logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Bäckström, Holger (1939-1997), bildkonstnär, skulptör, grafiker, datakonstnär

   Profiler

Bäckström Holger

Född och verksam i Lund, gift med konstnären Barbro Bäckström.
Holger Bäckström studerade vid Konstfackskolan i Stockholm 1960-64 och flyttade efter avslutad utbildning tillbaka till Lund.

Skulptomåleri – en kombination av måleri och relief
Holger Bäckström arbetade med tredimensionella målningar sedan tidigt 1960-tal. Han ville med denna teknik skapa ett intryck av rörelse, kosmiska spekulationer och fantasier. ”Det är ganska naturligt att jag sysslar med tredimensionellt måleri, eftersom jag också arbetar med skulptur. För att man ännu bättre ska kunna uppleva de olika dimensionerna har jag också börjat göra en del rörliga reliefer” (SDS 19 september 1965)

”Holger Bäckström tenderar att överbrygga gränserna mellan olika konstarter. I hans fall gäller det måleri-reliefskulptur. Han arbetar stegvis och metodiskt med rumsdefinitioner. Det han skildrar är en sorts överjordiska rymdmiljöer – genomblåsta av glasklar blå luft och vita molnångor” (Carin Nilsson, SDS 28 januari 1966).

”Penseln verkar ha flugit fram över ytorna i virvlande fart – en blixtrande impulsiv impressionism i rymdperspektiv … i hetsigt koloristiskt mönster” (Stig Johansson, SvD 7 januari 1967).

De ungas Artotek
Tillsammans med ett tiotal andra konstnärer startade Holger Bäckström De ungas Artotek i Malmö 1964. Artoteket syftade till att etablera en lokal plattform för yngre konstnärer och blev, tillsammans med en handfull andra gallerier, en viktig mötesplats i regionen.

Beck & Jung – konstnärsduo, pionjärer inom datakonst
Från 1965 samarbetade Holger Bäckström med barndomsvännen Bo Ljungberg under artist- och firmanamnet Beck & Jung. De började mycket tidigt använda datorn i den konstnärliga processen och vann stor internationell uppmärksamhet. De utförde även en mängd monumentala utsmyckningar i Sverige och utomlands.

Deltog i projektet Multikonst
Multikonst var ett folkbildningsprojekt som genomfördes 1967 av bl a Konstfrämjandet och Sveriges Television. Verk av 68 konstnärer visades på 100 svenska orter samtidigt och fick, med mer än 350 000 besökare, stort publikt genomslag.

”Världens snyggaste ABC”: ett bokstavligt samtal
Under 1969 påbörjades ett bokstavligt samtal mellan Holger Bäckström och vännen, galleristen Anders Tornberg.. De kommunicerade genom att klippa ut textkombinationer ur tidningar och skicka till varandra. Ordet ”Världens” börjar varje mening (t ex Världens högst betalda a, Världens mest erfarna b, Världens modernaste c). Anders Tornberg sammanställde senare materialet till en bok.

Barbro & Holger Bäckströms stipendium
År 1998 mottog Malmö Konstmuseum en betydande ekonomisk donation från makarna Bäckström. Avkastningen är avsedd för ett stipendium till ”lovande eller etablerade svenska konstnärer”.

Text: Ann Beran

2016-10

  Senast uppdaterad 29 november, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André