logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

heddaandersson

Andersson, Hedda (1861-1950), läkare

Lunds universitets första kvinnliga student. Studerade medicin vid Lunds universitet 1880-1892. Bosatt i Lund efter sin pensionering 1925-1950.  Att Hedda Andersson skulle bli läkare hade hennes mor och mormor bestämt redan år 1870 då det blev tillåtet för kvinnor att ta studenten. År 1892 blev Hedda Andersson Skånes första kvinnliga läkare. I hennes släkt hade […]

Bendz Hans

Bendz, Hans (1851 – 1914), läkare, patolog

Hans Bendz, föddes i Västra Tomarp och dog i Lund. Han var medicine doktor, innehade en mängd olika anställningar som sjukhusläkare i Lund och inom den medicinska fakulteten vid Lunds Universitet. Han var intendent vid Ronneby Hälsobrunn 1886-1900, och utnämndes till professor i patologisk anatomi och rättsmedicin vid Lunds Universitet 1898. Gift med författaren Emma […]

Ribbing Maria

Ribbing, Maria (1842-1910), lärarinna och oavlönad socialarbetare

Efter att på egen hand ha lyckats finna en skola öppen för flickor kom Maria Ribbing in på Lärarinneseminariet i Stockholm. Efter sin examen undervisade hon på Normalskolan för flickor fram till 1871 då hon gifte sig med läkaren Seved Ribbing. Efter en ettårig bröllops- och studieresa runt om i Europa bosatte de sig i […]

Ribbing Seved

Ribbing, Seved (1845-1921), läkare och filantrop

Ribbing var stockholmare och utbildad i Uppsala. Men i Lund har vi Ribbingska sjukhemmet och det är hans och inte minst hustrun Maria Ribbings verk. En enkel man1879 kom Seved Ribbing till Lund som extra ordinarie professor i pediatrik. Han blev senare Rector magnificus och teologie hedersdoktor. I en skrift av Ola Persson beskrivs en […]

Sahlström Ninnie

Sahlström, Ninnie, (1912-1991), initiativtagare till Kontakt-Tjänst

Ninnie Sahlström hette som flicka Wångblad. Hon var född i Göteborg där hon tog studenten och tog en fil.mag. examen i bland annat geografi, historia och statskunskap. Redan som barn hade hon visat medkänsla med de många arbetslösa i 30-talets Göteborg. Efter studentexamen skulle hon ha velat studera till socionom men eftersom denna utbildning inte […]

Schnell, Carl Christopher (1688-1771), akademifältskär

Fältskären Schnell är känd för att ha räddat livet på Linné. När den unge Carl Linneus studerade i Lund var han en gång på utflykt i Fågelsångsdalen för att studera naturen. Där blev han så illa stungen av en insekt att armen svullnade upp och han blev allvarligt sjuk. Schnell som då var kombinerad stadsfältskär […]