logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

  Historia

  Händelser

Från Slaget vid Lund till Bombregn under andra världskriget och till Kulturnatten - här kan man läsa om enstaka händelser och fenomen som präglat Lund.

  Lunds historia

Här hittar man alla artiklar om Lunds historia i en enda stor blandning. Det kan vara mer överskådligt att välja någon av underkategorierna under Historia. Letar man efter en särskild händelse kan man testa Sök-funktionen.

  Märkvärdigheter

Nodpunkten på Stortorget, Syndernas damm i Botan, Svanens cykelställ – det är några exempel på märkvärdigheter i Lund. De har en skiftande bakgrund – vissa är rester av stadens historia, t.ex befästningsmuren i Liberiet, andra har kommit till som ett infall eller studentikost upptåg.

  Närsynat

Detaljerna är oftast intressanta! Här synas några gamla foton i detalj. Men också husfasader och vindflöjlar kan närstuderas.

  Röda spåret

Det hela började som en stadsvandring till arbetarrörelsens rötter (fackliga, kooperativa och politiska) i Lund. Den leddes av Lennart Prytz och Harry Keidser. På begäran gav de 2001 ut ett enkelt häfte med text och bilder. Presentationen bygger på deras texter. [ultimate_maps id="2"]

  Spadtag

Under ovanstående lite vitsiga rubrik skriver vi om en serie med lundafynd – dvs anläggningar och föremål som grävts fram och dokumenterats vid Kulturens snart 130-åriga utgrävningar i stadens medeltidslager. Stort som smått i en exposé över arkeologins återskapande av ”Metropolis Daniæ”.

  Tidslinjer

Med våra tidslinjer kan du följa olika skeenden i Lund över tid. Det kan gälla själva stadens historia, Domkyrkan, hur Lund växer eller nästan vad som helst. Fler tidslinjer kommer efter hand!