logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Borelius, Hilma (1869-1932), akademisk pionjär

   Profiler

Borelius Hilma

Hilma Borelius var litteraturhistoriker. Hon disputerade år 1909 och blev året därefter docent vid Lunds universitet. Trots hennes lysande begåvning och utåtriktade personlighet lade hennes kön hinder i vägen för hennes karriär och den högsta tjänst hon innehade var t. f. professor under en termin (1922).

Av universitetets 70 professorer och docenter var hon länge den enda kvinnan. Hennes stora akademiska arbeten gällde bland annat Erik Gustaf Geijer och Hedvig Charlotta Nordenflycht.

Hilma Borelius, som var dotter till den kände filosofen Johan Jacob Borelius, förblev lundabo hela sitt liv. Hon gick i Lunds elementarläroverk för flickor och tog studenten 1891 som privatist på Katedralskolan. Samma år skrevs hon in vid universitetet och tog sin fil. kand. 1895 och sin fil. lic. 1902. Hon bildade aldrig familj.

År 1900 medverkade Hilma Borelius till grundandet av Lunds kvinnliga studentförening för de cirka 200 kvinnor som då studerade vid universitetet.  Hon blev dess första mycket aktiva ordförande. Några år senare valdes hon till ordförande i Lunds lokalförening för LKPR, Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Hon var också aktiv i fredsrörelsen och bidrog med åtskilliga artiklar i kvinnotidskrifterna Dagny och Hertha.

Hon ligger i familjegraven på Östra kyrkogården under en egen sten med inskriften ”Vänner reste vården”.

Text: Ingrid Meijling Bäckman

Läs mer:
Kvinnor vid Lunds universitet,
red. Christina Carlsson Wetterberg och Göran Blomquist, (i Årsbok/ Lunds universitetshistoriska sällskap, s.73 ff, 1999).

  Senast uppdaterad 22 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André