logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Andrée, Torsten (1900 – 1981), socialdemokratisk politiker

   Profiler

Andrée Torsten
Bysten av Andrée utanför Blocket. Skulptör: Arne Jones.
Torsten Andrée var skolvaktmästare, men kom tidigt in i politiken och engagerade sig inom SSU – det socialdemokratiska ungdomsförbundet. Redan i början på 1920-talet lärde han känna Tage Erlander som då studerade i Lund. Deras vänskap varade livet ut och Andrée var en av de vänner i Lund som Erlander hade nära kontakt med när han flyttat till Stockholm och kommit med i regeringen.

Andrée hade många politiska uppdrag och han hade makt och inflytande. Han var ordförande i Lunds stadsfullmäktige, landstingsråd och satt även i riksdagen åren 1949-52. Han var initiativrik på många områden. År 1938 var den efterlängtade simhallen klar. Andrée var ordförande i badhusstyrelsen och såg till att det bildades en simklubb – Poseidon.

Lärarhögskolan gick till Malmö

Men han agerade förgäves att få den nya Lärarhögskolan till Lund. År 1959 ingick han i en politiskt tung delegation som uppvaktade statsmakterna för att lärarutbildningen vid Seminariet skulle bli stommen i den nya lärarutbildningen. Ett argument var att det hade utbildats folkskollärare vid Seminariet sedan mer än hundra år tillbaka. Men det hjälpte inte – Malmö fick den eftertraktade Lärarhögskolan.

Lasarettsblocket hans skötebarn
Han var en drivande kraft för tillkomsten av lasarettsblocket i Lund och ville egentligen bygga det ännu högre än vad byggnadsnämnden gick med på. En bronsbyst av honom finns utanför universitetssjukhuset. Blocket invigdes 1968, av vännen Tage Erlander.
Torsten Andrée hade nära kontakter med ledande medicinare i Lund och vid invigningen harangerades han som ”den ende lekman som skulle kunna gå ronden”.  Han utsågs till medicine hedersdoktor för sina insatser.

Förbjöd kontroversiell konsthallsaffisch
En kontrovers som skapade rubriker långt utanför Lund inträffade 1969 inför en planerad utställning om hippierörelsen Underground. Konstnären Sture Johannesson hade gjort en affisch med en naken piprökande kvinna, men konsthallsnämnden, där Torsten Andrée var ordförande, ansåg att affischen spred knarkpropaganda och förbjöd den. Utställningen öppnades aldrig och konsthallschefen Folke Edwards som godkänt affischen fick avgå.

Respekterad över partigränserna

Torsten Andrée var respekterad över partigränserna. Lund fick en borgerlig majoritet 1954 men han fick förtroendet att sitta kvar som ordförande i fullmäktige ända till 1970.  Hans goda kontakter med den socialdemokratiska regeringen var förstås en tillgång.

Text: Solveig Ståhl, foto: CW

  Senast uppdaterad 19 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André