logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Olsson, Oscar (1877-1950), nykterhetsman, folkbildare och riksdagsman.

   Profiler

Olsson Oscar

Uppfann studiecirkeln under sin lundatid. Han blev med åren känd som ”Olsson med skägget”.

Född i Helsingborg i ett fattigt hem var Oscar Olsson IOGT:are sedan barndomen. Under sin lundatid mötte han filosofen Hans Larsson, vars inflytande på Olssons bildningsideal blev avgörande. Olsson engagerade sig inom nykterhetsrörelsen och blev aktiv inom dess folkbildningsarbete.
Bland annat deltog han i en studiekurs 1899-1902, där han experimenterade med alternativa pedagogiska metoder – en kombination av studiekurs, läsecirkel och lånebibliotek. I Reformatorn – IOGTs tidskrift – presenterade han huvudprinciperna för denna nya form för bildningsarbete.
Hans ideal är kamratcirkeln, där man studerar, diskuterar och umgås tillsammans.

Första studiecirkeln kom till i Lund
Som ett resultat av dessa pedagogiska funderingar startade han hösten 1902 på ett nykterhetscafé i Lund den allra första studiecirkeln – en form för självstudier som präglat svenskt bildningsarbete och som fungerar än idag. Caféet var troligen Edelweiss, beläget på andra våningen i hörnet av Råbyvägen och Östra Mårtensgatan. IOGT:s första studiecirkelbibliotek i sitt tidstypiska bokskåp finns idag i Stadsbibliotekets ägo.
Oscar Olsson blev lärare. Efter en kortare sejour i Karlstad, där han blev bekant med Ellen Key,  verkade han som lärarutbildare 1908-1942 vid Folkskoleseminariet  Linköping.

Drev bildningsfrågor i riksdagen
Inom IOGT träffade han också socialdemokratiska arbetare och blev ”kättare, rebell och socialist”, som han uttrycker det i en intervju. Han var också medlem i den radikala studentföreningen DYG (Den Yngre Gubben). Olsson blev så småningom socialdemokratisk politiker och riksdagsman. I riksdagen fortsatte han att driva bildningsfrågor, han var bl.a. medlem av 1920 års Folkbildningsutredning. Tillsammans med Rickard Sandler startade1917 han Bokstugan, som kom att fungera som ett sammanhållande organ för studiecirkelverksamheten.

Text: Ingrid André

Läs mer:
Törnqvist, Ingvar, Oscar Olsson, studiecirkelns fader. 2002.

  Senast uppdaterad 17 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André