logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Alm Folke

Alm, Folke (1917 – 2002), domkyrkoorganist, körledare, kompositör

Lund är en av landets rikaste körstäder. Rötterna finns både i studentkåren och i stadens kyrkor. I Domkyrkan verkade Joseph Hedar som domkyrkokapellmästare från 1931 till sin död 1960. Hans efterträdare blev Folke Alm. Folke Alm föddes i Karlskrona 1917. Efter studier på Musikhögskolan 1939 – 1943 blev han organist i Varbergs kyrka samt dirigent […]

Rietz, Johan Ernst (1815-1868), dialektforskare, skandinavist, präst

År 1867 publicerades pionjärverket Svenskt dialektlexikon: ordbok över svenska språket. Det omfattande verket tillkom i en tid som saknade datorer och andra tekniska hjälpmedel – denna guldgruva för språkintresserade är resultatet av en mans livslånga flit.Johan Ernst Rietz kom från ett enkelt hantverkarhem i Karlshamn. Uppmärksammad för sin begåvning kunde han som 16-åring avlägga studentexamen vid […]

Rydelius Andreas

Rydelius, Andreas, (1671 – 1738), filosof, biskop i Lund

En gata på söder i Lund är uppkallad efter Andreas Rydelius. Han hann verka endast fyra år (1734 – 1738) som biskop i Lund, men hans betydelse för svensk idéhistoria är betydligt större. Under tjugo år var han professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet innan han övergick till den teologiska fakulteten. Sådana övergångar var […]

Schartau, Henrik (1757 – 1825), präst

Henric Schartau var en präst och predikant i Lund som i slutet av sjuttonhundra- och början av artonhundratalet var känd för sina kompromisslösa och stränga predikningar. På så vis kom han att påverka många unga präster och hans lära, den ”schartauanska väckelsen”, spreds i framför allt Skåne och på västkusten. Schartau blev 1785 andre komminister vid domkyrkan i […]

Winstrup narbild

Winstrup, Peder – en tidskapsel

Det var biskop Peder Winstrup som övertalade den svenske kungen att inrätta ett universitet i Lund. Nu blir han själv, i mumifierad form, en av de stora attraktionerna när universitetet firar sitt 350-årsjubileum 2018. Hans kvarlevor är en guldgruva för forskarna och undersökningarna har bjudit på många överraskningar. – Han är en unik tidskapsel från […]

Winstrup Peder

Winstrup, Peder (1605 – 1679), biskop, initiativtagare till Lunds universitet

Peder Winstrup var den siste danske och den förste biskopen i Lunds stift. Han föddes i Köpenhamn och var son till biskopen över Själlands stift. Han gick i skola i Sorø, den tidens Eton i Danmark, och gjorde senare en flera år lång utbildningsresa på kontinenten där han träffade många av samtidens lärde. Vid hemkomsten […]

Winstrup, Peder, Exit från domkyrkan

Kändis i livet på 1600-talet – och ännu mera nu som sällsamt välbevarad mumie. Det handlar om Peder Winstrup, biskop i Lund från 1638 till sin död 1679. Han var den som först väckte tanken på ett universitet i Lund. Han begrovs i Domkyrkan där hans kista har stått på olika ställen – sedan 1875 […]

Zettervall Helgo

Zettervall, Helgo (1831-1907), domkyrkoarkitekt

   Helgo Zettervall föddes i Lidköping. Han utbildades på Kungliga Akademien för De Fria Konsterna (FrKA). Samma år som han utexaminerades, 1860, utsågs han till domkyrkoarkitekt i Lund. Zetterwall efterträdde Brunius, som hade haft detta uppdrag sedan 1830-talet och som fram till sin död 1869 drev en hätsk kampanj (”trakaserier, sedermera systematiskt fortgående förföljelseskrifveriet i […]