logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Krebs, Fredrik, (1845 – 1925) konstnär, teosof

   Profiler

Fredrik Krebs, självporträtt

Den dansk-svenske konstnären Fredrik Krebs blev en av centralgestalterna i Lunds kulturliv under decennierna kring förra sekelskiftet. Han var också medlem i Teosofiska samfundets lokalförening i Lund. Altartavlorna i några skånska kyrkor vittnar om hans engagemang i indisk mytologi – han lät gärna hinduernas gud Shiva mingla med de traditionella bibliska gestalterna.

Fredrik Krebs föddes 1845 och redan som 17-åring började han studera vid den danska konstakademin.  På 1880-talet bosatte han och hustrun Helene sig i Lund och här stannade paret för gott. Han hade ingen framgång som målare till en början utan livnärde sig som teckningslärare på Tekniska skolan. Bland hans elever fanns Theodor Jönsson och de båda blev mycket goda vänner. Makarna Krebs dog båda 1925 och de hade testamenterat hela sin kvarlåtenskap till Theodor Jönsson, som då var en känd konstnär.
Jönsson bodde i Esarps gamla skola, utanför Staffanstorp, ända till sin död 1966. Han testamenterade hela sin kvarlåtenskap till kommunen mot att en stiftelse skulle bildas och förvalta hans hem som ett konstnärsmuseum, tillgängligt för allmänheten. Men i oktober 2021 beslöt kommunen att sälja både skolan och Theodor Jönssons hela kvarlåtenskap – däribland Krebs tavlor och fina boksamling – på auktion. Kritiken var hård men hjälpte inte. I december 2021 avyttrades allt.

Både Fredrik Krebs och Theodor Jönsson var belästa och förtrogna med idéer och strömningar inom det europeiska konstlivet. Krebs korresponderade med flera internationella storheter som Kröyer, Albert Krüger och Richard Berg.

En annan av Krebs konstnärsvänner var Sven Bengtsson – snickaren som gått vidare som keramiker, skulptör och ciselör. Han hade grundat en lokalförening av Teosofiska samfundet och värvade Krebs som medlem. Systrarna Maria och Erika Jonn var också medlemmar.

Teosofiska Samfundet är ett religionsfilosofiskt sällskap, som stiftades 1875 i New York och etablerades i Sverige 1889. Grundidén är att bilda en kärna av ”universellt broderskap” inom mänskligheten utan att fästa avseende på ras, troslära, kön, samhällsställning eller hudfärg.

Avdelningen i Lund var den tredje i Sverige. Krebs blev senare dess ordförande.

Teosoferna hämtade idéer från indiska religioner vilket tycks ha påverkat Krebs också som konstnär. I en del altartavlor han målat har han smugit in indiska gudar. På en tavla har Jesus med Moses och Paulus fått sällskap med en fyrarmad figur som reser sig inne i en eld och på gudens huvud kan man se flodgudinnan Ganges.

 Om detta berättar Michael Economou i en skrift som ingår i Föreningen Mentors elevers skriftserie. Målningarna utfördes i början av 1890-talet. Economou tycker det är märkligt att Krebs ”tillägg” inte uppmärksammades av beställarna.

Bland Fredrik Krebs aktiviteter inom det lokala kulturlivet märks också att han var med och grundade Lukasgillet.

Text: Solveig Ståhl

Läs mer
Economou, Michael, Fredrik Krebs & kulturlivet i Lund vid förra sekelskiftet.2010.

  Senast uppdaterad 12 februari, 2023 av Ingrid André
  Publicerad 12 februari, 2023 av Ingrid André