logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Krantz, Karl-Oskar (1867-1933), filmpionjär

   Profiler

Han arbetade som lärare, läste teologi, forskade om stjärnor, men det är som lundensiskfilmpionjär han är känd. Han var först ut på flera områden – öppnade biografer, hyrde och distribuerade filmer, gjorde egna filmer och verkade en tid som filmcensor.

Karl-Oskar Krantz föddes i Håby, ett samhälle i Bohuslän. Hans far, Elias Jacobsson, var korpral. På 90-talet arbetade han som privatlärare vid Malmö navigationsskola samtidigt som han läste på Spyken i Lund. Han blev student först när han var 28 år och då han samma år skrevs in vid universitetet var han den äldste novitien den terminen. Efter två år var han klar med en fil.kand. Han arbetade sen som läroverkslärare i naturvetenskapliga ämnen men återvände till Lund 1902 för forskarstudier. Han engagerade sig också i studentlivet och hade uppdrag i Göteborgs nation.

Filmintresset hade vaknat och år 1905 öppnade han Lunds Biografteater på Stora Södergatan 13. Då fanns det redan en biograf, vid Clemenstorget, men den levde bara några månader. Inte nog med det. Han skaffade också en filmkamera och år 1907 spelade han in två dokumentärer.  Den ena från rektorsuppvaktningen 1 maj, den andra från demonstrationståget samma dag. I en annons i Lunds Dagblad välkomnade han lundaborna till sin Biografteater att se de två filmerna, förmodligen de första som spelats in i Lund överhuvudtaget.

Hans nästa filmprojekt fick betydelse in i våra dagar. Karnevalen 1908 berikades nämligen med ett nytt nöje, karnevalsfilmen. I samarbete med studentkåren spelade han in fem filmer av vilka Lejonjakten har blivit mest känd. Den var fem minuter lång och innehöll avancerade kameraåkningar. Filmen var en parodi på en dansk skandalfilmfilm där ett livs levandelejon sköts – i den lundensiska versionen drack lejonet pilsner och blev sedermera provinsialläkare i Småland.  Förutom att visa och att spela in filmer blev Krantz också pionjär som distributör av film. Han samarbetade med Charles Magnusson i på Svenska Bio i Kristianstad. Men 1911 lämnade han både filmbolag och Lund för att arbeta ett år som filmcensor vid Statens biografbyrå. Den organisationen och funktionen hade Krantz själv varit med om att initiera. Därefter var det lärarbanan som gällde– parallellt med att han var ”skuggdoktorand” på Astronomiska institutionen. År 1930 avlade han sin fil.lic. examen för professor Knut Lundmark. Den nyblivne licentiaten var då 63 år gammal. Det blev ytterligare några år som läroverksadjunkt innan han avled 1933.

Hans biografskapelse i Lund, som 1919 fick namnet Palladium, levde kvar ända till 1993.

Text: Solveig Ståhl

Läs mer
Lindström, Per, Lundakarnevalens historia. 2015.
Tersmeden, Fredrik, En lundensisk filmpionjär. (Gamla Lund-Nytt 2010:6)
Åhlander, Lars, Filmen i Lund: biograferna, filmerna, publiken. 2000, (Gamla Lund årsbok)

  Senast uppdaterad 28 februari, 2021 av Ingrid André
  Publicerad 28 februari, 2021 av Ingrid André