logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Crafoord, Holger (1908-1982), industrialist, mecenat

Entreprenör, industriman, finansiär….  Epiteten är många för Holger Crafoord, en av Lunds stora industrialister. Han såg möjligheter och vågade satsa. Gambro var ett av Lunds stora och mest kända företag. Det föddes ur ett slumpartat möte mellan Holger Crafoord och läkaren Nils Alwall. Holger Crafoord föddes 1908 i Stockholm. Hans mor Hanna var servitris och […]

Hansson Anna

Hansson, Anna Karolina, (1879-1969), urmakarfru, donator

Egensinnig urmakarfru och generös donator i en och samma person. Det är Anna Karolina Hansson i ett nötskal. Hon föddes i Nöden i Lund i en arbetarfamilj.  Hennes far Hans Larsson var lantarbetare från Genarp och moden, Marna, var torpardotter.  När familjen flyttat till Lund startade fadern ett hökeri på Lilla Tvärgatan 24. Han var […]

Holmstrom Brita

Holmström, Britta (1911-1992), grundare av IM, individuell människohjälp.

I huset vid hörnet Grönegatan/Stålbrogatan berättar Stefan Holmström om sin mamma Britta Holmström. Det huset, där också August Strindberg och Elin Wägner bott, har varit familjen Holmströms hem sedan 1954.  Britta Holmström föddes i småländska Sävsjö. Fadern John Ringius var trävaruhandlare.  — Det var nog morfar som tyckte att dottern hade läshuvud och skulle satsas […]

Ohlsson Per Hakan

Ohlsson, Per-Håkan (1916-2014), boktryckare och kommunalpolitiker

Lund är bland annat dynastiernas stad. Boktryckardynastin Ohlsson kom från Norrvidinge socken norr om Lund. Bondsonen Håkan Ohlsson med ett schartauanskt arv startade 1862 ett litet tryckeri vid Sandgatan och tog därmed upp konkurrensen med Berlingska tryckeriet från 1745. Från början hade Ohlssönerna ett engagemang för kyrka, universitet och staden Lund. Med kyrklig inriktningUnder 1880-talet […]

Ribbing Maria

Ribbing, Maria (1842-1910), lärarinna och oavlönad socialarbetare

Efter att på egen hand ha lyckats finna en skola öppen för flickor kom Maria Ribbing in på Lärarinneseminariet i Stockholm. Efter sin examen undervisade hon på Normalskolan för flickor fram till 1871 då hon gifte sig med läkaren Seved Ribbing. Efter en ettårig bröllops- och studieresa runt om i Europa bosatte de sig i […]

Ribbing Seved

Ribbing, Seved (1845-1921), läkare och filantrop

Ribbing var stockholmare och utbildad i Uppsala. Men i Lund har vi Ribbingska sjukhemmet och det är hans och inte minst hustrun Maria Ribbings verk. En enkel man1879 kom Seved Ribbing till Lund som extra ordinarie professor i pediatrik. Han blev senare Rector magnificus och teologie hedersdoktor. I en skrift av Ola Persson beskrivs en […]

Sahlström Ninnie

Sahlström, Ninnie, (1912-1991), initiativtagare till Kontakt-Tjänst

Ninnie Sahlström hette som flicka Wångblad. Hon var född i Göteborg där hon tog studenten och tog en fil.mag. examen i bland annat geografi, historia och statskunskap. Redan som barn hade hon visat medkänsla med de många arbetslösa i 30-talets Göteborg. Efter studentexamen skulle hon ha velat studera till socionom men eftersom denna utbildning inte […]