logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Andersson, Nils (1864-1921), jurist, folkmusikupptecknare

   Profiler

Andersson Nils

Född i Hofterup. Bosatt i Lund fr.o.m. 1880. Stadsnotarie i Lund 1901-1921 . Skulle ha blivit borgmästare. En av Strindbergs lundavänner.

Att Nils Anderssons minne ännu hedras beror främst på hans betydande insatser för att rädda den svenska folkmusiken. Han föddes i en bondgård som ligger alldeles intill Hofterups kyrka och var son till lantbrukaren Anders Andersson och Hanna Ottosdotter. Varje år anordnas i Hofterup en spelmansstämma till minne av Nils Andersson. Han är begravd på Hofterups kyrkogård.
Gravstenen är skapad av Carl Milles. Där ser man bl.a. en flöjt, Nils Anderssons instrument.

Tidigt intresse för folkmusik
Nils Andersson tog studenten vid Lunds katedralskola 1986 (den förste från Hofterup) och läste först humaniora och sedan juridik vid Lunds universitet. Redan som student hade han börjat nedteckna folkmusik ett arbete som han sedan ägnade sig åt livet ut. Han var skicklig på att få spelmän runt om i landet att dela med sig av sina låtar, att nedteckna musiken och att dokumentera sitt arbete.  År 1909 träffade han spelmannen Olof Andersson (inte släkt) som kom att hjälpa honom med insamlandet och att fullfölja hans verk. Efter Nils Anderssons död fick lyckades Olof Andersson att få det insamlade materialet tryckt. Det blev Svenska låtar ett verk i 24 band.

Strindbergs vän
Under studentåren blev Nils Andersson god vän med den femton år äldre August Strindberg, som bodde i Lund 1896-99. Deras vänskap varade livet ut. Nils Andersson, som på grund av juridiska uppdrag,  ofta vistades i Stockholm återsåg då Strindberg. Under Strindbergs sista tid besökte han honom ofta och hjälpte honom att skriva testamente. När Nils Andersson inte var i Stockholm brevväxlade de flitigt. Nils hustru Anna påstod att hennes man var den ende som Strindberg aldrig blivit ovän med.

Nils och Anna Andersson hade en stor vänkrets. Anders Zorn bjöd in Nils Andersson till att vara domare i spelmanstävlingen vid Gesunda 1906. Året efter anordnade Nils Andersson en tävling i Lund och sedan spred sig intresset över hela landet. Nils Andersson fick överta jollen till Zorns båt Mejt. På sommaren bodde paret Andersson i sitt hus i Barsebäckshamn. I Lund hade de en stor våning vid Bantorget.

Hejdad av döden
Nils Andersson såg fram emot att få avsluta sina uppdrag i Stockholm och att lämna posten som stadsnotarie för att i stället bli borgmästare i Lund. Denna syssla var inte så betungande och han hoppades att äntligen få möjlighet att leva upp till sitt valspråk: Nulla dies sine polska (ingen dag utan polska). Därav blev intet. När han skulle avtacka sin företrädare borgmästare Carl Brink, segnade han ned och dog. Så många ville följa honom till graven att man satte in ett extratåg på banan Lund – Barsebäck.

Text: Margareta Wickström

Läs mer:
Larsson, Ola,  ”Dagar som skakade Skåne”; speglingar av Nils Anderssons död i mars 1921. (i Runtenom 2001:1, s.5)

  Senast uppdaterad 29 november, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André