logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Ortman, Peter (1939 – 2008), författare

   Profiler


Peter Ortman kom från skolan i Södertälje till Lund där han bodde i fjorton år till 1975.

Han studerade litteratur, filosofi och religionskunskap till en fil. kand. och blev snart medarbetare i studenttidningen Lundagård och i Sydsvenskan som kritiker och kåsör.

1967 kom hans första diktsamling ut; Privat O heter den med en putslustig anspelning på Nalle Puh. Diktsamlingen Nyare dikter från 1971 innehåller flera dikter som är tydligt placerade i Lund, i dess stadspark och i den lundensiska vänkretsen. Omslaget har en teckning av Ola Billgren som klart visar det område där poeten hörde hemma: Klostergården, ett höghusområde i södra delen av Lund.
Han publicerade sedan en lång rad böcker, och han skrev också teater-. radio- och tv-manus och uppträdde som estradpoet. Han medarbetade i Helsingborgs Dagblad som kritiker.

Text: Louise Vinge

  Senast uppdaterad 6 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André