logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Collin, Johannes (1873-1951), skulptör och poet

   Profiler

Collin Johannes

Johannes Collin föddes i Gödelöv, strax söder om Björnstorp. Hans far var lantbrukaren Tage Alfred Collin. Efter studentexamen på Katedralskolan 1892 ”låg” han vid universitetet 1894-96 innan han övergick till studier vid konstakademin i Stockholm 1899-01. 1903-05 studerade han skulptur i Paris. Han deltog med några verk i Lundautställningen 1907. Vid internationella utställningar i München 1909 och 1913  fick han goda omdömen.
Skånska Konstmuseum uppmärksammade honom tidigt och både Malmö museum och Nationalmuseum köpte in skulpturer. Det äldsta kända verket tycks vara en skulptur från 1894 med titeln ”Vid den blindes spel”. Collins skulpturer var genomgående små till formatet men bar ändå på monumentalitet. ”Skopas” som han med studentikos humor kallades skulle kunna karaktäriseras som intimist. Med tiden blev det tunnsått med skulpturer och i mitten av 1930-talet upphörde skulpterandet till förmån för lyriken. Här blev framgången begränsad och resulterade i en enda tryckt samling med 140 dikter – ”Majnatts måne”. Bäst kom han till sin rätt som hembygdslyriker. Ett par lösryckta citat:


”alla de gator och hus der, vi bodde i,
lefva i minnet kvar, i vindarnas sköna ljud,
i vindarnas sus på den gröna jorden


I Göddelöf och Skabersjö,
Lyngby, Malmö, Lund,
I Skåne, der är min fosterjord.

Collin blev med åren alltmer inbunden och misstänksam. Han levde fattigt och kom i sin ovårdade framtoning att framstå som ”ett lundaoriginal”. Han förekom mycket i studentkretsen, satt på Athen och diskuterade. Hans konstnärliga gärning överskuggades. Vid begravningen 1951 talade Felix Hatz för Skånska Konstnärsklubben och sa bland annat: 

”Beträffande din gärning, käre Johannes, så hade du klart för dig, att det monumentala inte ligger i konstverkets yttre dimensioner utan i uppfattningen, i det monumentala sinnelaget. Det är inte gesterna det kommer an på utan känslans intensitet, formens uttrycksfullhet.”

Text: Claes Wahlöö

Läs mer
Collin, Johannes, Majnatts måne: dikter. 1947.
Wahlöö  Waldemar, Karlin, Collin, Montelin & Mesopotamus Jönsson. 1973.

  Senast uppdaterad 29 november, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André