logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Hellquist, Elof (1864 – 1933), produktiv språkvetare

   Profiler

Foto: Per Bagge/Lunds universitetsbibliotek

Ett vetenskapligt storverk – så kallades ett arbete som kom ut i Lund 1923, alltså för precis hundra år sen.  Det var Svensk etymologisk ordbok i två band och mannen bakom verket var Elof Hellquist, som då var professor i nordiska språk vid universitetet i Lund. Han var lärd och hans vetenskapliga produktion var stor. Etymologi är läran om ord språkhistoriska ursprung, släktskap och utveckling.

Hellquist kom från Norrköping där hans far var postmästare. Han inledde sin akademiska karriär i Uppsala där han var elev till den kände språkforskaren Adolf Noreen. Han disputerade 1890 och blev docent i nordiska språk och adjunkt vid läroverket.  Åren 1894  –1903 var Hellquist medarbetare i redaktionen av Svenska Akademiens ordbok. Han kom till Lund 1898 som lektor i modersmålet och tyska och var sen en period i Göteborg. Han arbetade som gymnasielärare vid flera skolor. År 1914 återvände han till Lund för gott och till professuren i nordiska språk.

Bland hans viktigaste arbeten kan nämnas studier i 1600-talets svenska, en omfattande studie över de svenska sjönamnens härledning och historia, svenska ortnamn mm.  Hans vetenskapliga nyfikenhet tog honom till olika områden. Ett arbete har titeln Göteborgs gatunamn (1911) ett annat Om namn och titlar, slagord och svordomar (1918).

Han var passionerat intresserad av ordens uppkomst, betydelse och släktskap. Men hans största bedrift är den etymologiska ordboken – den första och hittills enda i sitt slag, dvs en någorlunda fullständig etymologisk ordbok över svenskan. Den kom ut vid årsskiftet 1922-23. Sen dess har boken getts ut i nya upplagor och tryckts om åtskilliga gånger, senast 1999. Nu pågår ett stort projekt att skapa en reviderad upplaga av Hellquists ordbok. Det drivs av institutionen för språkstudier vid Umeå universitet och sysselsätter många språkforskare. Arbetet som beräknas pågå till 2025 ska samlas i en databas. Den första upplagan är digitaliserad i Projekt Runeberg.

Bland allmänheten finns ett stort intresse för etymologi. Det märks inte minst i frågor till experter i media om ords ursprung

Förutom sin stora produktion som forskare var Elof Hellquist också en prisad översättare, särskilt av antikens författare. Professor Gösta Holm skriver att hans föreläsningar ansågs mycket fängslande och kompletterar bilden av honom med ett kort omdöme: ”Som tentator var han fruktad.”

När Hellquists etymologiska ordbok kom ut uppmärksammades det i studenttidningen Lundagård, han tillägnades en Q-vers och en karikatyr:

Han hopbar ord
arla vaken
med lärd lingvists
långsamma möda.
Hans lexikon
länge skall stånda
svårbrytbart
å svensk kulturgrund.

Egil Q. Skallagrimson

Text: Solveig Ståhl


Läs mer
Holm, Gösta, G Elof Hellquist. (Svenskt biografiskt lexikon. Band 18. 1969-1971).
Student i Lund: en halvsekelkrönika. D.3, 1920 – 1929.
Wikipedia

  Senast uppdaterad 5 mars, 2023 av Ingrid André
  Publicerad 5 mars, 2023 av Ingrid André