logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Andersson, Nils Tatis (1907-1989), byggmästare, skapare av Ekaverken och Södran, Lunds eget Nalen.

   Profiler

Andersson Tatis

Tatis (som han var döpt som) var en av Lunds storbyggmästare. Tunaområdet, Trollebergsvägen, Kobjer och Klostergården var han med och byggde upp. Det stora hörnhuset Östra Vallgatan/Stora Tomegatan är hans verk. 

Nils Tatis Andersson hade inte samma framtoning som sin kollega Harry Karlsson, men visst var han välkänd i Lund. Ännu finns det många som minns hans Volvo Duett, hans keps, blåställ och slitna trätofflor. 

Tatis hade inte kontoret på fickan men väl i en svart anteckningsbok. Sparbanken hjälpte till med affärerna. 

— Det var ovanligt att folk som skulle prata affärer kom i arbetskläder till banken. Men det gjorde Tatis. Han ställde tofflorna utanför, gick på strumpsock genom banklokalen till hissen, berättar Staffan Olander. då anställd på banken vid Kyrkogatan. 

Konstruktören Tatis
Ekaverken låg vid Folkparken och där hade Tatis tillverkning av prefabricerade kiosker och arbetsbodar men också låstillverkning. I flera av husen som byggdes sattes lås med samma nyckel både till porten och till lägenheten, en nyhet på 40-talet, Brevlåda med ringklocka var också en nyhet som bar Tatis hand. Byggmästaren, som börjat som snickare, var nu också konstruktör. 
AB Rostfria inredningar och AB Stegställningar tillhörde storbyggmästarens Lundaimperium. Ekaverken revs 1975 och i området breder nu Papegojelyckan ut sig. Trädgårdsmästarbostaden Villa Eka köpte kommunen av Tatis. Huset revs under viss palaver 1982.

Sankt Thomas 31

Södran – Lunds eget Nalen
Av Rönströmska skolan vid Stora Södergatan 57 ville Nils Tatis Andersson bygga en bilvårdsanläggning. Världskriget stoppade privatbilens utbredning och i stället byggde Tatis i en gymnastiksal upp Södran, som på 40- och 50-talen blev ett mycket populärt dansställe. Med dans två gånger i veckan och landskamp i jitterbugg kom Södran att bli något av Lunds eget Nalen. Inte sällan satt storbyggmästaren i biljettluckan. 
Funkishuset St. Tomegatan/Ö. Vallgatan. Byggherre Tatis Andersson, arkitekt Hans Westman.

Donatorn Tatis

Nils Tatis Andersson och hans hustru Klara hade inga barn. När hustrun avlidit inrättades en donationsfond. I den ingick tre fastigheter i Lund som 1985 donerades till medicinska fakulteten. Husen finns vid Stora Gråbrödersgatan, Tunavägen och Studentgatan. 

Det största huset vid Stora Gråbrödersgatan 13 skulle enligt donationen bland annat innehålla bostäder för gästforskare. Successivt har huset blivit ett kulturhus. När Vuxenskolan flyttat ut flyttade konstnärerna in i ett flertal ateljéer.

Byggmästaren är inte glömd. I dag har skapats ett konst- och kulturhus med namnet Tatis. Ett litet utrymme för utställningar har fått namnet Galleri Tatis. 
Nils Tatis Andersson hade sina rötter i Kyrkheddinge. Sin sista tid tillbringade han på Linebäck i Lund. I Kyrkheddinge finns ännu medel i Tatis fond. 2015 inköptes bland annat ett piano med dessa tillgångar. 

Text: Ingrid Nathell, foto: Claes Wahlöö

Läs mer
Håkansson, Arne & Hagblom, Staffan, Lundaepoken från 30-tal till 60-tal. 1994.

Lundasamlingen, Tidningsartiklar ur klipparkivet.
Lunds stadskärna: bevaringsprogram/Krafts rote. 1983. 

  Senast uppdaterad 3 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André