logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Sandberg, Hildur ”Lejoninnan från Lund” (1881-1904), radikal medicinstudent

   Profiler

Sandberg Hildur
Porträtt av Anders Trulson
Hildur Sandberg föddes i februari 1881 i Ängelholm. Efter studier vid en flickpension kom hon 1895 till Lund och Högre elementarskolan för flickor också kallad Rönströmska skolan vid Stora Södergatan. Studentexamen tog hon efter privatläsning och skrevs 1899 in vid universitetet. Då fanns 582 studenter i Lund varav 11 kvinnor.

Medicinstudierna förlöpte till en början väl men Hildur Sandberg ville mer. Hon engagerade sig för kvinnosaken och brevväxlade med Ellen Key. Hennes fria och eleganta klädstil utan snörliv uppmärksammades. Hon blev aktiv i kvinnliga studentföreningen men också i den kulturradikala föreningen DYG, de yngre gubbarna. Hildur Sandberg blev medlem i Malmös socialdemokratiska ungdomsklubb. Den i Lund ansåg hon för flat.

Hon kom också att verka i en söndagsskola för arbetarbarn. Kyrkan och borgerskapet såg inte detta med blida ögon. ”Lejoninnan från Lund” kallades hon av författaren Anders Österling.

Kämpade för frihet

Hildur Sandbergs arbete för kvinnlig frihet men också fri kärlek väckte uppmärksamhet i dåtidens Lund och det var ingen lätt kamp i en stad med Gottfrid Billing som biskop och Seved Ribbing som universitetsrektor. Hennes förhållande till den några år yngre Adolf Björk fick fart på skvallret och förtalet. De levde i någon form av samvetsäktenskap men kunde inte ha gemensam bostad. Hon bodde vid Bantorget och han vid Grönegatan.

Hösten 1904 är en svår period för Hildur Sandberg. Hon hade ekonomiska problem och var inte längre inskriven vid medicinska fakulteten. Det spekulerades om relegering på grund av hennes radikala kamp och icke accepterade privatliv.

Hon dog ung

22 december 1904 hittade Adolf Björk henne medvetslös vid hans bostad på Grönegatan. Hon avled samma dag på lasarettet. Hon hann inte fylla 24 år.

Det gick aldrig att fastställa dödsorsaken. Det spekulerades om självmord och att hon var gravid och försökt göra abort. Men obduktionen och en lång utredning om bland annat Björks förehavanden visade inga sådana tecken.

Först i mars 1905 kunde Hildur Sandberg begravas. Lunds arbetare gick med röda fanor i det långa sorgetåget. Hon är begravd på Norra kyrkogården.
Hon är en av de få kvinnor som fått namnge en gata i Lund. I nya Värpinge finns Hildur Sandbergs gata.

Text: Ingrid Nathéll

Läs mer
Bjöck, Kaj, Livet är kort. (Om hans far – Adolf Björk) 1988.
Blidfors, Johannes, Lejoninnan från Lund. 1982.
Mårtensson, Jan & Ploski, Andrzej, Lundaprofiler under tusen år. 1999.

  Senast uppdaterad 23 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André