logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Schartau, Henrik (1757 – 1825), präst

   Profiler

Henric Schartau var en präst och predikant i Lund som i slutet av sjuttonhundra- och början av artonhundratalet var känd för sina kompromisslösa och stränga predikningar. På så vis kom han att påverka många unga präster och hans lära, den ”schartauanska väckelsen”, spreds i framför allt Skåne och på västkusten.

Schartau blev 1785 andre komminister vid domkyrkan i Lund. 1793 blev han förste komminister vid domkyrkan och kyrkoherde i Bjällerups och Stora Råby församlingar. Han ligger begravd på Norra kyrkogården i Lund.

Schartau uppmärksammades för sina psykologiskt inträngande och själavårdande predikningar. Han påverkade på så vis flera unga präster, och hans lära spreds framför allt i Skåne och på västkusten, den ”schartauanska väckelsen”.

Han samlade åhörare från alla samhällsskikt, även om professorerna i staden till en början uteblev från hans gudstjänster och förhör i stor utsträckning. Allt eftersom tiden gick kom dock flera av dem att sälla sig till hans skara av lärjungar.

Statyn söder om Domkyrkan föreställer Schartau. Den är skapad av Peter Linde och var en gåva till domkyrkorådet som togs emot av Christina Odenberg och avtäcktes den 31 oktober 2003 av K G Hammar.

  Senast uppdaterad 26 augusti, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 24 september, 2009 av Rune Källén