logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Ljunghill, Sonja (1912-1997), lågstadielärare, riksspelman.

   Profiler

Ljunghill Sonja

Sonja Ljunghill gladde många med sin musik och sång. Varje år deltog hon klädd i Tornadräkten i Folkmusikens dag, som ordnas av Kulturen tillsammans med Lunds spelmansgille.
Men också i andra sammanhang spred hon glädje. Jan Mårtensson berättar i boken Lundaprofiler under tusen år om när det var lång kö på bankkontoret på Mårtenstorget.
De som köade blev surare och surare tills Sonja Ljunghill kom in i lokalen och började spela på sin träskofiol. ”Hon spelade bort surheten och fram leenden och skratt”.

Sonja Ljunghill föddes i Simrishamn men växte upp i Staffanstorp. När hon var åtta år fick hon en mandolin. Fyra år senare började hon spela fiol och tog lektioner hos tonsättaren John Fernström i Lund.
Hon utbildade sig till lågstadielärare och var under många år en omtyckt lärare på Klosters småskola innan det blev musik på heltid.
Sonja Ljunghill var gift med Lunds skoldirektör K G Ljunghill. Paret fick fyra barn.

Som en av de första kvinnorna gick Sonja Ljunghill med i Lunds spelmansgille, som bildats 1953. Under en period var hon ordförande och musikledare i gillet.
Hon var också trubadur och uppskattades när hon sjöng gamla visor och spelade på träskofiolen.
1971 fick Sonja Ljunghill Zornmedaljen i silver och kunde titulera sig riksspelman. Enligt Jan Mårtensson hade hon hellre velat ha titeln riksspelekvinna.
1989 fick Sonja Ljunghill Lunds kommuns kulturpris för sin insats i Lunds musikliv.

Text: Ingrid Nathell

Läs mer:
Mårtensson, Jan och Ploski, Andrzej, Lundaprofiler under tusen år. 1999.
Löfström, Inge och Palm, Sven  Nekrolog (Dagens Nyheter 6 december 1997)

2016-10

  Senast uppdaterad 29 november, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André