logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

  Lundabor

  Lundabor berättar

Här finns några barndomsberättelser av lika slag. Men en samling inspelade föredrag, där äldre lundabor berättar om ett svunnet Lund.

  Lundabor i sten och brons

Något överflöd av porträtterade berömdheter finns inte Lunds utomhusmiljö, men går man till gravplatserna vidgas de avkonterfejades skara. Den akademiska dominansen är uppenbar och kvinnorna i mycket tydlig minoritet. Frånvaron av hjältar och ryttarstatyer är sympatisk. Tegnérstatyn på från 1853 är äldst och Henric Schartaus staty från 2003 på Domkyrkoplatsen är det senaste tillskottet.

  Minnestavlor

Var bodde hon? När man promenerar i sin stad är det intressant att hitta information som ger ett historiskt perspektiv. På 1990-talet satte staden upp ett 30-tal minnestavlor över kända lundabor. Och så sent som 2019 tillkom ytterligare några.

  Profiler

Här porträtteras kända och en del okända lundabor från flera sekler och som har varit verksamma inom olika områden. Här finns akademiker, politiker, konstnärer och hantverkare och andra intressanta personer. Elsa Grave, Helgo Zettervall och Brita Holmström är några exempel.