logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Wicksell, Knut, professor, politiker, (1851 – 1926)

   Profiler

Knut Wicksell framstår idag som Sveriges främste nationalekonom genom tiderna med stort internationellt inflytande. Hans penningteori styr nu centralbankernas politik världen över. Ändå mötte han många hinder i sin akademiska karriär. Han var också radikalpacifist och en orädd debattör som utmanade institutioner som äktenskapet, kyrkan, monarkin.

Han växte upp i Stockholm men förlorade sina föräldrar tidigt. De hade varit välbeställda och Knut kunde studera i Uppsala dit han kom 1869. Knut var naturvetare och hade matematik som huvudämne. Han läste också astronomi och klassiska språk; nationalekonomin kom in i hans liv senare. Han blev engagerad i samhällsproblem och drog stor publik som talare. Men akademin ogillade hans frispråkighet, t.ex. idén att barnbegränsning var nödvändigt för att komma tillrätta med fattigdom och fylleri. Wicksell umgicks gärna med Strindberg, Branting och andra radikala åttiotalister. Under senare delen av 1880-talet studerade han utomlands, bl.a. i England och Österrike.

Sommaren 1888 träffade han i Köpenhamn en ung norsk lärarinna, Anna Bugge som var ”ganska trevlig och såg rätt pigg ut.” Året efter besökte han henne i Kristiania och föreslog ett ”laglöst äktenskap”. Hennes familj chockades men hon var också en radikal själ och samtyckte. I ett legalt äktenskap skulle Knut ha blivit hennes förmyndare och det vägrade han. De flyttade ihop i Paris och skrev under ett samlevnadskontrakt som formulerats av advokaten Karl Staaff, vän till Knut och senare statsminister .

1890 återvände de till Sverige och bosatte sig i Stockholm. Ekonomin var knaper och Knut skrev och föreläste för att försörja familjen. Men nu fick forskningen också ta tid. På 90-talet publicerade han flera stora arbeten, om produktions-, kapital- och fördelningsteori, några år senare Finanztheoretische Untersuchungen där skatte- och finansieringsfrågor analyserades.

I Sverige fanns då bara två professurer i nationalekonomi och den ena var i Lund. När han sökte professuren försökte kanslern biskop Billing utnyttja sin makt att stoppa hans befordran. Att Knut Wicksell i det längsta vägrade underteckna sin ansökan med det ålagda ”underdånigst” höll det på att kosta honom tjänsten.

Hans sanningssägande ledde ibland till skandal. På Tegnérfesten 4 oktober 1905 höll Heidenstam ett patriotiskt högtidstal där han prisade Sveriges agerande i unionsfrågan. Wicksell gav oombedd en kritisk syn och hyllade Norge. Det blev tumult och man försökte få ner honom från talarstolen. Till slut släcktes ljusen och publiken tågade ut. Han fick löpa gatlopp i tidningarna och till och med Bengt Lidforss var kritisk.

Men han gav inte upp kritiken mot etablissemanget. När han i ett ett föredrag raljerade med Marias jungfrufödsel åtalades han för hädelse och dömdes till två månaders fängelse som han valde att avtjäna i Ystad.  Han trivdes aldrig i Lund och efter hans pension flyttade makarna tillbaka till Stockholm.

Wicksell har haft stort inflytande på den nationalekonomiska forskningen, även internationellt liksom på den ekonomiska politiken och samhällsdebatten i Sverige.

Han var också en av de första ekonomer som analyserade beslutsprocesser vid omröstning i politiskt valda församlingar. Wicksells idéer på beskattningsområdet inspirerade James Buchanan, 1985 års nobelpristagare i nationalekonomi.

Politiskt stod han liberalerna och socialdemokraterna nära. Men han förkastade marxismen och även om arbetarrörelsen gärna anlitade honom som talare och han gick med i 1 maj-tågen så var han aldrig medlem av partiet.

 Samvetsäktenskapet höll, sammanhållning och kärlek präglade familjelivet. Privat var  denne stridsman en snäll, försynt, stillsam och artig familjefar.

Text: Solveig Ståhl

Läs mer
Ekonomporträtt: svenska ekonomer under 300 år. 1990 Gårdlund, Torsten, Knut Wicksell: rebell i det nya riket. 1956

  Senast uppdaterad 20 december, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 20 december, 2020 av Ingrid André