logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kjellman, Nils, (1911 – 2014), legendarisk rektor

   Profiler

Kjellman Nils

Nils Kjellmans namn är nära förbundet med gymnasieskolan Spyken, vars rektor han var i 32 år (1944-1976). Han var född 1911 och efter studier i främst tyska tillträdde han en tjänst som ordinarie lärare 1941 vid vad som då hette Lunds privata elementarskola.

Skolan kom sedan att heta Strömbergskolan efter att ha blivit kommunaliserad 1968, och till sist som i dag, gymnasieskolan Spyken. (Spyken var länge skolans öknamn, enligt legenden en felsägning av rektor Strömberg.)

Nils Kjellman kom att ägna en mycket stor del av sitt yrkesliv åt Spyken.
Gamla spykister minns sin rektor med värme. Varje läsår lade han sig vinn om att ha ett personligt samtal med var och en av skolans elever och i hans förunderliga minne fanns de flesta lagrade långt efter det att de lämnat skolan.
Särskilt varmt om hans hjärta låg de elever som gick på skolans tvååriga linje, alltså en linje där de särskilt begåvade kunde läsa in den treåriga gymnasiekursen på två år. De kom ofta från mindre bemedlade hem och/eller från hemorter långt från Lund. Ofta var de inackorderade. Kanske bodde de t.o.m. i huset på Vallgatan mitt emot skolans huvudbyggnad där ett antal lägenheter fanns tillgängliga för långväga spykister. Lennart Sterner, som så småningom själv blev rektor för Spyken, var en av dem.

Med många intressen
Efter pensioneringen 1976 läste rektor Kjellman raskt in fyra akademiska poäng i ämnet fysik och på det porträtt som hänger i skolans personalrum är han avbildad invid ett mikroskop.
Bland hans personliga intressen spelade musiken en stor roll och han var en flitig besökare på Lunds olika musikevenemang.
Nils Kjellman var tidvis bosatt i Tyskland tillsammans med sin hustru Elisabeth men slutade sina dagar i Lund hundratvå år gammal.

Text: Ingrid Meijling

2018-12

  Senast uppdaterad 17 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André