logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Mårtensson, Jan (1936 – 2003), journalist

   Profiler

Mårtensson Jan


Han växte upp i ett lanthandlarhem i Tolånga, Sjöbo. Förmodligen var det i lanthandeln han fick sitt stora människointresse. Nästa anhalt var Katedralskolan i Lund. Förutom kunskap fann han där Gunilla, en flicka från Simrishamn. Så småningom lärde man sig i Lund att Gunilla kunde springa fortare och längre än Jan.

Jans avsikt var att bli lärare i svenska och engelska, men hans lärarkarriär gick om intet. Hans lust att skriva var för stor.

I studentvärlden
I Lunds studentkår var Jan pressombudsman, sedan lundagårdsredaktör, 1964-65, ledamot i ett par karnevalskommittéer och länge med i Studentaftonutskottet. De relationer som han då fick bevarade han, och han skapade kontakter med de nya i universitets- och studentvärlden. Motsvarande skedde i Lunds politiska liv. Han hade mycket bra kontakter i alla politiska partier. Detta var viktigt när han efter Lundagård kom över till Sydsvenskan. Där var han chef för lundaredaktionen från 1977 till 2001.

I Lund
Jan fann en särskild njutning i att skriva om det som politiker trodde vara hemligt. Han hade också stor kunskap om vad som skedde i sällskap och sammanslutningar. Han var medlem i flera föreningar, men han var ytterst känslig om sin integritet. Det skrivande uppdraget var alltid prioriterat.

Att formulera sig rätt och slagkraftigt är en gammal lundagårdstradition. Jan förde över denna förpliktelse till Sydsvenskan. Hans lördagskrönikor var efterlängtad läsning. Där småpratade han med alla Lunds och lundabygdens invånare. Han var spetsig men nästan aldrig elak. Krönikorna skapade en gemenskap mellan lundabor. Till och med den knappt handbollsintresserade läste hans referat från matcher, som han uppfattade dem ”Bak pelaren”.

Om Lund
Intresserar man sig för Lund blir man också intresserad av Lunds historia. Jan skrev boken Lundaprofiler under tusen år. Han skrev om Lundagård, om Grand, om cykling i Lund, döden i Lund och hus i Lund. Hans sista bok handlade om Väster. Där bodde han, och det var han stolt över.

Ett par perioder lämnade Jan Lund. Då var han Sydsvenskans korrespondent först i London, sedan i Berlin. Det gjorde det möjligt för honom att tala om sina tre världsstäder, Lund, London och Berlin.

Text: Sverker Oredsson

  Senast uppdaterad 23 juni, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André