logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

  Gator

Här finns artiklar om enskilda gator. Den som undrar vad gatunamnen inom vallarna betyder, hittar information här.

  Gatunamnen inom vallarna

Underlag för denna framställning har hämtats hos Bengt Pamp (Från Gödelöv till Östen Undéns gata), Kartornas Lund (1990) och bevaringsprogrammen. Claes Wahlöö skrev och fotograferade.

Allhelgona kyrkogata

På 1784 års karta finns för första gången Allhelgona Kyrkogata mar­kerad, men även den har sannolikt haft en föregångare i form av ett gångstråk utanför vallgraven. Vallgraven stod bitvis öppen långt fram i tiden och på 1784 års karta finns inget hus markerat på området och ännu 1842 omtalas ett hus i kvarteret som liggande […]

Genombrottet

29 maj 1969 fattade stadsfullmäktige i Lund ett beslut som blev avgörande för vår stad. Utan det beslutet hade en motorväg passerat genom Lund från Spyken till Svanevägen. Under sekretess planerades under 50- och 60-talen en 42 meter bred fyrfilig väg och åtta p-hus. Södra centrumlinjen var arbetsnamnet på vad som i debatten och historieskrivningen […]

Gyllenkroks allé

Gyllenkroks allé är anlagd 1910 bredvid en äldre promenad. Den hette Gylkenkrokska promenaden, som anlagts av friherre Axel Gustaf Gyllenkrok 1858. Han kallades Gösta och den nya gatan kallades till en början Gösta Gyllenkroksgatan.  Bebyggelsen längs gatan utgörs av robusta och ståndsmässiga hus. De är byggda i skiftande stilar, jugend, nationalromantik, tjugotalsklassicism och fuktionalism. Först […]

Lilla Tvärgatan

Redan på 1700-talet fanns det längs Lilla Tvärgatan en bebyggelse med småhus, detta i en del av Lund som då var ganska glest bebyggt och till stor del bestod av trädgårdar och odlade lotter. Under 1800-talet tätnade bebyggelsen åtskilligt och gatan sträckte sig fram till Stora Tvärgatan. Den långsamma utbyggnadstakten gjorde att gatubilden blev mer […]

Lunds skofabrik – Bankgatan 15

På Bankgatan 15 ligger idag ett flerfamiljshus med lägenheter och butikslokaler i bottenplan. På denna tomt fanns dock förr en bit av Lunds industrihistoria. Tidigare låg här en skofabrik. Fabriksbyggnaden uppfördes av Philip Andersson 1923. Denne hade övertagit en Lunds skofabrik som startats vid Brunnsgatan av Lars Andersson 1897. 1900 flyttade denna fabrik till Skomakaregatan […]

Södra Esplanaden

Södra Esplanaden följer samma sträckning som de södra delarna av Lunds medeltida stadsvall. Vallen kom under 1800-talet att bli ett hinder för stadens expansion, och redan 1873 lades ett förslag fram att ersätta vallens södra delar med en ”promenad”. Det var dock först genom ett förslag framlagt av dåvarande stadsarkitekten 1887 kallat ”Södra Vallpromenaden” som […]

Thomander

Kvarteret ligger i utkanten av den medeltida stadskärnan och var länge dåligt utnyttjat. De omgivande gatorna har i stort sett haft sin nuvarande sträckning sedan åtminstone medeltidens slut, men antagligen lades de ut någon gång på 1100- eller  1200-talet. Biskopsgatan följer den medeltida stadsvallen och Tomegapsgatan gick upp till en mindre port i vallen som […]

Trafiklåset vid Stortorget

Tidigt på morgonen 29 mars 1971 satt fyra herrar mitt på gatan vid Stortorget och drack kaffe. Den natten hade ”låset i Lund” införts. 21 000 bilar hade stoppats från att köra tvärs genom centrum.  60-talet var privatbilens förlovade decennium. Nu fick ”vanligt folk” råd att köpa bil. Att köra rakt genom centrum mellan söder […]