logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Hedar, Josef (1894–1960), kyrkomusiker, tonsättare

   Profiler

Foto: Per Bagge/Universitetsbiblioteket, Lunds universitet

Josef Hedar föddes i Malmö. Som gymnasist vid latinläroverket där inspirerades han starkt av sin musiklärare, organisten och tonsättaren Axel Broberg och valde musik som sin livsbana. Efter studentexamen följde ett år i Lund med studier i litteraturhistoria men också i komposition för Alfred Berg. Han fortsatte sin musikaliska utbildning vid Musikhögskolan i Stockholm och tog flera examina där. 1920–1931 var han organist och musiklärare i Södertälje. Sistnämnda år återvände han till Lund som nyutnämnd domkyrkokapellmästare, en tjänst som han uppehöll fram till sin död. 1933–1948 var han även dirigent för Lunds Studentsångare och gjorde med dem flera konsertresor till bl.a. Tyskland och USA. Han disputerade 1951 i musikvetenskap med en avhandling om Dietrich Buxtehudes orgelverk. Ledamot i Kungl. musikaliska akademien 1943.

Josef Hedar blev tidigt fångad av musik från renässansen och barocken, ett intresse som han delade med sin första musiklärare, Axel Broberg, vars upptäckt och restaurering av den medeltida orgeln i Genarp (numera i Malmö museum) på sin tid fick stor uppmärksamhet. När Hedar på 1930-talet återvände till Skåne och där axlade tjänsten som domkyrkokapellmästare lyckades han få igång en musikverksamhet i Lunds domkyrka där inte minst äldre kyrkomusik exponerades. Bl.a. stod uppföranden av Bachs Johannespassion regelbundet på programmet och i sina orgelserier presenterade han musik från tidig barock som tidigare varit nästan okänd i Sverige. Han började snart botanisera i de samlingar av äldre musik som finns i Lunds universitetsbibliotek (bl.a. Wenster- och Engelhardtsamlingarna) och hittade där bortglömda verk av den tysk-danske komponisten Dietrich Buxtehude (1637–1707) som åren 1657–1660 var organist i Mariakyrkan i Helsingborg.  Under 1940- och 1950-talen inriktade sig Hedar i stor utsträckning på att sprida kunskap om Buxtehudes verk bl.a. genom sin doktorsavhandling Dietrich Buxtehudes Orgelwerke. Zur Geschichte des norddeutschen Orgelstils (1951) och utgåvan Dietrich Buxtehude. Sämtliche Orgelwerke 1–4 (1952).

Redan under sin tid i Södertälje fick Josef Hedar uppmärksamhet för de sånger han komponerade för elevkören vid stadens realskola. De var skrivna i en lättillgänglig stil med en frisk, naturlyrisk karaktär som i samlingen 10 sånger för barnröster (1925; ord av A.T. Gellerstedt). Med visor som dessa bidrog han till att reformera skolmusiken bort från den förhärskande manskvartettrepertoaren. Senare åstadkom han också en förnyelse av den repertoar Lunds Studentsångare hade, bl.a. genom manskvartetter som ”Regnvisan” och ”Klockbojen” (1931; Karl Asplund) och ”Lundagård” (1931; A. Anderberg) och även sånger för blandad kör som ”Musik” (1931; V. Ekelund) – samtliga tillgängliga på strömningstjänster i moderna inspelningar.   När Lunds domkyrka firade sitt 800-årsjubileum i maj 1946 uppfördes Hedars kantat ”I templet” för barytonsolo, kör och orkester. Han bearbetade också och gav ut en lång rad vokalverk (kantater) för solister, kör och instrument i olika konstellationer av främst Buxtehude, för uppförande i Lunds domkyrka.

Hedars insatser som dirigent för Lunds studentsångare omnämns som ”epokgörande” i publicerade eftermälen. Inte minst lyckades han bryta slentrianen i en uppförandepraxis som bitit sig fast i kören och visade vägen för en nyorientering inom manskörssången. Han var medveten om att denna tradition med de begränsningar som gällde för den ”var och förblev ’Kleinkunst’, men att den med desto större nödvändighet måste hållas på ett så högt plan som möjligt” (Å. Carlsson, 1960). Både i fråga om programval och framförande undvek han publikfriande effekter. Inte minst imponerande var det omsorgsfulla arbete han la ner på instuderingen av verk vilket bäddade för de framgångar kören fick när den turnerade i Sverige och utomlands. Flera av hans egna kompositioner för manskör, ingår fortfarande i körens repertoar men har också fått fäste i andra manskörer.

Text: Boel Lindberg

Läs mer
Carlsson, Åke, Josef Hedar – något om mannen och hans livsverk. (Studentsångaren, Årg 3:2, 1961, s. 5–7.)
Jansson, Henrik, Josef A. Hedar (Svenskt biografiskt lexikon, Band 18 (1969-1971), sida 382)
Jansson, Henrik, Hedar, Josef (Sohlmans musiklexikon, 2 uppl. Del 3, Stockholm, 1976, s. 385 f.)
Lunds universitets matrikel. 1959/60. W. Norlind och M. Persson (red), Lund, 1962, s. 274 f. (inkluderar en verkförteckning och bibliografi, båda ofullständiga)

Verk (urval)

I skogen. 10 sånger för barnröster till texter av A.T. Gellerstam. För solo, två- och enstämmig barnkör och piano. Stockholm 1925.
Regnvisa. Text Karl Asplund. För manskör. Stockholm 1931.
Musik. Text Vilhelm Ekelund. För blandad kör. Även utgiven i arrangemang för manskör. Stockholm 1931.
Klockbojen. Text Karl Asplund. För manskör. Stockholm 1931.

Lundagård. Text Adolf Anderberg. För manskör. Stockholm 1931.

En gång blir allting stilla. Text Pär Lagerkvist. För manskör. Stockholm 1955.

  Senast uppdaterad 18 december, 2022 av Ingrid André
  Publicerad 18 december, 2022 av Ingrid André