logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Möller, Hedvig (1747 – 1811), företagsledare

   Profiler

Möller Hedvig

Det är inte många kvinnor som fått äran att bli gatunamn i Lund och de är förstås kända av olika skäl. En mera okänd är Hedvig Möller som fått ge namn åt en gatstump i sydöstra hörnet av Lund, nära Tetra Pak och Råbyholm.

Vem var hon?  Jo, Hedvig Möller ledde under en period Borgs färgeri, ett av Lunds stora och framgångsrika företag. Det grundades 1737 av Hans Borg och år 1769 övertog hans son Fredrik ledningen. Hedvig var andra hustru till Fredrik. Han hade först varit gift med Dorothea Lund som gått bort 1779. Äktenskapet var barnlöst. Redan på hösten samma år gifte Fredrik om sig med Hedvig Möller. Hon var 32 år gammal och dotter till en färgaremäster Jöns Möller i Helsingborg.
 

Hennes man Fredrik var driftig och byggde ut rörelsen. Hedvig förestod hushållet som var stort. Hon hade fött sex barn inom loppet av sju år och i hushållet ingick också gesäller, lärgossar, pigor och drängar.

Änka med skinn på näsan

År 1796 dör plötsligt Fredrik. Han var bara 55 år gammal och enligt källan var dödsorsaken slaganfall. Hedvig tog då över ledningen av företaget. Kvinnor var omyndiga och hade egentligen inte rätt att vara företagare men änkor kunde ta över mannens rörelse. 

Hedvig förordnades till förmyndare för barnen och hon drev färgeriet i tio år tills äldste sonen Jöns Petter kunde ta över.

Som kvinna vid den tiden hade Hedvig en utsatt ställning. Men hon tycks ha haft skinn på näsan. Hon stämde sin gesäll för att han varit borta från arbetet och för att hans handledning av sonen Jöns Petter varit undermålig. Och när en ung färgmästare sökt och fått burskap i Lund invände hon och henne skråkollega mot kommerskollegiets beslut i en skarp skrivelse. De menade bland annat att den sökande var för ung och vankelmodig. Och någon konkurrens ville de inte ha. ”Det räckte med 2:ne färgerivärck i orten.”

År 1806 övertog Jöns Petter rörelsen. Hedvig Möller flyttade till dottern Helena i Höj och dog där några år senare. Dödsorsaken var ”hektik” – feber, avmagring och andra symtom på lungsot.

Text: Solveig Ståhl

Läs mer om Borgs färgeri.
Bildgalleri. Historiska bilder av Borgs färgeri

2018-10

  Senast uppdaterad 20 januari, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André