logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Schlyter, Carl Johan (1795 – 1888), professor, handskriftsutgivare

   Profiler

Schlyter Carl Johan

Schlyters väg vid Tornavägen minner om en av Lunds främsta jurister genom tiderna. Schlyter hade studerat i Uppsala och var under åren 1838 – 1876 professor i Lund, första i allmän lagfarenhet, sedan i laghistoria. Han hade fått i uppdrag att ge ut Sveriges medeltida lagar på grundval av befintliga handskrifter. Tekniken för handskriftsutgivning var vid denna tid ännu outvecklad och många problem måste lösas.  Ett så stort utgivningsprojekt hade inte tidigare funnits i Sverige, och efter en medarbetares död 1833 fortsatte Schlyter ensam med den väldiga uppgiften, befriad från all undervisning. Rättsfilosofiskt företrädde han den historiska skolan: historiska kunskaper är nödvändiga för att förstå rätten och att kunna skriva nya lagar. Förutom ett starkt musikaliskt intresse (han var medlem av Musikaliska akademien) hade även ett stort kyrkligt engagemang och var påverkad av Henrik Schartau.

Text: Sten Hidal

Läs mer
Tegnér, Elof, Minnen och silhouetter: Anteckningar nedskrifna under sommarvistelser vid Arild under 1890-talet. Utg. av Rolf Arvidsson. 1974. ( Om Schlyter främst s 25-27).

  Senast uppdaterad 21 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André