logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Hill, Carl Fredrik (1849-1911), konstnär

   Profiler

Hill Carl Fredrik

Driven av en oändlig lust att måla och teckna for den 24-årige Carl Fredrik Hill till Paris och ett produktivt konstnärsliv, men med ett starkt, skuldbetonat faderskomplex och en sorg över att han aldrig hann visa fadern vad han verkligen dög till drabbades han av kronisk schizofreni och levde efter några år på hospital de sista 28 åren av sitt liv, alltjämt producerande konst, i sitt barndomshem i Lund.

Carl Fredrik föddes i Lund 31 maj 1849. Hans far var matematikprofessor och motsatte sig bestämt sonens intresse för konst och hade helst sett att sonen skulle gått i hans fotspår. Efter CF:s studentexamen 1870 tvingade fadern honom att läsa estetik vid universitetet för att han överhuvudtaget skulle överväga planerna att sonen skulle få bli konstnär. CF upplevde detta som ett helt bortkastat år och snart lyckades han övertala fadern att han skulle få studera vid Konstakademin i Stockholm, vilket han gjorde 1871-73. ”Jag vill endast nämna att Sverige i mig ska få en en målare, vartill de ej sett maken” skrev CF till sin far i maj 1872.

Parisåren
Trots faderns protester men med god hjälp av en syster skaffade CF sig bostad och ateljé och for till Paris 1873. Han målade intensivt, mest landskapsmålningar. Motiven hämtades från hans resor i trakterna kring Paris och han var mycket produktiv. Trots idogt arbete under fyra år fick han inte ställa ut på Parissalongen. 1875 dog hans älsklingssyster och strax efteråt hans far.  Han arbetade i ett alltmer uppskruvat tempo. Hans psykiska hälsa försämrades (bristen på erkännande och de egna överväldigande kraven på framgång bidrog säkerligen till detta) och 1878 blev han blev inlagd på en psykiatrisk klinik utanför Paris. Diagnosen blev paranoid schizofren psykos. Under tiden på kliniken fortsatte han att teckna, mest landskap och eftersom han nu slapp det offentliga konstnärslivets tävlingsmoment  kunde han (i sjukdomen) skapa fritt.

Hill landskap
Flodlandskap med tvätterska. 1876. Ingår i Universitetets konstsamling

         

Sjukdomsåren i Lund
1882 fick CF hjälp av sin familj att flytta till S:t Lars hospital i Lund, men han protesterade starkt mot behandlingen där och skrevs han ut året därpå.  Resten av sitt liv vårdades han, som obotligt sinnessjuk, av sin mor och syster i barndomshemmet. Under de här åren producerade han flera tusen teckningar med olika motiv. En tid utförde han fyra teckningar om dagen. Det stora materialet teckningar, ca 3 500 blad (varav omkring 2 500 donerats av CF:s syskonbarn till Malmö Kontsmuseum), tycks inte bara vara ett uttryck för hans sjukdom utan de tycks också ha haft en terapeutisk funktion. Inspiration till sina teckningar fick han ofta genom böcker och tidskrifter och genom de egna tidiga verk som omgav honom i hemmet, men man vet också att han hade starka hörselhallucinationer som kan anas som en drivkraft bakom teckningarna.

Den 22 februari 1911 avled Carl Fredrik Hill i sviterna efter en lunginflammation och han begravdes på Östra Kyrkogården i Lund, intill sin far.

CF efterlämnade också ett manuskript till en bok under speudonymen ”Nagug” med titeln Dikter och författarskap på några språk (deponerat på Universitetsbiblioteket i Lund). Manuskriptet är ett unikt dokument om schizofreni, men beskriver ochså CF:s tid i Paris. Manuskriptet har transkriberats av Lars-Håkan Svensson och är utgivet som nr 13 i Konstakademiens skriftserie 2008.

Hillfontanen

Hillmonumentet
Även som schizofren arbetade CF på sin berömmelse och han skisserade ett monument över sig själv, eller ”Nagug” snarare, det namn han använde som författare. I början av 1950-talet arbetade den nybildade Konstnämnden i Lunds kommun fram ett förslag till minnesmonument. Familjen Hills hus var då raserat, men det fanns kvar en sista rest av trädgården, en stor lind som stod i hörnet mot Kiliansgatan. Trädet blev ett viktigt element i det platsspecifika verket som utfördes av Arne Jones. Han kallade det Fossil komposition. Det kallas i dagligt tal Hillfontänen eller Hillmonumentet.

Uppskattad först efter sin död
Under hela sitt målarliv jagade CF berömmelse, men trots alla ambitioner var han vid sin bortgång i stort sett obekant för omvärlden. Han var under sin friska tid inte särskilt driven som tecknare utan arbetade då huvudsakligen med oljemålning, men hans sjukdom gjorde honom till en mästare av uttycksfulla tecknade linjer. Den första utställningen av hans verk ägde rum i Lund några månader efter hans död och därefter avlöste utställningarna varandra både i Sverige och utomlands. Han är idag väl representerad på Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs konstmuseum och Waldemarsudde, och särskilt väl på Malmö konsmuseum med den stora Carl Fredrik Hill-samlingen.

Text: Annika André

Läs mer:
Det finns en omfattande litteraturen om Carl Fredrik Hill. Här är några förslag.

Anderberg, Adolf, Carl Hill: hans liv och hans konst. 1951.
Nilsson, Sten Åke, Carl Fredrik Hill. 2011
Sidén, Karin, Carl Fredrik Hill. 2003.

Flensmarck, Kristofer, Jag är Hill. (Roman). 2016.
Svenbro, Jesper, Hill, Hill, Hill. (Diktsamling). 2014

2016-10

  Senast uppdaterad 19 februari, 2021 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André