logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

biblioteket

När Stadsbiblioteket skulle byggas – en lundensisk långbänk.

1928 flyttade Stadsbiblioteket från sin gamla lokal i Uggleboet (församlingshemmet på Södra Esplanaden) till Stadshuset, mitt emot domkyrkan. Där blev biblioteket kvar i drygt 42 år! De nya lokalerna visade sig ganska snabbt vara för små, framför allt var barnavdelningen alldeles för liten redan från början.1935 kunde man göra en ombyggnad, som bl.a. innebar att […]

Osborne Kerstin

Osborne, Kerstin (1911 – 2011), stadsbibliotekarie

Kerstin Osborne anställdes som stadsbibliotekarie 1960 med det uttalade uppdraget att skapa ett modernt bibliotek i Lund. Föga anade hon att i Lund tar det tid att komma till beslut. Redan när Stadsbiblioteket mitt emot domkyrkan invigdes 1928 insåg man att det var för litet. Så tidigt som 1937 började biblioteksstyrelsen arbeta för ett nytt […]

Rolf Lisa

Rolf, Lisa (1886 – 1932), Lunds första stadsbibliotekarie

Lisa Rolf var född i Stockholm, hennes far var den kände stockhomsarkitekten Ludvig Peterson. Efter studier i Uppsala försörjde hon sig som lärare vid några av de då nystartade folkhögskolorna. Under sin tjänstgöring vid Hvilans folkhögskola kom hon att gå en kortkurs i biblioteksskötsel. Efter att ha utbildat sig vidare vid den då nystartade Skolöverstyrelsens […]

Wennström Magnus

Wennström, Magnus, (1893 – 1974), stadsingenjör

 Magnus Wennström föddes i Ränneslöv (Halland) och tog studenten i Lund 1918. Civilingenjör blev han 1922 vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och samma år kom han till Malmö som biträdande ingenjör vid byggnadskontoret, för att sedan arbeta på stadsingenjörskontoret fram till 1924 då han tillträdde tjänsten som stadsingenjör i Lund – en befattning som […]