logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

  Näringsställen

Ateneum (Aten)

Studenterna satte under lång tid sin speciella prägel på kafélivet i Lund, tidigare berörda uteserveringar och typiska ”studentkondis” som Håkanssons och Evas, så intog utan tvekan Aten en särställning. Namnet Ateneum (ett rum för visdom) dyker upp första gången 1831; då var det en enkel plats för samvaro och läsande i Sylwanska gården, som låg […]

Clemenskällaren – ”3F”

Vi börjar i norr vid Clemenstorget, känt för sina marknader och där kreaturshandeln länge var ett viktigt inslag. Efter avslutade affärer brukade man ”stadfästa” uppgörelsen på Clemenskällaren, som låg på torgets östra sida. Krogen, som liksom andra krogar hade olika klasser, fick två smeknamn; ”Tre Korkar” och det mer kända ”3F”, vilket betydde 3 Flickor; […]

Conditori Lundagård

Redan 1875 öppnade J M Bohman ett konditori vid Lundagård – kallat just ”Konditoriet vid Lundagård” – som 1896 fick namnet ”Kafé Lundagård”. Det låg i ett tvåvåningshus på adressen Kyrkogatan 11-13 (norr om stadshuset) och överläts samma år till konditorn J P Lundh, som snart därefter flyttade till Tegnérplatsen 2 där han öppnade konditori […]

Grand Hotel

Grand Hotel uppfördes av Lunds Spritförädlings AB, ett av privatpersoner bildat konsortium med Axel Westerström som direktör. Byggmästare var H. Forsberg. Hotellbyggnaden är uppförd i fyra våningar med sträckning över hela kvarterets bredd. Den bildar en monumental fond för Bantorget i öster. Stilen är historicerande — snarast med fransk slottsarkitektur från renässansen som förebild. Fasadmaterialet […]

Grand Hotel – öppnade 1899

”Med koppartorn och kungabalkong, festsal med läktare och sidosalonger, vindlande korridorer, stånkande hissar och knarrande ekparkener…”. Så beskrev en person det nya Grand Hotel och reportern på Lunds Dagblad blev mäkta imponerad: Hotellet har två större och en mindre enskild matsal samt flera delvis mycket eleganta kaférum (äfven damkafé), biljardsal med 4 biljarder osv. Högre […]

Hotel Altona

Detta avsnitt börjar med Jöns Andersson, som hade något så originellt som en kombinerad krog ”Fördärvet” och trävaruhandel på Bantorgets norra sida. Groggvirke? Kundkretsen bestod mest av timmermän och murargesäller. Det var i den här miljön som sonen Thor fostrades och växte upp. Han skulle bli den förste innehavaren av Hotell Altona, som började byggas […]

Konditori Esplanaden, alias Täppan alias Kringlan

Konditoriet, som tidigare låg på Södra Esplanaden 27, startades 1929 av Erik Andersson.Smeknamnet Täppan fick det, eftersom det i kvarteret fanns ett av Lunds tidigaste koloniträdgårdsområden (som också hette Täppan). Namnet Kringlan kom efter den stora kringelskylten, som hängde över entrén. Esplanaden överlevde till 2009 under olika ägare. I början bestod stamkunderna till stor del […]

Petri Pumpa

Huset på St Petrikyrkogata 7 är byggt i slutet av 1800-talet. Tidigare låg här den välkända restaurangen Petri Pumpa. Namnet kom från en annan och mycket enklare restaurang som låg på platsen ännu tidigare och där man serverade kaffe ur ett kärl med formen av en pumpa. Så sägs det i alla fall. En av […]