logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Sandblom, Philip (1903 – 2001), kirurg, universitetsrektor, författare, konstkännare

   Profiler

Sandblom Philip
Philip och Grace Sandblom. Foto: Björn Nilsson
Philip föddes i Chicago där hans far John Sandblom var tandläkare. Familjen bodde några år i Oslo, där fadern byggde upp en tandläkarutbildning, men bosatte sig i Stockholm 1909. Philip läste medicin på Karolinska Institutet och valde kirurgbanan.

1931 träffade han sin soul mate, Grace Schaefer, dotter i en förmögen bankirfamilj i New York, när hon och hennes mor besökte Stockholm. Philip friade nästa dag, när de stod på Skeppsbron och skulle gå på Nationalmuseum. Grace vill ha betänketid – på andra våningen sa hon ja! Deras relation blev livslång och harmonisk. Båda var konstnärligt intresserade och med kunskap, känslighet och, förstås, ekonomiska resurser byggde de med åren upp en av världens förnämsta privata konstsamlingar. De donerade också konst till Nationalmuseum, Moderna Museet och Lunds universitet.

Kirurgen
Philip gjorde sin praktiska utbildning i Örebro. Där började han också studera gallvägarna och dess sjukdomar som blev hans specialintresse. I Stockholm tjänstgjorde han på Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus och här lärde han sig och förfinade en ny metod att operera barn med medfött hjärtfel, s.k. blue babies.

År 1950 släppte han barnkirurgin då han blev professor i kirurgi i Lund. I sin installationsföreläsning om Tegnérs ohälsa kombinerade han sitt engagemang för humaniora med sin kunskap om gallvägssjukdomar.

Rektorn
År 1958 valdes han till universitetets rektor. Då fanns här 4745 studenter men antalet mer än tredubblades under 60-talet.

Philip Sandblom hörde till dem som ”hann med allt”. Han brukade operera och vara klinikchef på förmiddagarna för att sen cykla ner till universitetshuset och rektorssysslorna på eftermiddagen. Rektorsparet deltog flitigt i det studentsociala livet och på studentaftnarna i AF:s stora sal var de självskrivna gäster.

Philip Sandblom insåg värdet av samarbete och tog initiativ till den Svenska akademiska rektorskonferensen. Det är hans förtjänst att LU är med i University of California Education Abroad Program.

Hans konstengagemang tillvaratogs också kommunalt – han var en tid ordförande i Lunds konstnämnd. Den magnifika Chillidabumlingen av diabas utanför Stadshallen och Jones ”Hillmonument” på Kiliansgatan är några resultat.

1968
Universitetets 300-årsjubileum 1968 blev en prövning. Jubileet var omsorgsfullt planerat med konferens, galamiddag och potentater från när och fjärran inbjudna. Han litade på de studenter som var med i planeringen och var inte förberedd på de revolutionära upptågen. Att gå de oppositionella till mötes och annullera inbjudan till den amerikanske ambassadören Heath var otänkbart för Sandblom. Jubileet genomfördes – med polishelikoptrar i luften, hundratals poliser i och runt Lundagård och demonstrerande studenter.

Philip och Grace Sandblom 1981
Philip och Grace 1981. Foto:privat

Författaren 
Pensionärslivet blev aktivt. År 1970 flyttade paret till Lausanne och en professur i kirurgi. Philip fortsatte att operera och han besökte sjukhus runt om i världen för att föreläsa och demonstrera sin skonsamma – atraumatiska – operationsteknik.
Sandbloms var måna om kontakten med Lund och de brukade inleda sin sommarvistelse i Sverige med promoveringen här.
Under den sista tredjedelen av sitt liv var Philip engagerad i studier av hur konstnärligt skapande påverkas av sjukdom. Hans bok Skapande och sjukdom utkom på olika språk och upplagor från 1897 till 2002.

En liten tröst för Philip Sandblom var att han just promoverats till filosofie hedersdoktor.

När han i februari 2001 skulle åka till Lund och medverka i en studentafton, föll han i en trappa och avled av skadorna. Grace gick bort 2006. Hon skapade en fond vars avkastning används till att stärka samspelet mellan humaniora och medicin. Ett exempel är den årliga Sandblomdagen på Philips födelsedag i oktober.

Text: Solveig Ståhl

Läs mer
Westling, Håkan, Brokiga blad. 2015

2016-05

  Senast uppdaterad 26 augusti, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André