logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

  Konst

Om konstnärer, statyer, tavlor, konstsamlingar museer och mycket annat.

Andrzej Ploskis: Sagt om Lund

Under lundakonstnären Andrzej Ploskis första år i Lund arbetade han i ett par omgångar på 80-talet som tecknare och layoutmakare på Stadsbiblioteket. Bland annat gjorde han ett par sommarutställningar med olika lundateman.  ”Sagt om Lund” var en av dem och i ett stort antal akvareller kommenterade han på sitt eget speciella vis kända människors beskrivningar […]

Carl Magnus – Kiliansgatan 12

UTANFÖR ATELJÉN står gravstenen med namnet Carl Magnus i bronsversaler. Bakom den växer en murgröna (från ett skott taget på Brancusis på Montparnasse-kyrkogården i Paris — får jag veta). På minnesstenen bredvid återfinns namnet men nu i sällskap med fyra översättningar: Charlemagne, Carolus Magnus, Charles the Great, Karl der Grosse. Jag går in i gårdsateljén […]

Carl von Linné

På Petriplatsen utanför stadsbiblioteket står en staty av Carl von Linné, som studerade i Lund 1727-1728. Skulpturen skapades av Ansgar Almquist (1889-1973) och restes 1938 för att fira tvåhundraårsjubiléet av Linnés studier i Lund. Läs mer om Linné och Lund här.

Den fantastiska badsommaren i Källbybadet 1997

Den fantastiska badsommaren 1997 – minns ni den? I Lund invaderades Källbybadet, det formligen kryllade av badsugna. Lundakonstnären Andrzej Ploski var där och beskådade folklivet. Vad han såg ser ni här, en serie pappersklipp i svartvitt. Klicka på bilderna för att förstora.

Esaias Tegnér (1782 – 1846)

Esaias Tegnér skulle komma att förändra Lunds litterära scen. Han kommer till Lund 1799 och utnämns till professor i grekiska 1812. Att den skånska poesin inte var högt värderad framgår av ett brev till Esaias, skrivet av hans bror Elof: ”Jag vet att du ej gärna visar dina poetiska talanger; men en dedikation på vers […]

Esaias Tegnér, – vad står det på runstenen?

 Hemmablindhet gör kanske att många i likhet med mej inte tänkt på att det faktiskt finns en läsbar runinskrift på stenen som Esaias Tegnér tar stöd mot på Tegnérsplatsen. Häromsistens fotograferade jag monumentet och när bilden kom upp på skärmen såg jag en runtext som gick att translitterera men som blev obegriplig. Nu har Ulf Teleman löst […]

Fontänen framför Universitetshuset

Två miljarder år gammal! Det handlar om den stora svarvade skålen   till fontänskulpturen på Universitetsplatsen. Stenen, röd porfyrisk granit, bildades för ca 1900 miljoner år sedan och är enligt geologerna förmodligen den äldsta bergarten i Lund. Fontänen är dock betydligt yngre. Den invigdes 1889 – sju år senare än Universitetshuset. Det förslag som Helgo Zettervall […]

Fontänen, Lundagård

Den stora fontänen mitt på Universitetsplatsen planerades av Helgo Zettervall, men pengarna tröt så den kom på plats först 1889 och då med hjälp av en privata donationer. De fyra grodorna som sprutar vatten fick tidigt namnet ”fakultetsgrodor” efter de fyra ursprungliga fakulteterna: teologiska, juridiska, medicinska och filosofiska.

Han illustrerar Lunds själ

Mer än de flesta har Lundakonstnären Andrzej Ploski lyckats hitta och illustrera Lunds själ. Efter snart 40 år i Lund älskar han staden och Lundaborna älskar honom. För Kulturportal Lund berättar han hur han hamnade i Lund och att han är stolt över att vara just Lundakonstnär. Det började i polska Kielce och fortsatte på […]

Hillmonumentet

Mitt emot Folkets Hus står en skulptur tillägnad Lunds störste bildkonstnär – Carl Fredrik Hill. Hans barndomshem låg vid Skomakaregatan och dess trädgård sträckte sig fram till Kiliansgatan. Efter fleråriga konststudier i Paris där han drabbades av sinnessjukdom återvände Hill till föräldrahemmet i Lund där han till sin död sköttes av sina systrar. Skulpturen som […]

Iskonst i Lundgård

Oscar Antonsson (1898-1960) var en svensk konstnär och konsthistoriker. Under några kalla februaridagar 1922 väckte han munterhet i Lund och folkvandring till Lundagård där man kunde njuta av hans isskulpturer i naturlig storlek. Snögubbarna blev naturligtvis tacksamma objekt för dåtidens såväl amatör- som yrkesfotografer. Antonsson var född i Lund och studerade också här. 1937 blev […]

Kattekonst

”På Katedralskolan finns så mycket skapat av hög konstnärlig kvalitet att det mesta lika gärna skulle kunna återfinnas på någon viktig konstinstitution.” Det säger Michael Ekonomouoch Matz Jörgensen som har gjort boken Konsten på Katte. I boken är drygt 30 konstverk avbildade och kommenterade tillsammans med presentation av konstnären bakom verket. Det mesta av konsten […]

Konsthallen – Mårtenstorget 3

1957 revs den stora köttbesiktningshallen och på dess plats byggdes en konsthall som ritades av arkitekt Klas Anselm. Klocktornet och muren från 1916 revs också 1957, och konsthallen lades i linje med de övriga byggnaderna vid torgets norra sida. Den byggdes i röd tegel och har en helt sluten fasad mot torget. Entrén till konsthallen […]

Kraftstorg – Intigheten

En gång i tiden debatterades det livligt om inte Krafts Torg borde få någon form av utsmyckning. En ryttarstaty av Knud den Store var på tal, men något beslut fattades aldrig. Uardaakademin, med rötterna i den lundesiska studentspextraditionen, tog då saken i egna händer och avtäckte 29/4 1984 statyn ”Intighet” på denna plats, som ett […]

Lidforss till Biologihuset

Bengt Lidforss. eller åtminstone hans byst, är nu hemma – på plats i Biologihuset vid Sölvegatan. Bysten gjordes av hans vän och radikale vapendragare läkaren, ornitologen och författaren Paul Rosenius. Bysten föreställer den unge Lidforss och gjordes efter hans död. 1938 skänktes den till Folkets hus, där den länge fanns på innegården. Bysten flyttades senare […]

Lunds konsthall

Lunds konsthall är resultatet av en donation från Gamla Sparbanken, nuvarande Sparbanken Finn, till Lunds stad. 1953 beslöt stadsfullmäktige att motta gåvan och inbjöd sex arkitekter till en tävling om den nya konsthallens utformning. 1954 bestämde prisnämnden enhälligt att Klas Anshelms förslag skulle utföras. Anshelm (1914–1980) var en välkänd och ofta anlitad arkitekt i Lund. […]

Lunds universitets konstsamling

Skiftande landskap – det är temat för en utställning med verk ur Lunds universitets konstsamling som nu visas på Skissernas museum. Utställningen ryms i fyra rum/gallerier och speglar samlingens fokus på svensk 1800- och 1900-talskonst och holländskt 1600-talsmåleri. Motiven är företrädesvis landskap och porträtt. Utställningen pågår till den 2 augusti 2015. Universitetets konstsamling omfattar ca […]

Meteoriten har landat

Universitetsplatsen har fått ett nytt konstverk – Meteorit av Charlotte Gyllenhammar. Den nya skulpturen kan ses som en pendang till Axel Ebbes Mannen som bryter sig ut ur klippan, som funnits på plats i snart hundra år. Så här beskrivs det nya konstverket: Konstnären föreställer sig att meteoriten på sin väg genom rymden slungades mot […]

Rymdfält av frid

Skulpturen ”Rymdfält av frid” från 1972 är gjord av den spanske konstnären Eduardo Chillida. Det är ett kvadratiskt granitblock placerat på Stortorget framför Rådhuset och Stadshallen. Konstverket är faktiskt inte färdigt. Med den svarta granitskulpturen ville Chillida sätta fokus på alla de krig som förs runtom i världen. Inte förrän fred råder i hela världen […]

Skissernas museum

Skissernas museum har som sin uppgift att samla, katalogisera, visa, vårda och förvara skissmaterial, förstudier och modeller till konst i offentlig miljö. Avsikten är att lyfta fram den kreativa skapandeprocessen – själva ”konstverkets födelse”, som museets grundare Ragnar Josephson kallade det. Idag fokuserar museet alltmer på att belysa de olika aspekter som rör den offentliga […]

Slaget vid Lund – monumentet

1883 invigdes Monumentet över slaget vid Lund, placerat vid Lerbäckshög. Initiativet utgick från De Skånska Landskapens Historiska och Arkeologiska Förening med historikern Martin Weibull som drivande kraft. Monumentet ritades av Helgo Zettervall och var ursprungligen byggt i cement som 1930 ersattes med granit. Monumentets budskap är försoningen mellan Danmark och Sverige, inte den svenska segern. […]

Sven Nilsson

Bysten föreställer den kände zoologen Sven Nilsson (1787-1883) och är skapad år 1902 av skulptören Walter Runeberg (1838 1920). Sven Nilsson var professorn i naturalhistoria och en av stadens lärdomsgiganter. Han var författare till stora verk om skandinaviens djurvärld, men har dessutom kallats för arkeologins fader. Sven Nilsson var samtida med – och korresponderade med […]

Tavlorna i Mårtensporten – entrén till Carlssons trädgård

 År 1939 slog Albin Carlsson upp grindarna till sin utomhusservering i kv. Galten. Från Mårtenstorget nåddes Carlssons Trädgård genom en gammal körport i ett av husen vid torgets sydsida. Porten blev en så viktig entré för kaférörelsen att den 1942 förstorades med stora målningar som skyddades bakom glas. Porten kom att kallas Mårtensporten.Dekorationsuppdraget gick till den då lundabaserade konstnären Holger Charpentier (1910-1991).          I sviten ingår tre motiv från Carlssons trädgård. Målningen med torghandlarnas parkerade vagnar och tjudrade hästar är hämtat från den […]

Tufsen – tidlös lekskulptur

”Jag har utgått från barnets lust att gömma sig, att rutscha utför och att klättra högt för att få känslan av fara”. Så förklarade den danske skulptören och arkitekten Egon Möller-Nielsen sina tankar när han i slutet av 1940-talet började göra skulpturer att leka med.Ett resultat blev Tufsen som lundabor i alla åldrar har kära […]

Utrymt fredsfält

Eduardo Chillidas skulptur från 1972 bortfördes 23/9 2018 från Stortorget. Förvisningen av ”Campo espacio de paz” uppges vara tillfällig (upp till några år!!!) och ha samband med en ombyggnad av Stadshallen. Den kvarlämnade skylten kan tyvärr ge den tillfällige turisten intrycket att han står inför verket när det i själva verket är fråga om skulpturens […]