Nu var byggmästaren ordförande i Lunds Fabriks- och hantverksförening och i dess regi ordnades bomässan. 

Det var billiga och enkla hus som fick en del kritik. Men att erbjuda radhus som kostade 33 500 kronor väckte uppmärksamhet och efterfrågades på många håll i landet och utomlands. Harry Karlsson byggde som aldrig förr. Han var tidigt ute med en åsikt som hörs allt oftare i våra dagar. ”Ta bort överflödiga paragrafer och det blir billigare att bygga”. 

Ute på Väster står de epokgörande radhusen kvar. De hade ursprungligen vita eternitplattor men kläddes 1975 med rött tegel. 

Selvaaghusen

Renoverade domkyrkan och byggde åt Kulturen
Kanske inte lika känt är att Harry Karlsson under 15 år samarbetade med domkyrkoarkitekten Eiler Graebe och renoverade Domkyrkan under 1950-talet. Ett arbete som han beskrev som att ”befria domen från den Zettervallska pastischen”. 

Storbyggmästaren verkade också på Kulturen och renoverade de gamla husen och Bosebo kyrka. Hans firma byggde klockstapeln och den nordiska textilhallen. Stäket, som var i ett bedrövligt skick, tog Harry Karlsson sig också an. 

Han blev rik, väldigt rik och det kunde man se i hans bostad i Östra Torns by, ett hus fyllt av konst av de främsta svenska mästarna.

Byggmästaregården

Norbergska förvandlas till Byggmästaregården 
Huset är gatuhuset till Norbergska gården vid Stora Södergatan 25 (där nu Pingstkyrkan ligger). Det lät Matthias Norberg bygga 1791. Han var professor i Lund och 1793 universitetets rektor. 
Foto: privat

På 1960-talet hade den dåvarande stadsantikvarien Ragnar Blomqvist frilagt korsvirket men huset hotades av rivning. 

Det var då Harry Karlsson ingrep. Han vill ha huset och letade efter en tomt dit han kunde flytta det. Centralt i Lund fanns ingen möjlighet utan staden erbjöd mark i då ännu lantliga Östra Torns by. Där lät Harry Karlsson bygga upp vad han kallade Byggmästaregården och fyllde den med vackra möbler och alltså konst. 

 Att det var ett 1700-tals korsvirkeshus som byggdes upp igen är en klar överdrift. Det blev mest nytt virke. Byggnadsarbetarna har berättat hur de forslade 1700-talstimret till Östra Torn där det eldades upp. 

Byggmästaregården ligger kvar och heter nu Solbjersgården och är säte för en affärsman och hans verksamhet. 

Konstsamlaren
Harry Karlsson dog 1988. På 60-talet sålde han sin byggverksamhet som kom att uppgå i John Mattsons (nu JM AB). 

Sju barn under två äktenskap blev det. Sonen Sven-Harry Karlsson fortsatte faderns verksamhet i Stockholm och blev liksom sin far konstsamlare. Han har ett eget konstmuseum i Stockholm. Där finns bland annat några av de konstverk som prydde Byggmästaregården i Lund. 

Fler av storbyggmästarens barn har hört talas om sig. Stig T. Karlsson (avliden 2015) var en berömd fotograf. Han och Sven-Harry är halvsyskon till författaren Anna Wahlgren. Även barnbarnen märks. Sara Danius (dotter till Anna Wahlgren) är professor, litteraturvetare och Svenska akademiens ständige sekreterare. 

Text: Ingrid Nathell, foto: Claes Wahlöö.

Läs mer: 
Karlsson, Harry, Den långa vägen; en skånsk byggmästare berättar tillsammans med H.S. Nyberg m.fl. 1973. 

Lund utanför vallarna: bevaringsprogram. Del 1. 1991

  Senast uppdaterad 19 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André