logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

  Gatunamnen inom vallarna

Underlag för denna framställning har hämtats hos Bengt Pamp (Från Gödelöv till Östen Undéns gata), Kartornas Lund (1990) och bevaringsprogrammen.

Claes Wahlöö skrev och fotograferade.