logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Janacek, Bedrich, (1920–2007), tjeckisk-svensk organist och tonsättare

   Profiler

Bedrich Janacek vid Lunds domkyrkoorgel. Foto 1960-talet: Valdemar Wentz.

Bedrich Janacek var en framgångsrik organist i Tjeckoslovakien när kommunisterna tog makten i landet 1948. Kort därefter sökte han under en konsertresa till Skandinavien asyl i Sverige. Här lyckades han snabbt etablera sig som turnerade konsertorganist. Efter att ha avlagt svensk organistexamen anställdes han 1962 som kyrkomusiker i Lunds domkyrkoförsamling men fortsatte långt in på 1990-talet sin konsertgivning i Sverige och utomlands. Han gjorde flera uppmärksammade skivinspelningar och blev efterhand mycket aktiv som kompositör.     

Bedrich Janacek studerade från slutet av 1930-talet orgel, piano och dirigering vid musikkonservatoriet i Prag. En viktig inspiratör och lärare var B. A. Wiedermann, Tjeckoslovakiens vid denna tid främste orgelvirtuos. Efter solistexamen 1942 och diplomexamen 1946 anställdes Janacek sistnämnda år som professor i orgelspel vid konservatoriet. Redan före kriget hade han inlett en framgångsrik karriär som konsertgivare i hemlandet och fick tidigt en stor lyssnarkrets genom sina framträdanden i tjeckisk radio. Efter kriget utökade han konsertgivningen till platser över hela Europa och inledde även samarbete med framstående tjeckiska dirigenter som Rafael Kubelik i grammofoninspelningar av orkesterverk med obligat orgel som Leo Janaceks (inte släkt) Glagolitisk mässa. 1948 planerade han en konsertturné till Skandinavien när en statskupp ägde rum i Tjeckoslovakien. Han gav sig ändå i väg och sökte asyl i Sverige. Här kunde han nästan genast etablera sig som konserterande orgelsolist med turnéer över hela landet och i Västeuropa. Han blev svensk medborgare 1955.  

Domkyrkoorganist i Lund
Redan tidigt på 1950-talet blev Skåne – Höör och slutligen Lund – basen för Janaceks turnerande. Parallellt med karriären som orgelvirtuos meriterade han sig för tjänstgöring som organist i svenska kyrkan och kunde 1961 avlägga högre organist-och kantorsexamen vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm. Under två längre perioder på 1960-talet och 1980-talet var han vikarierande domkyrkoorganist i Lund och från 1965 fram till sin pensionering 1985 fast anställd församlingsmusiker i domkyrkoförsamlingen med huvuduppgiften att ansvara för den kyrkomusikaliska verksamheten i Helgeandskyrkan på Klostergården men även att vikariera på domkyrkoorganisttjänsten vid ordinarie innehavares semester och tjänstledigheter.

Konserter överallt – små och stora kyrkor, katedraler och konstersalar.
Janacek fortsatte som konserterande orgelsolist även efter att han anställts i Lunds domkyrkoförsamling. Av de noggrant förda programböcker som bevarats i hans efterlämnade arkiv framgår att han gav konserter över hela Sverige. En minnestecknare menar till och med att han är ” den organist som konserterat på flest orglar i Sverige, både i små landsortskyrkor och i de stora katedralerna. Han spelade vidare ofta vid de halvtimmeslånga lördagskonserter som anordnas i Lunds domkyrka sedan 1979 och fortsatte turnerandet i Europa med framträdanden i små och stora kyrkor, katedraler och konstersalar. Det blev också två längre konsertresor till USA där han bland annat gav stora konserter i Washington och New York.

Den repertoar Janacek framförde sträckte sig från renässansens till samtidens orgelmusik inklusive egna kompositioner.  En viss tyngdpunkt kan urskiljas i barockens orgelmusik (Pachelbel, Buxtehude, Bach) men svensk orgelmusik kom tidigt att omhuldas av honom liksom transkriptioner av orkesterverk (bland annat Vivaldis Årstiderna och J. H. Romans Drottningholmsmusik). Senare fick romantisk orgelmusik successivt större utrymme i hans konsertgivning. Han genomförde även ett stort antal grammofoninspelningar i Sverige och Tyskland. Hans spelstil kännetecknades av stor teknisk skicklighet kombinerad med en sprudlande energi.  

Tonsättare och förnyare av liturgisk bruksmusik
Från mitten av 1950-talet utvecklade Bedrich Janacek stor flit som tonsättare av solomusik för orgel, verk för blåsinstrument och orgel, sånger, kantater, koraler, liturgisk musik och arrangemang för piano, orgel och kör.  Många av hans tonsättningar har anknytning till hans verksamhet som församlingsmusiker, organist och körledare i Lunds domkyrkoförsamling 1962–1986. Tillsammans med hustrun, organisten och musikforskaren Elisabet Wentz-Janacek, var han djupt engagerad i en förnyelse av den liturgiska bruksmusiken och deras tjänstgöring i Helgeandskyrkans fungerade tidvis som en viktig experimentverkstad för detta. Hans verk finns utgivna på flera inhemska musikförlag men även på Oxford University press, amerikanska Alliance Publications och norska Cantando.  En entusiastisk interpret av Janaceks musik är Robert Bennesh, sedan 2026 domkyrkoorganist i Lund. Han håller uppe arvet efter Janacek genom att ofta använda hans liturgiska musik vid gudstjänsterna men spelar även gärna verk ur hans konsertrepertoar. Janaceks kompositionsstil har mycket gemensamt med andra tjeckiska tonsättare i samma generation som Bohuslav Martinu eller Petr Eben. Men Janacek följer inte alltid etablerade kompositionsregler och särskilt framträdande är hans flitiga bruk av parallella ackord som ger hans musik en säregen klang och kärvhet.   

Två av Janaceks koralmelodier ingår i den svenska psalmboken. Han tilldelades Lunds kulturstipendium 1980 och var även denna stads kulturpristagare 1988. 1992 fick han den kungliga medaljen Litteris et Artibus. 

Vid Bedrich Janaceks sida fanns alltsedan hans första tid i Sverige kyrkomusikern och hymnforskaren Elisabet Wentz-Janacek (1923–2014). De gifte sig 1951. Hon hjälpte Bedrich Janacek med turnéplanering och möjliggjorde många längre konsertresor genom att vikariera för honom som organist och församlingsmusiker i Helgeandskyrkan.  

Bedrich Janaceks son Fredrik Janacek (1966–) är jazz- och rockmusiker med basgitarr som huvudinstrument. Han är sedan 1992 bosatt i Tjeckoslovakien (från 1993 Tjeckien).   

Text: Boel Lindberg

Verkförteckning
Psalmmelodier
1974 Sv. Psalm nr 199 Herren lever, våga tro det.
1977 Sv. Psalm nr 399 Vi bär så många med oss.

Tryckta verk
Bibliografiska uppgifter om tryckta notutgåvor med musik komponerad av Bedrich Janacek finns tillgängliga i Libris.

Övrigt
En komplett förteckning över Janaceks ca 80 kompositioner för orgel, orgel + blåsinstrument, solosång och orgel samt körverk saknas. I dess ställe hänvisas till Bedrich Janaceks efterlämnade arkiv, Samling Janacek, Bedrich, bevarat i Lunds universitetsbibliotek. Det omfattar 103 volymer (7 hyllmeter) innehållande bland annat kompositioner i original (autografer) och korrespondens.

Diskografi
Inspelningar av Bedrich Janaceks egna och andras verk för orgel solo liksom hans medverkan i inspelningar av verk för orkester, kör och orgel finns tillgängliga dels i strömmade utgåvor dels som nedladdningsbara filer på webben.

Text: Boel Lindberg

Läs mer
Bedřich Janáček, artikel i Wikipedia.
Johnsson, Anders.  Bedrich Janacek: En ledande konsertorganist, Sydsvenskan, 23 juni 2007.
Wentz-Janacek, Elisabet, Bedrich Janacek: minnesskrift, [Utgivare okänd], [Sverige], 2007.

  Senast uppdaterad 7 januari, 2024 av Ingrid André
  Publicerad 7 januari, 2024 av Ingrid André