logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Adrian-Nilsson, Gösta (GAN) (1884 – 1965), konstnär

Man kan säga mycket om målaren Gösta Adrian-Nilsson från Lund – mer känd som GAN. Han var kaxig, kontroversiell, mångsidig och en svensk banbrytare inom moderna konstriktningar. Han var också konstteoretiker och kritiker. Han var diktare, berättare och sagoboksförfattare. Han är också känd som öppet homosexuell under tid då sådana aktiviteter var straffbara enligt lagen. […]

Bagge Per

Bagge, Per Axel Larsson (1866-1936), fotograf

Per Bagge föddes i Övre Ullerud, Värmland. Föräldrarna var lantbrukaren Lars Persson och Katarina Lovisa Bagge. I början av 1890-talet kom Bagge till Stockholm där han lärde sig teckning på Tekniska Skolan. Han gick också en kurs i fotografering hos fotografen Ivar Stål. 1893 flyttade han till Lund för att praktisera hos Lina Jonn i […]

FransGBengtsson

Bengtsson, Frans (1894 – 1954), författare

Frans G. Bengtsson var son till en godsförvaltare på Rössjöholm i norra Skåne. Efter studentexamen i Kristianstad skrev han in sig vid universitetet i Lund 1912. Under sin studietid, som blev ganska lång, ägnade han sig åt omfattande och osystematiska studier, framför allt i språk och litteratur och blir så småningom det som brukar kallas […]

Bjorck Gillis

Björck, Gillis (1907-1997), stadsfogde och amatörfilmare

Gillis Björck föddes 1907 i Ängelholm. Hans föräldrar var Vilhelmina och Nils Björck. Vilhelmina var pianopedagog och Nils var lokförare. Efter skolgång – först i Ängelholm och sedan i Lund, på Spyken (eller Lunds Privata Elementarskola, som läroverket egentligen hette) – som avslutades med studentexamen vidtog studier vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Efter genomgången […]

Blomqvist Ragnar

Blomqvist, Ragnar, (1901-1983), stadsantikvarie

Ragnar Blomqvist föddes i ett arbetarhem i Lund. Hans far arbetade på Carl Holmbergs gjuteri och mekaniska verkstad. Skolgången avslutades 1920 då Ragnar tog studenten på Katedralskolan – nota bene på reallinjen. Redan som tonåring intresserade han sig mycket för musik och astronomi. Fiolspelandet kom att följa med genom livet. Den konstnärliga ådran visade sig även […]

Baeckström Barbro

Bäckström, Barbro (1939-1990), skulptör, tecknare, grafiker

Född på Djurö. Bosatt och verksam i Lund från 1964. Barbro Bäckström föddes och växte upp på Djurö i Stockholms skärgård. Hennes far var lärare och amatörmålare och modern organist. Föräldrarna uppmuntrade sina barn till eget skapande och Barbro Bäckström kände tidigt lust att forma figurer i lera. Hon började senare teckna och inspirerades av […]

Bäckström Holger

Bäckström, Holger (1939-1997), bildkonstnär, skulptör, grafiker, datakonstnär

Född och verksam i Lund, gift med konstnären Barbro Bäckström.Holger Bäckström studerade vid Konstfackskolan i Stockholm 1960-64 och flyttade efter avslutad utbildning tillbaka till Lund. Skulptomåleri – en kombination av måleri och reliefHolger Bäckström arbetade med tredimensionella målningar sedan tidigt 1960-tal. Han ville med denna teknik skapa ett intryck av rörelse, kosmiska spekulationer och fantasier. […]

Colliander, Selma (1861 – 1944), bibliotekarie

På vårarna kan vi glädjas åt att UB-parken lyser av tusentals blå scillor. Initiativtagare till denna blomsterprakt var bibliotekarien Selma Colliander. Men vem var hon? Selma Colliander var dotter till kyrkoherden i Svalöv Josua Colliander och hustru Frederica Thomander. ”Dica”, som hon kallades, var äldsta dotter till biskopen i Lund, Johan Henrik Thomander. Biskop Thomander […]

Collin Johannes

Collin, Johannes (1873-1951), skulptör och poet

Johannes Collin föddes i Gödelöv, strax söder om Björnstorp. Hans far var lantbrukaren Tage Alfred Collin. Efter studentexamen på Katedralskolan 1892 ”låg” han vid universitetet 1894-96 innan han övergick till studier vid konstakademin i Stockholm 1899-01. 1903-05 studerade han skulptur i Paris. Han deltog med några verk i Lundautställningen 1907. Vid internationella utställningar i München […]

Ebbe, Axel (1868 – 1941), skulptör, författare

Axel Ebbes föräldrar var storbönder och brukade Gränja gård i Hököpinge kyrkby, som hade funnits i släktens ägo i många generationer. Axel Ebbe läste in en fil.kand i Lund 1888-1889 innan han började ägna sig åt skulptur och målning. Han studerade måleri för Fredrik Krebs och skulptur för norsk-danske skulptören Stephan Sinding. Han studerade även […]

Ekelund, Vilhelm (1880-1949), författare, den fria versens pionjär

Vilhelm Ekelund föddes 1880 i Stehag, där hans far Johannes Ekelund var smed. Hans mor hade i sin ungdom varit i tjänst hos Victoria Benedictsson och enligt traditionen lär hon ha önskat att en av hennes två söner skulle bli författare. Vilhelm Ekelund och hans bror Axel skickades först till Gunnaröds privata elementarskola i Billinge. Skolan […]

Erlandsson Hans

Erlandsson, Hans (1877-1973), målare och konservator

Erlandsson föddes som barn till målarmästare Carl Erlandsson i hantverksgården Tomegapsgatan 9 där han framlevde sitt liv. Skolgången avverkades i seminariets övningsskola och på Katedralskolan där han dock slutade 1892 för att lära till målare – i Tekniska Skolan. Bland lärarna fanns Jöns Mårtensson, Fredrik Krebs och Anders Waldur Erlandsson antogs som gesäll 1897. Läroår […]

Fogelquist Jörgen

Fogelquist, Jörgen (1927-2005) konstnär

När Jörgen Fogelquist gick ur tiden i Lund 2005 lämnade han en 60-årig bana som konstnär och en stor mängd konstverk i olika tekniker bakom sig. Han är kanske mest känd för sin grafik och för sina offentliga utsmyckningar i olika material. Jörgen Fogelquist föddes i Mariestad 1927. Att han skulle bli konstnär bestämde han […]

Grave, Elsa (1918 – 2003), författare, konstnär

Elsa Grave växte upp i ett av de dåtida nordvästskånska koldistrikten där hennes far var gruvingenjör. Hon drömde tidigt om att bli scenkonstnär eller bildkonstnär, men läste dessutom in en filosofie kandidatexamen med huvudämnet konsthistoria för professor Ragnar Josephson i Lund. Bredvid sina studier målade Elsa Grave flitigt i en ateljé vid Bantorget i Lund […]

HjalmarGullberg1

Gullberg, Hjalmar (1898-1961), författare och ledamot av Svenska Akademien

Malmö vill gärna se Gullberg som sin stads son. Men det var i Lund, dit han flyttade 1923, han debuterade med sin första diktsamling. Den allra första publicerade dikten stod att läsa i studenttidningen Lundagård, vars redaktör han var 1924. Samma år deltog Gullberg Lundakarnevalen i skepnad av Hamlet.I Lund fanns bostaden på Västergatan till […]

Hallqvist Britt G

Hallqvist, Britt G. (1914 – 1997), författare och översättare

Britt G. kom till Lund som tolvåring, där hon gick i flickskola och sedan läste vid universitetet. Som nybliven prästfru flyttade hon uppåt landet 1940, och återkom till Lund först 1958. ÖversättarenUnder senare delen av 1930-talet var hon den första kvinnliga medlemmen av tidningen Lundagårds redaktion, där hon snabbt bländade med kvicka, formfulländade verser, som anknöt […]

Hemmel Sven

Hemmel, Sven (1906 – 1982), teckningslärare, tecknade Ture Sventon

Hemmel var under många år verksam som uppskattad teckningslärare på Katedralskolan, men han blev känd långt utanför Lund, då han som illustratör till Åke Holmbergs böcker gav oss bilden av Ture Sventon, privatdetektiv. Sven Hemmel föddes i Visby, tog teckningslärarexamen i Stockholm, arbetade ett antal år som teckningslärare i Örebro. Slutligen landade han som lärare […]

Hermelin

Hermelin, Eric ( 1860 – 1944), friherre, författare, översättare

”Jag översätter för att tina upp vår frusna tankeförmåga och för att sätta våra hjärtans vågor i svallning.” Eric Hermelin är en av de mytomspunna lundaprofilerna. Han slutade, efter ett äventyrligt liv, sina dagar som intagen på Lunds hospital (senare S:t Lars mentalsjukhus) i Lund, där han levde från 1909 till sin död 1944. Hans […]

Holmström Tora Vega1

Holmström, Tora Vega, (1880 – 1967), konstnär

Tora Vega Holmström är en av Skånes stora målare. Hon levde mellan 1880 och 1967 och bodde under många år högst uppe i tornet på Bredgatan 25 i Lund. Hon ägnade sig främst åt porträttstudier och landskapsmåleri med en starkt stiliserande tendens. En av hennes mest kända dukar är ”Ryttaren” från 1921, som hänger på […]

Ingers, Ingemar (1902-1983) dialekt- och ortnamnsforskare, Lundakännare

”För en enastående och mer än halvsekellång insats för dokumentation, bevarandet och främjandet av skånsk folklig kultur och kulturhistoria, varvid en akademisk forskargärning på ett lysande sätt förenats med folkbildningsarbete i ordets djupaste mening”, motiverade juryn 1981 att Ingemar Ingers tilldelades Skånska Dagbladets då nyinstiftade kulturpris. Ingemar Ingers kom från en familj med kulturella- och […]

Jarring 1933

Jarring, Gunnar (1907 – 2002), diplomat, språkforskare

Gunnar Jarring (1907 – 2002) kom från en bondgård utanför skånska Viken och studerade i Lund. Här blev han student och så småningom docent i turkiska. Under andra världskriget knöts han till Utrikesdepartementet, sedan man upptäckt hans unika språkkunskaper. Hans internationella karriär som diplomat och förhandlare är väl känd, och hans olika uppdrag sände honom […]

Systrarna Jonn

Jonn, Maria (1855-1910), fotograf

Maria Jonns far var Jöns Johnsson som arrenderade Råby boställe innan han 1875 flyttade till Lund och startade en kvarnrörelse. Namnet Jonn tog hans fem barn sig på 1890-talet. Maria Jonns ena syster var fotografen Lina. Maria hade först utbildat sig till lärarinna och från 1879 tjänstgjort i Ystad. När Lina 1890 arbetade på Alexis […]

Karlin Georg 1892. H Åsslund gif

Karlin, Georg Fredrik Johansson (1859-1939), Kulturens grundare

Georg Karlin var son till prästen Lars P Johansson (1818-1887) som efter att ha tjänstgjort på olika håll i Skåne 1868 tillträdde kyrkoherdetjänsten i Huaröd på Linderödsåsen. År 1870 började Georg vid Privata Läroverket i Lund (det blivande Spyken) som då låg vid Vårfrugatan där Botulfsplatsen i dag breder ut sig. Mogenhetsexamen avlades 1879 vid […]

Kjellberg Sven T

Kjellberg, Sven T (1892-1978), museiman, chef för Kulturen 1934 – 1961

När Sven T Kjellberg  1934 blev chef för Kulturen, hade han redan en gedigen utbildning och museikarriär bakom sig. Han hade fram till 1927 varit chef för Västerås museum och lämnade vid utnämningen posten som intendent vid Göteborgs historiska museum.   På Kulturen kom Kjellberg att verka fram till 1961. När han tillträdde var det […]

Klercker Brita af

Klercker, Brita af (1906-2001), konstnär.

Bosatt i Lund på Västra Mårtensgatan och på Fjelievägen under största delen av sitt liv. Dotter till Kjell-Otto af Klercker professor i pediatrik vid Lunds universitet och Louise f. von Seth, en av Lunds första kvinnliga studenter. När Brita af Klercker intervjuades i samband med sin utställning ”Inför människan” i Krognoshuset i Lund år 1991 […]

Klint, Hilma af (1862 – 1944), konstnär

Hon föddes 1862 på Karlbergs slott i Stockholm. Eftersom hon var konstnärligt begåvad skrevs hon in på Tekniska Skolan, dagens Konstfack, och fortsatte sedan till Kungliga Konstakademin, som hon lämnade 1887. Hon blev en duglig porträtt-och landskapsmålare och i den kategorin hade hon kunnat göra en medelmåttig karriär om hon inte gått med i Teosofiska […]

Krantz, Karl-Oskar (1867-1933), filmpionjär

Han arbetade som lärare, läste teologi, forskade om stjärnor, men det är som lundensiskfilmpionjär han är känd. Han var först ut på flera områden – öppnade biografer, hyrde och distribuerade filmer, gjorde egna filmer och verkade en tid som filmcensor. Karl-Oskar Krantz föddes i Håby, ett samhälle i Bohuslän. Hans far, Elias Jacobsson, var korpral. […]

Krüger-Hansson Karl

Krüger-Hansson, Karl (1887–1962), pekoralist

Karl Krüger-Hansson föddes i Lund och levde hela sitt liv i staden. De resor han företog, och gärna skildrade i egna vershäften, gick sällan längre bort än till exempelvis Lomma eller Åsljunga. Fadern Frans Hansson var barberare och Lunds, kanske landets siste utbildade fältskär. Hans mor var tyska, född Krüger, och sonen antog dubbelt efternamn. […]

Lindström Sigfrid

Lindström, Sigfrid (1892–1950), författare och översättare

Sigfrid Lindström föddes i Småland och blev författare i Lund, den stad som han i en av sina vackraste men också mest melankoliska sagor döpte till Villabella. Redan under läroverksåren i Halmstad visade Sigfrid Lindström, som var prästson från Vrå, talang för att skriva. Han medverkade i den litterära gymnasistföreningen Concordias tidskrift med förbluffande mogna […]

Ljunghill

Ljunghill, K.G. (1911-1979), legendarisk skolchef

K G Ljunghill föddes i Lund, växte upp i Örkelljunga och präglades av den bygdens folkrörelser. Han tog lärarexamen vid folkskoleseminariet i Lund 1933 och från 1938 var han ordinarie lärare i staden. Tillsammans med tonsättaren John Fernström startades Lunds Ungdomsorkester 1951 och Lunds Stadsorkester.  Med folkskolläraren Nils Otto Bengtsson byggde han ut instrumentalmusiken till […]

Mjöberg Jöran

Mjöberg, Jöran (1913-2006), litteraturvetare, kulturskribent

Jöran Mjöbergs far var Josua, legendarisk rektor för Katedralskolan, men särskilt nära stod Jöran sin mor, prästdotter från Simlångsdalen, den bygd Jöran älskade mest. AntinazistHan läste litteraturhistoria och utnyttjade studietiden även till annat. Han var redaktör för tidningen Lundagård, och i tal och skrift kämpade han mot Nazi-Tyskland och mot nazistiska medlöpare. Redan 1944 utgav […]

Mårtensson Jöns

Mårtensson, Jöns (1855-1912), konstnär

 Jöns Mårtensson föddes i Lilla Gårdlösa, Smedstorps socken och växte upp under enkla förhållanden. Han gick som vallpojke på traktens gårdar, men visade tidigt konstnärliga anlag. Så småningom kom han i lära i hos en målare i Malmö där han blev gesäll 1876 för att 1877 ta anställning på ett måleri i Stockholm där han […]

Möller Lissie

Möller, Lissie (1864-1926), pionjär inom hemslöjdsrörelsen

Lissie Möller bodde från 10 års ålder på Bredgatan 19, Vänskapens hus. Familjen bestod av Albert Möller, hans hustru Ida född Wollin och barnen Lissie, Fredrik och Inez. År 1892 inträffade en händelse som helt ändrade hennes liv. Hennes far och bror omkom i en olycka vållad av möte mellan häst och tåg. Tillsammans med […]

Neander

Neander, Hilding Petrus (1881-1926) lärare och spexförfattare

Hilding Neander föddes i Lund som son till läroverksadjunkten vid Katedralskolan fil dr Ehrenfried Neander. Hilding togs in vid Katedralskolan 1890 och avlade 1899 studentexamen på den helklassiska linjen, varpå han skrev in sig vid universitetet. 1903 var han klar med sin fil kand och fyra år senare blev han lärare vid Privata högre lärarinneseminariet. […]

Piraten

Nilsson Piraten, Fritjof (1895-1972), författare

Fritiof Nilsson Piraten (1895-1972) föddes i Vollsjö ett litet samhälle i Färs härad i sydöstra delen av Skåne. Efter att ha bytt läroverk, blivit relegerad och varit till sjöss tog han studentexamen som privatist vid Kristianstads läroverk. År 1914 påbörjade han sina studier vid Lunds universitet och blev 1918 jur.kand. Fram till sin debut som […]

Nilsson Ida

Nilsson, Ida (1840-1920), skulptör, självlärd arkeolog och folkminnesdokumentalist

Ida Göthilda Svensson växte upp i Lund, och som dotter till Sven Nilsson,professor i zoologi, geolog, arkeolog, teolog, ornitolog, universitetslärare m m och hans hustru Elisabeth Cecilia Berg fick hon trots dåtidens syn på kvinnors utbildning möjligheter som de flesta jämnåriga aldrig kom i närheten av. Ida Nilsson föddes som sjätte barnet i en Lundensisk […]

Nilsson Wiwen

Nilsson, Wiwen (1897 – 1974), silversmed

Wiwen Nilsson, döpt till Karl Edvin Nilsson, är en av 1900-talets mest ryktbara silversmeder, såväl i Sverige som internationellt. Han lärde sig yrket hos sin far Anders Nilsson, guld-och silversmed i Lund. Vidareutbildade sig sedan utomlands, bl a i Danmark och Frankrike. År 1927 övertog han faderns rörelse i Lund. Butiken låg ut mot gatan […]

Olsson Nils Ludvig

Olsson, Nils Ludvig (1893 – 1974), författare, folkskollärare

Nils Ludvig Olsson mest känd som bygdemålsförfattaren Nils Ludvig. Han var född i Lund och skildrade staden i flera minnesböcker. Han kom från en arbetarfamilj men han hade också släktband till bygden runtom. Som diktare på bygdemål debuterade han 1921 med Di fåste fjeden som följdes av många samlingar av dikter och essäer. Han blev […]

Ortman, Peter (1939 – 2008), författare

Peter Ortman kom från skolan i Södertälje till Lund där han bodde i fjorton år till 1975. Han studerade litteratur, filosofi och religionskunskap till en fil. kand. och blev snart medarbetare i studenttidningen Lundagård och i Sydsvenskan som kritiker och kåsör. 1967 kom hans första diktsamling ut; Privat O heter den med en putslustig anspelning […]

Osborne Kerstin

Osborne, Kerstin (1911 – 2011), stadsbibliotekarie

Kerstin Osborne anställdes som stadsbibliotekarie 1960 med det uttalade uppdraget att skapa ett modernt bibliotek i Lund. Föga anade hon att i Lund tar det tid att komma till beslut. Redan när Stadsbiblioteket mitt emot domkyrkan invigdes 1928 insåg man att det var för litet. Så tidigt som 1937 började biblioteksstyrelsen arbeta för ett nytt […]

Posse Amelie

Posse, Amelie (1884-1957), författare, grundare av Tisdagsklubben.

På huset Grönegatan 26 sitter en skylt som berättar att här bodde Amelie Posse 1899-1904. Men den skylten sitter på fel hus. Hon bodde i det hus som numera har nummer 28. Amelie Posse (1884-1957) skrev elva självbiografiska böcker. Hon satte nog inte några djupare spår i den svenska litteraturhistorien. Mer hågkommen är hon för […]

GPP Solen

Printz-Påhlson, Göran (1931 – 2006), författare, översättare

Göran Printz-Påhlson föddes i Hässleholm, men växte upp i Malmö. Han kom till Lund för att studera, tog en fil kand i litteraturhistoria 1952 och en fil mag 1960. Göran Printz-Påhlson lämnade Lund 1961  för att senare svensk lektor i USA och därefter lecturer i Cambridge, där han verkade under tjugofem år. Han blev en […]

Rasmusson Erik

Rasmusson, Eric (1916-2011), industriman och humanist

Eric Rasmusson var vid sidan av sin framgångsrika karriär inom förpackningsindustrin en sann humanist med sitt hjärta både i Lund och i Halland, stod det i ett av de minnesord som skrevs i dagspressen efter hans bortgång. Det sammanfattar verkligen Eric Rasmussons liv och gärning. Eric Rasmusson föddes i Getinge i Halland 1916 och dog […]

Rolf Lisa

Rolf, Lisa (1886 – 1932), Lunds första stadsbibliotekarie

Lisa Rolf var född i Stockholm, hennes far var den kände stockhomsarkitekten Ludvig Peterson. Efter studier i Uppsala försörjde hon sig som lärare vid några av de då nystartade folkhögskolorna. Under sin tjänstgöring vid Hvilans folkhögskola kom hon att gå en kortkurs i biblioteksskötsel. Efter att ha utbildat sig vidare vid den då nystartade Skolöverstyrelsens […]

Rosenius Paul

Rosenius, Paul (1865 – 1957), läkare, ornitolog, författare

Rosenius var född i Göteborg, kom i tidig ålder till Lund, där hans far blev professor i teologi. I Lund är han mest känd för att ha varit aktiv och drivande i den radikala föreningen DUG och i det s.k. Tua-kotteriet. I Sverige i övrigt blev han välbekant för sitt tidiga naturvårdsintresse. Han var en […]

viktorrydberg

Rydberg, Viktor (1828 – 1895), författare

Viktor Rydberg kom till Lund våren 1851, med, endast 2 riksdaler banco på fickan. Han avlade studentexamen (vilket man då gjorde vid universitetet) 19 juni 1851 med goda betyg. Han skrev samtidigt in sig vid Smålands nation. Därpå lämnade han Lund och tog plats som informator över sommaren och hösten. Han kom tillbaka först mot […]

Sandblom Philip

Sandblom, Philip (1903 – 2001), kirurg, universitetsrektor, författare, konstkännare

Philip föddes i Chicago där hans far John Sandblom var tandläkare. Familjen bodde några år i Oslo, där fadern byggde upp en tandläkarutbildning, men bosatte sig i Stockholm 1909. Philip läste medicin på Karolinska Institutet och valde kirurgbanan. 1931 träffade han sin soul mate, Grace Schaefer, dotter i en förmögen bankirfamilj i New York, när […]

Sandin Gunnar

Sandin, Gunnar (1940-2012), översättare, författare, järnvägsforskare, vandrare.

Järnvägar, vandringar, Veckobladet och Röda kapellet är vad som förknippas med vänsterpolitikern Gunnar Sandin. Han kom från Värmland till Lund 1960. Året innan gjorde han ett besök i Lund och åkte då järnvägen Lund-Staffanstorp-Trelleborg, som skulle läggas ner. Så fortsatte det, järnvägar som finns och som försvunnit var Gunnar Sandin expert på. Han var redaktör […]

Gunnarserner

Serner, Gunnar ”Frank Heller” (1886-1947), författare

1898 kom en 12-årig pojke med sin far kyrkoherden till Lund för att avlägga antagningsprovet till Katedralskolan.  Den lille Gunnar hade fått privatundervisning av sin far – de hade avverkat fem årskurser på två år. Provet gick bra, Gunnar kom in i en högre klass än vad fadern tänkt sig. I novellen Min entré i […]

Strindbergsfören1

Strindberg, August (1849 – 1912), författare

Efter flera år i Berlin kom August Strindberg till Lund 29 september 1896. I Berlin hade han umgåtts med den radikala konstnärskrets – Bengt Lidforss, Edvard Munch, Christian Krohg m.fl. –  som möttes på vinstugan Zum Schwartzen Ferkel. Efter ett misslyckat äktenskap med Frieda Uhl flydde Strindberg hem till Sverige och hamnade hos vännerna i […]

tegner03

Tegnér, Esaias (1782-1846), författare, präst och biskop

”Där har min ungdom gått…där har jag levat och lärt”. Så skrev Esaias Tegnér när han 1826 lämnade Lund för att bli biskop i Växjö. Till Lund kom han för att studera. Under de första åren bodde han vid Krafts torg och senare på Stora Gråbrödersgatan, En del av hans hem står kvar som museum. […]

Tegnér Hedvig

Tegnér, Hedvig ( 1866 – 1961), konstnär och Ingeborg (1892 – 1996), lärare

I Lund väcker namnet Tegnér tankar på den store skalden Esaias (1782 – 1846) och hans gärning, hans staty på platsen med hans namn och kanske på hans hus på Gråbrödersgatan. Någon kanske minns hans sonson Elof (1843 – 1900), universitetsbibliotekarien. Elof var gift med konstnären Hedvig Tegnér och alltså var skalden farfarsfar till Elofs […]

Tornberg Anders

Tornberg, Anders (1937-1997), gallerist

Galleristen och konstsamlaren Anders Tornberg blev en legend redan under sin livstid. Men han hade ursprungligen inga galleridrömmar, utan kom till Lund för att bedriva akademiska studier med målet att bli journalist. Vägen till galleriet kom att gå via ett passionerat intresse för tjurfäktningar, som grundlades i ungdomen under en liftarsommar då han passerade spanska […]

Trotzig, Ulf, (1925 – 2013) konstnär

Ulf Trotzig gick bort 2013. Han var då 88 år gammal och hade varit verksam in i det sista. Han räknas som en av de mest framstående abstrakta konstnärerna i Sverige. Han föddes i Föllinge, Jämtland. Familjen flyttade till Kristianstad där fadern fick tjänst som provinsialläkare och Ulf växte upp och gick i skola. Han […]

Wahlöö Per

Wahlöö, Per Fredrik (1926-1975), författare

Per (Pelle) Wahlöö var son till Waldemar Wahöö och växte upp i Lund. Skolgången avverkades på Seminariet, Katte och Spyken där han efter vissa om och men tog studenten 1947.  Han var idrottsintresserad och tränade redan som gymnasist brottning. I början på 1950-talet var han sekreterare i LFF (Lunds fotbollsförening). Idén att bli författare bar […]

fakiren

Wallengren, Axel ”Falstaff, fakir” (1865 – 1896), författare

Envar sin egen professor, Ett svårskött pastorat, Sagan om Pomperipossa med den långa näsan, Lyckans lexikon – upphovsmannen till dessa och flera andra klassiker var Falstaff, fakir alias lundabon och lundensaren Axel Wallengren född i Lund 1865 och död i Berlin 1896. Han växte upp i Tomegapsgatan nummer 24, ett hus som hans far kronouppbördskassören […]

IdaWennstrom

Wennström, Ida (1892 – 1969 ), småskollärare, konstsamlare

Småskollärarinnan Ida Wennström föddes i Rönneslöv i Halland 1892. Hon kom att tillbringa i stort sett hela sitt yrkesliv i Lund, där hon tjänstgjorde 1912-1952. Hennes stora fritidsintresse var släktforskning, som resulterade i tre tryckta skrifter om faderns resp. moderns släkt. Men Ida Wennström var också konstintresserad – det sägs att hon själv målade och […]

Westrup Lars Magnus

Westrup – industrialister, politiker, kulturpersonligheter

Westrup är en familj som under flera år var ledande i Lund. Westrup, Lars Magnus ( 1833 – 1905), handlare, politiker, bankmanHan kom ursprungligen från Allerum i nordvästra Skåne, kom till Lund 1857. Han övertog en diversehandel vid Stora Södergatan och blev snart en av de högst taxerade handlarna i staden. Han var stadsfullmäktig åren […]