logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

  Märkvärdigheter

Nodpunkten på Stortorget, Syndernas damm i Botan, Svanens cykelställ – det är några exempel på märkvärdigheter i Lund. De har en skiftande bakgrund – vissa är rester av stadens historia, t.ex befästningsmuren i Liberiet, andra har kommit till som ett infall eller studentikost upptåg.