logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Westrup – industrialister, politiker, kulturpersonligheter

   Profiler

Westrup Lars Magnus

Westrup är en familj som under flera år var ledande i Lund.

Westrup, Lars Magnus ( 1833 – 1905), handlare, politiker, bankman
Han kom ursprungligen från Allerum i nordvästra Skåne, kom till Lund 1857. Han övertog en diversehandel vid Stora Södergatan och blev snart en av de högst taxerade handlarna i staden. Han var stadsfullmäktig åren 1863-78, och han blev verkställande direktör i Sparbanken i Lund. Under hans bankchefstid uppfördes sparbankshuset mittemot Domkyrkan.

Lars Magnus gifte sig med bokförläggare Kyhl Gleerups dotter Pauline och fick med henne 10 barn. Han ägde ett sommarhus Nyhem på 22 tunnland, som låg där Tekniska högskolans avdelning för arkitektur idag ligger.

Westrup Wilhelm


Westrup, Wilhelm (1862 – 1939) industrialist, politiker, konsul
Sonen Wilhelm hade som sitt främsta arbetsfält sockernäringen i Svedala, Lund och hela landet. Han grundade Sydsvenska Kreditaktiebolaget, blev ordförande där och lät uppföra bankpalatset vid Stortorget. Han satt i stadsfullmäktige åren 1897-1922. Han blev dansk konsul, ägde Villa Haga i Bjärred och engagerade sig för utvecklandet av Bjärreds Saltsjöbad och verkade för en järnväg från Lund till Bjärred. Han gav stora donationer till universitetet, medel som hanteras av Fysiografiska sällskapet.

Westrup Gudrun

Westrup, Gudrun Juel (1866-1948), nordist, konsulinna
Hon kom från Norge och gifte sig med Wilhelm. Paret bodde i översta våningen i bankhuset mitt emot Domkyrkan. Gudrun är känd bland annat för uttalandet: ”Der er to der er for store for Lund og det er Domkirken og jeg.” Wilhelm och Gudrun var stora nordister och bildade Juel Westrupska stipendiefonden som skulle göra det möjligt för studerande vid Köpenhamns och Kristianias universitet att studera i Lund och för lundastudenter att studera i annat nordiskt land.

I början av 1920-talet lämnade Wilhelm Westrup många av sina uppdrag och drog sig tillbaka till Rydsgård, där han drev det stora jordbruket.

Juel Dagny


Juel, Dagny (1867 – 1901), författare
Gudrun Westrup hade tre vackra systrar av vilka Dagny är mest känd. Hon stod modell för flera av Edvard Munchs tavlor och även för Gustav Vigeland. Som ung vistades hon i Berlin, där hon på ”Zum schwarzen Verkel” umgicks med bland andra Edvard Munch, August Strindberg, Bengt Lidforss, Holger Drachmann och Richard Dehmel. Hon gifte sig med den polske författaren Stanislaw Przybyszewski men hon blev skjuten av en rysk beundrare i Tblisi, Georgien, 1901. Hennes barn Zenon och Ewa adopterades då av Wilhelm och Gudrun Westrup.

Westrup, Zenon ( 1895-198), svensk elitryttare och senare diplomat.
Han övertog godset Rydsgård, som var i släktens ägo till 1975.

Westrup JadwigaWestrup, Jadwiga P,  (1921-1988), lundagårdsredaktör, översättare
Jadwiga P var dotter till Zenon. P i hennes namn står för Przybyszewski. På grund av föräldrarnas kringflackande diplomatliv fick hon en mycket internationell uppväxt. Hon blev 1949 den andra kvinnan som var redaktör för tidningen Lundagård och den första som stannade mandattiden ut. Hon bröt mot alla dåtida kvinnliga ideal, gick i långbyxor, rökte pipa, drack whisky och vägrade att rätta sig efter studentkårsledningens intentioner. Så småningom blev hon översättare med först Rydsgård och sedan Abbekås som sin bostad.

Text: Sverker Oredsson

  Senast uppdaterad 7 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André