logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Ribbing, Seved (1845-1921), läkare och filantrop

   Profiler

Ribbing Seved

Ribbing var stockholmare och utbildad i Uppsala. Men i Lund har vi Ribbingska sjukhemmet och det är hans och inte minst hustrun Maria Ribbings verk.

En enkel man
1879 kom Seved Ribbing till Lund som extra ordinarie professor i pediatrik. Han blev senare Rector magnificus och teologie hedersdoktor. I en skrift av Ola Persson beskrivs en enklare man: under mer än 40 år tillhörde han de trivsamt pittoreska inslagen i det gamla Lunds idylliska gatubild. En liten, tunn och oansenlig man, tidigt vithårig och tämligen trådsliten…

På sjukhuset där det i dag finns en byst av Ribbing arbetade han under enkla förhållanden och undervisade blivande läkare inne på salen bland de sjuka.

Hjälp åt de svagaste
Vid sidan om arbetet drev Seved Ribbing en omfattande privatklinik. Han arbetade dygnet om för att hjälpa de svagaste i samhället ofta utan arvode. Fattiga studenter fick både hälsovård och ekonomisk hjälp. Ribbing kom att bli en av Skånes mest anlitade läkare. Han gjorde ständiga sjukbesök och vid mottagningen hemmet på Spoletorp var det fullt i väntrummet.

Ribbingska sjukhemmet
Seved Ribbing köpte när han kom till Lund huvudbyggnaden på Spoletorp, det hus som ännu finns vid Spolegatan. Där tog han emot de sjuka men också den tidens prominenta personer.

Maria Ribbing väckte makens intresse för ett vårdhem för långtidssjuka. Med donationer och amerikanskt lotteri blev det tillräckligt med medel för att 1902 kunna öppna sex vårdplatser i ett hus vid Kävlingevägen med Seved Ribbing som oavlönad läkare. Maria Ribbing och hennes väninna Pauline Odenius arbetade vidare och 1911 kunde de se ljust på framtiden för ett sjukhem genom en donation av ett stort markområde. Donatorer var August och Lilly Quennerstedt. 1915 invigdes Ribbingska, i dag ombyggt till bostäder och ersatt av ett nytt sjukhem på samma tomt.

Aktiv folkbildare
Ribbing vurmade för folkbildningen och var den främste initiativtagaren till inrättandet av Centralbyrån i Lund 1898, som anordnade vetenskapliga föreläsningar. Han var organisationens ordförande och aktiv fram till sin död.

Seved Ribbing var fram till sin död 1921 den ende och ständigt jourhavande läkaren på Ribbingska sjukhemmet.

Text: Ingrid Nathell

Läs mer:
Persson, Ola, Seved Ribbing: Legendarisk Lunda-läkare, humanist och människovän. 1990.

  Senast uppdaterad 18 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André