logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Bendz, Hans (1851 – 1914), läkare, patolog

   Profiler

Bendz Hans


Hans Bendz, föddes i Västra Tomarp och dog i Lund. Han var medicine doktor, innehade en mängd olika anställningar som sjukhusläkare i Lund och inom den medicinska fakulteten vid Lunds Universitet. Han var intendent vid Ronneby Hälsobrunn 1886-1900, och utnämndes till professor i patologisk anatomi och rättsmedicin vid Lunds Universitet 1898.

Gift med författaren Emma Bendz, född Holmberg, dotter till kontraktsprosten Lars Paulus Holmberg.

Hans Bendz var en stor personlighet i det lundensiska universitetslivet. Han var stolt över att vara född ”söder om landsvägen”, ett uttryck som Bendz myntade för det bördiga landskap, som breder ut sig söder om väg nr E65 mellan Malmö och Ystad.

Hans Bendz hade hela livet en stor vänkrets. Så här beskrivs hans personlighet;

B. samlade vänner omkring sig, var han drog fram, under skoltiden, som student, som läkare och som professor. Han skydde ensamheten och älskade att ha sina vänner i trång krets omkring sig. Gärna ville han själv föra ordet, och gärna lät man honom också få göra det, ty han var en oförliknelig mästare i att berätta roliga historier. Han hade en medfödd, storslagen skådespelartalang och en stämma och ett ansikte, som drogo alla både med sig och till sig. – – – Att hänga över böckerna och fylla pappersarken vid skrivbordet låg i grunden ej för B. Men han förstod bättre än mången, vad han inhämtade, och förstod även att läsa i naturens bok samt kombinera med sitt vetande, vad han där såg. Härigenom och genom sin skarpa observationsförmåga samt sin juridiska läggning var han en boren rättsmedicus.”  (Carl M. Fürst)

I Lund blev ”farbror Bendz” en älskad husläkare. Han skapade förtroende, var omsorgsfull och kunnig. Under tiden som intendent i Ronneby hälsobrunn utvecklade och utvidgade han verksamheten. Som lärare för medicine kandidater var han en utmärkt pedagog.

Många av hans vänner har beskrivit honom som en glad student livet igenom.

Men Bendz höll också en vänskaplig relation till sina radikalare samtida. Om förhållandet till den sjutton år yngre Bengt Lidforss skriver Beyer att ”Till de i alla väder pålitliga vännerna hörde Hans Larsson, Einar Sjövall samt naturligtvis den gamle Hans Bendz, som alltid faderligt stått vid hans sida.”
Vid Lidforss´ begravning 1913 fördes prestaverna av Hans Bendz och Alfred Petrén.

Bilden av Hans Bendz ovan är en glasmålning, som satt i skyltfönstret mot gatan på det gamla apoteket Svanen. Troligen har den tillkommit i samband med att apotekshuset fick sin nya utformning 1897-99, då innehavaren Fredrik Montelin lät bygga om efter ritningar av Helgo Zettervall. Fönstret finns idag på Kulturen.


Text: Elisabet Lindqvist

Läs mer
Fürst, Carl M, Hans Bendz, (Svenskt biografiskt lexikon. Band 3. 1922).
Beyer, Nils, Den Bengt Lidforss: en levnadsteckning. 1968.

2018-12

  Senast uppdaterad 17 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André