logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Tandberg, John (1896 – 1968), fysiker, urlundensare

   Profiler

GN_tandberg

John Tandberg. född i Norge 1896, var son till lundafotografen Lina Jonn och storbonden Gudbrand Tandberg. Han blev tidigt moderlös och uppfostrades av mostrar på St Tomegatan 16 i Lund. Redan som barn fick han ett eget kemilaboratorium och var under gymnasieåren en flitig låntagare på UB.

Hans intressen var i sanning tvärvetenskapliga och innefattade bl.a. astronomi, språk, filosofi, matematik, kemi och fysik. Poesi var ett annat brinnande intresse och han skrev själv sonetter. Tegnér och Newton var två av hans stora förebilder.

Genom bekantskap med Manne Siegbahn, sedermera professor och nobelpristagare i fysik, gled han tidigt över till fysiken. Redan 1916 uttalar han: ”Jag är rädd, att jag överger min barndoms levnadsmål och ynglingaålderns häftigt älskade vetenskap för att famna fysikens fylliga kropp.”Han fick en t.f. e.o. amanuenstjänst på fysiska institutionen. Har visade han snart även prov på detektivtalanger. Under en middag på Grand diskuterades en efterlyst pump, den von Gieringska luftpumpen, som kommit till Sverige på 1700-talet med den Triewaldska samlingen. John Tandberg och ett par kamrater begav sig på natten till Fysicums vind för att leta och John blev den stolte finnaren av pumpen.

Även försvunna väderleksobservationer från mitten av 1800-talet lyckades John spåra till matematikprofessor Carl Johan Hills dödsbo.

Karnevalsintresse

John Tandberg var också mycket intresserad av karnevaler. År 1920 förevisade han som intendent för karnevalsmuseet kuriosa som Karl Xll:s skalle, dels som ung och dels som gammal samt det ”Bi. som står den lyckan djärvom”. Till Urkarnevalen 1924 var han med och gjorde karnevalsprogrammet. Han deltog också i Lunds studenters namnändringsförening u.p.a. som satte nya namn på gator och byggnader. Finngatan blev t.ex. Villovägen. Nattetid klistrades de nya namnen upp med mycket hållbart vetemjölsklister.

Skämtsamma telegram

Åtskilliga gånger blev lundaborna utsatta för John Tandbergs skämtsamma telegram och meddelanden bl. a. om en partiell solförmörkelse som skulle upprepas som hel förmörkelse och studentväxlar som skulle annulleras på grund av en banks rekonstruktion. Tandbergs Normalformulär hör till andra minnesvärda saker. Den l maj 1924 fann mänga lundabor ett fint tryckt meddelande i sina brevlådor om en förestående desinfektion för utrotande av loppor och vägglöss. De uppmanades att vid ett angivet klockslag noga vädra ur sina bostäder. Otaliga var de fönster som slogs upp vid den stora vädringen!

År 1925 tog Johns studentliv nästan slut. Electrolux ville konsultera honom ”ett par veckor”, angående vissa problem då det gällde utvecklingen av kylskåp, Det blev 37 år hos Electrolux i Stockholm! Här forskade han bl.a. om väte och palladium, om rost och hur man stänger av kylar. Han arbetade även framgångsrikt med vinkelns tredelning.

John Tandberg var själsligen en urlundensare, även om han inte var född här. Han frestades hela tiden att göra något roligt istället för forskning. Det skönas rike var för John Tandberg ett universalrike med fysik och skämt.

Bild: Ur Student i Lund 1924 (Lundagård 1/5)

Text: Ulla Holmér. Gamla Lund Nytt 2004:6

  Senast uppdaterad 17 januari, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 1 december, 2019 av Rune Källén