logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Nilsson, Wiwen (1897 – 1974), silversmed

   Profiler

Nilsson Wiwen

Wiwen Nilsson, döpt till Karl Edvin Nilsson, är en av 1900-talets mest ryktbara silversmeder, såväl i Sverige som internationellt. Han lärde sig yrket hos sin far Anders Nilsson, guld-och silversmed i Lund. Vidareutbildade sig sedan utomlands, bl a i Danmark och Frankrike. År 1927 övertog han faderns rörelse i Lund. Butiken låg ut mot gatan i ett hus på Kyrkogatan 3, där Biografen Kino nu ligger medan verkstad och ateljé låg inne på gården.

Wiwen Nilsson, med sin tvärklippta lugg, var en känd gestalt i den lundensiska stadsbilden. Han var tillsammans med Sten Broman och Aron Borelius modernismens avantgarde i Lund. När han första gången visade sina arbeten på en stor utställning, i Göteborg 1923 var kritikerna inte nådiga. De kantiga formerna och släta ytorna på kannor och andra silverpjäser slog inte an alls.

Genombrott 1930
Men genombrottet kom med Stockholmsutställningen 1930. Då hade Wiwen Nilsson tillbringat några år i Paris där han vidareutvecklat sig som konstnär. Han både skulpterade och tecknade. Kontakten med målaren Gösta Adrian-Nilsson var viktig för hans formkänsla. De blev vänner för livet och samarbetade också en del.

Bruksvaror, smycken och kyrksilver
Omkring 1930 presenterade Wiwen Nilsson en kollektion smycken som genast blev populära – kraftiga armringar, kedjor med stavlänkar och ringar med kantiga stenar i bergkristall eller onyx. Senare – vid 1950-talets mitt – skapade han en ny smyckeform, broscher i form av bl a fåglar och drakar, inspirerade av kinesisk och japansk konst. Både hans bruksvaror och smycken är klassiker, högt värderade och eftertraktade.  Detsamma gäller hans kyrkosilver – närmre 700 sakrala föremål från hans ateljé finns i svenska kyrkor i Sverige, företrädesvis i Lunds stift.

Ett av hans första offentliga verk är ordförandeklubban i det som då hette stadsfullmäktige i Lund.

Wiwen Nilssons arbeten har visats på många utställningar i Sverige och internationellt och han är representerad på flera muséer i och utanför landet, bland annat på Kulturen i Lund.  Han räknas som en av Sveriges mest banbrytande silversmeder.

Text: Solveig Ståhl, foto: privat

  Senast uppdaterad 2 september, 2022 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André