logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Gullberg, Hjalmar (1898-1961), författare och ledamot av Svenska Akademien

   Profiler

HjalmarGullberg1

Malmö vill gärna se Gullberg som sin stads son. Men det var i Lund, dit han flyttade 1923, han debuterade med sin första diktsamling. Den allra första publicerade dikten stod att läsa i studenttidningen Lundagård, vars redaktör han var 1924. Samma år deltog Gullberg Lundakarnevalen i skepnad av Hamlet.
I Lund fanns bostaden på Västergatan till 1936 då han utsågs till chef för radioteatern.

Gullberg föddes i Malmö utom äktenskapet och växte upp hos fosterföräldrar. Han kom till i Lund 1923, först till ett studentrum i Akademiska föreningen, sedan till Västergatan 11, där han stannade under resten av sin lundatid. (Det finns en plakett på huset). I Lund var han student och forskare, författare och översättare. 1936 lämnade han staden, han hade då utnämnts till radioteaterchef och flyttade till Stockholm.

Under åren i Lund debuterade han 1927 med diktsamlingen I en främmande stad. Innan han lämnade staden kom ytterligare fyra samlingar; Sonat 1929, Andliga övningar 1932, Kärlek i tjugonde seklet 1932 och Ensamstående bildad herre 1933.

Formad i Lund
I Malmö vill man gärna se Gullberg som stadens store författare. Men sanningen är den att han utvecklades och formades som lyriker och översättare i Lund. I den nystartade studenttidningen Lundagård publicerade han sin första dikt under pseudonymen Orfeus. Lundagårds första nummer kom ut 1920. Kring redaktionen samlades en krets, vars skriverier som har kommit att betraktas som urtypen för det lundensiska; här fanns t.ex. Sigfrid Lindström, Frans G. Bengtsson, Ivar Harrie och Bengt Hjelmqvist. Alla var kvalificerade versmakare, som excellerade i elegant skrivna rim i allehanda komplicerade versmått, framför manifesterade i de Q-verser, som återfanns i de flesta Lundagårdsnummer sedan starten.

Q-versens mästare
Q står för quis, som betyder vem. En Q-vers är en porträttdikt av någon i Lunds studentkretsar känd person, alltid med vidhängande karikatyrteckning. Den var alltid anonym och oftast ett grupparbete. En Q-vers är därför oftast intern, alltid satirisk och alltid parodisk. Trots det anses det vara en ära att bli ”Q-ad”.

Då Gullberg lämnade Lund för att flytta till Stockholm blev även han föremål för en q-vers:

Vårvindar friska
ej längre viska.
Hösten är kommen . Blommorna dö.
Lundagårds almar
gulna, o Hjalmar
Gullberg, och Du har sagt oss adjö!
Ack, ska Du dra Dig in i Ditt skal,
du, som vid kårens majkarneval
Hamlet agerat
och konkurrerat
med Asta Nielsen och herr de Wahl!

Skygg som en älva
gick Du ej själva
kårkarriärens glorrika spår.
Svek Du gemaken
stod Du dock bak en
dörr i intrigens kårkorridor.
Skrev Du, var ordet klangfullt i dikt.
och det Du sade, långsamt men kvickt.
Lätt i små spalter
attiska salter
strödde du för studenternas kår.

Hjalmar Gullberg var lundagårdsredaktör under 1924. Under åren i Lund hann han också med att skriva spex och att del   ta i 1924 års karneval, där han uppträdde som Hamlet.

HjalmarGullberg3
Västergatan 11
1929 skrev Hjalmar Gullberg tillsammans med Bengt Hjelmqvist anonymt sjutton kupletter till Hippodromteaterns i Malmö nyårsrevy 1929 Sicken blomma. Visan om Skånska slott och herresäten slog an och sjungs än idag, åtminstone i Skåne.

Översättaren
I slutet 1920-talet publicerade Gullberg sina första översättningar, antika dramer av Euripides och Sofokles, vilka nu fick en modern språkdräkt. Vad gäller Aristofanes´ komedier Fåglarna och Lysistrate, som Gullberg översatte tillsammans med Ivar Harrie, har man frågat sig om de
inte bäst borde betecknas som ”sceniska bearbetningar”, dock mästerligt gjorda. Klart är det lärdomarna från spex, kupletter och eleganta Q-verser är tydliga.

När Gullberg fyllde 50 år 1948 hyllades han bl.a. med ett jubileumsnummer av Lundagård (som lär vara producerat utan dåvarande redaktörens vetskap), komplett med Q-vers, kårkrönika och diverse uppsatser. Till exempel skrev fysikern och ”akademiskämtaren” John Tandberg en utredning om Hjalmar Gullberg och fysiken , där han med citat ur Gullbergs egen poesi undersöker hans fysikkunskaper. Några exempel:

Värmelära: Det brinner en eld som ingen har tänt..
Akustik: Jag svänger de klockor du hör i din själ ..
Optik: hela min kropp är från huvudhår till fot/ ett vidöppet forskande öga…

Ungdomsstaden
Hjalmar Gullberg skrev i stort sett ingenting, som direkt handlar om Lund. Ett undantag är den dikten Ungdomsstaden,  en hyllning till hans ungdoms Lund som skrevs i samband med att han promoverades till hedersdoktor i Lund 1944. Första strofen lyder:

I årens skymning sänktes ungdomsstaden.
Där bodde vänner: Man blev skild från dem.
Tillbaka vrids ej tiden vänds ej bladen i livets bok – men hjärtat hittar hem.
Än lyser lampan mig från mitt studentrum.
Med vårens stjärna brann den i förbund.
Jag samlar minnets strålar i ett centrum,
som brinner av ungt liv och heter Lund.

Text: Ingrid André

Läs mer
Fehrman, Carl, Hjalmar Gullberg. 1957
Moberg, Lennart & Palm, Anders, ”Jag bor vid ett rastställe …”. Hjalmar Gullbergs landskap.” 1998.

Text: Ingrid André

  Senast uppdaterad 6 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 11 mars, 2010 av Ingrid André