logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Andersson, Hedda (1861-1950), läkare

   Profiler

heddaandersson

Lunds universitets första kvinnliga student. Studerade medicin vid Lunds universitet 1880-1892. Bosatt i Lund efter sin pensionering 1925-1950.

 Att Hedda Andersson skulle bli läkare hade hennes mor och mormor bestämt redan år 1870 då det blev tillåtet för kvinnor att ta studenten. År 1892 blev Hedda Andersson Skånes första kvinnliga läkare. I hennes släkt hade kvinnorna i flera sekler sysslat med sjukvård. Kunskap och händighet hade gått i arv från mor till dotter. Heddas mormor Elna Hansson, som arbetade i Malmö men kallades Lundakvinnan, var särskilt skicklig. Flera av släktens kvinnor hade levt under hot om åtal för kvacksalveri. Heddas mormor blev åtalad men inte Heddas mor Johanna Maria Andersson. Hon hade rest till Stockholm för att bli fältskär men inte behövt fullfölja utbildningen eftersom kungen, Karl XV, skrivit ett intyg som gett henne fältskärsbehörighet efter det att hon hade lyckats läka hans variga och komplicerade benbrott. Fältskärsexamen gav kvinnor rätt att utföra viss sjukvård.

Hon kostades på
Heddas mor och mormor kostade redan från skolstarten på Hedda den bästa utbildningen. Hon hade blivit sin mors enda barn. Av sin stora familj hade modern bara Hedda kvar. Hedda fick privatlektioner av läroverkslärare och tog studenten som privatist. Läroverken i Malmö var då inte öppna för kvinnor.

Första kvinnliga medicinaren i Lund
När hon 1880 började läsa medicin var hon ensam kvinna och det kom att dröja två år innan nästa studentska påbörjade läkarutbildning. Det var med stor tveksamhet hennes hyresvärdinna hade vågat sig på att hyra ut rum till en kvinnlig student. Studentskorna var mycket påpassade. När de deltog i fester måste de ha någon äldre kvinna – ett förkläde – med sig och ge sig hem mycket tidigare än sina manliga kamrater. I nationen mottogs Hedda storartat. Albert Ulrik Bååth skrev en dikt till hennes ära och kamratkretsen ordnade hälsningsgille med bal och spex. Som tack bjöd Hedda på bal och supé i Malmö på Stadt Hamburg.

Malmö-Stockholm-Rottne
År 1887 tog Hedda kandidatexamen och fick därefter praktisera på Karolinska institutet i Stockholm. Där blev hon god vän med Sveriges första kvinnliga läkare Karolina Widerström. När Hedda själv tog sin med.lic.examen blev hon nummer två. Hon försökte arbeta som privatpraktiserande läkare i Malmö men arbetsbördan blev för stor. Alltför många patienter sökte sig till hennes mottagning.
Efter ett par år flyttade hon till Stockholm. Där fanns Karolina Widerström som hon kunde byta erfarenheter med. Sina sista år som läkare verkade hon i Rottne utanför Växjö.

Tillbaka till Lund
År 1925 pensionerade hon sig. Hon hade då arbetat som privatpraktiserande läkare i 32 år. Efter pensioneringen bosatte hon sig på Karl XI gatan i Lund. Hon levde i ytterligare 25 år och dog vid 89 års ålder år 1950.

Lunds kommun har hedrat henne genom att sätta upp en skylt på hennes hus på Karl XI gatan 8. Lunds universitet inrättade år 2009 en gästprofessur i Hedda Anderssons namn och ett nätverk för kvinnliga professorer vid Lunds universitet bär namnet Hedda.

2018 planeras en femte gymnasieskola i Lund. Den ska heta Hedda Andersson- gymnasiet.

Text: Margareta Wickström

2014-01-01

  Senast uppdaterad 17 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André